касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с електронни везни Дейзи

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ ДЕЙЗИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение………………………………………………………………………………………………..3

2. Използвани съкращения…………………………………………………………………………..3

3. Технически параметри………………………………………………………………………………3

4. Захранване на везната……………………………………………………………………………..5

5. Индикации на дисплея………………………………………………………………………………5

6. Подготовка за работа………………………………………………………………………………..6

7. Описание функциите на клавишите………………………………………………………….6

8. Работа с външни устройства…………………………………………………………………….7

9. Програмиране……………………………………………………………………………………………7

10. Продажби и натрупване на продажби в паметта на ЕВ…………………………11

11. Разглеждане на записите, направени в паметта на ЕВ…………………………14

12. Изтриване на продажба от паметта на ЕВ……………………………………………..14

13. Изчисляване на ресто……………………………………………………………………………15

14. Приключване на сметка…………………………………………………………………………15

15. Тариране на ЕВ……………………………………………………………………………………..16

16. Работа на ЕВ с ЕКАФП…………………………………………………………………………..17

17. Работа в броячен режим……………………………………………………………………….19

18. Печат на етикети……………………………………………………………………………………19

19. Многоинтервална везна (опция)……………………………………………………………20

Приложение A: ASCIIтаблица на съответствие на символи и цифрови

кодове………………………………………………………………………………………………….21

2

1.Въведение

Епектронната везна (ЕВ) е измервателен уред, предназначен за измерване тегло на стоки, като се избягват субективните грешки на отчитане, характерни за механичните везни. Интерфейсната връзка между ЕВ и касов апарат позволява информацията затеглото на претеглената стока да се предава кьм касовия апарат автоматично без необходимост от ръчно набиране.

Това изделие, независимо от своята конструктивна простота е създадено на базата на модерна технология, произведено с високо качество и отговаря на всички изисквания на потребителя.

ЕВ може да се адаптира от потребителя според специфичните му потребности, намалявайки до минимум възможността за грешки.

Внимание!

1. Преди начапото на експлоатация на ЕВ потребителят е длъжен да се запознае с „Паспорта” на изделието и настоящата „Инструкция за експлоатация”.

2. Гаранцията на ЕВ не е в сила за дефекти, появили се в следствие на неправилна експлоатация и при неспазване на указанията, изложени в „Паспорта” и „Инструкцията за експлоатация”.

2.Използвани съкращения ЕВ     –Електронна везна

ЕКАфП    –Електронен касов апарат с фискална памет

3.Технически параметри

3.1.ЕлитЗЭМ

3.1.1. Клас на точност

3.1.2. Максимален товар

3.1.3. Минимален товар

3.1.4. Температурим граници

3.1.5. Захранващо напрежение

3.1.6. Тара

3.1.7. e=d=1д

-3 kg. -20g.

-от-10°Сдо +40°С -220V+10%, -15%/50Hz Зкд

3.2.Eaht6SM

3.2.1. Клас на точност

3.2.2. Максимален товар

3.2.3. Минимален товар

3.2.4. Температурни граници

3.2.5. Захранващо напрежение

3.2.6. Тара

3.2.7. e=d=2g

-6 kg. -40g.

-от-10°Сдо +40°С -220V+10%, -15%/50Hz бкд

3

3.3. Елит 15S(SM)

3.3.1. Клас на точност

3.3.2. Максимален товар

3.3.3. Минимален товар

3.3.4. Температурни граници

3.3.5. Захранващо напрежение

3.3.6. Тара

3.3.7. e=d=5g

3.4. Eaht30S(SM)

3.4.1. Клас на точност

3.4.2. Максимален товар

3.4.3. Минимален товар

3.4.4. Температурни граници

3.4.5. Захранващо напрежение

3.4.6. Тара

3.4.7. e=d=10g

3.4.ЕлитбОБМ

3.4.1. Клас на точност

3.4.2. Максимален товар

3.4.3. Минимален товар

3.4.4. Температурни граници

3.4.5. Захранващо напрежение

3.4.6. Тара

3.4.7. e=d=20g

-15 kg. -100g.

-от-10°Сдо +40°С -220V+10%, -15%/50Hz -15кд

– 30 kg.

– 200 g.

-от-10°Сдо +40°C -220V+10%, -15%/50Hz ЗОкд

– 60 kg.

– 400 g.

от-10°Сдо +40°C -220V+10%, -15%/50Hz -60кд

3.5.Елит 150SM

3.5.1. Клас на точност

3.5.2. Максимален товар

3.5.3. Минимален товар

3.5.4. Температурни граници

3.5.5. Захранващо напрежение

3.5.6. Тара

3.5.7. e=d=50g

3.6Елит 300SM

3.6.1. Клас на точност

3.6.2. Максимален товар

3.6.3. Минимален товар

3.6.4. Температурни граници

3.6.5. Захранващо напрежение

3.6.6. Тара

3.6.7. e=d=100д

-150 kg. -1 kg.

от-10°Сдо +40°С -220V+10%, -15%/50Hz -150кд

– 300 kg. -2 kg.

-от-10°Сдо +40°С -220V+10%, -15%/50Hz -300кд

Приложение А.

ASCIIтаблица на съответствие на символи и цифрови кодове:

Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

Символ

Код

иктерв.

32

;

59

V

86

q

113

Н

205

и

232

!

33

<

60

W

87

r

114

0

206

й

233

34

=

61

X

88

s

115

П

207

к

234

#

35

>

62

Y

89

t

116

Р

208

л

235

$

36

?

63

Z

90

u

117

С

209

м

236

%

37

@

64

[

91

V

118

т

210

н

237

&

38

А

65

\

92

w

119

У

211

0

238

39

В

66

]

93

X

120

ф

212

л

239

(

40

С

67

Л

94

У

121

X

213

р

240

)

41

D

68

_

95

z

122

ц

214

с

241

*

42

Е

69

96

{

123

ч

215

т

242

+

43

F

70

а

97

I

124

ш

216

У

243

44

G

71

b

98

}

125

щ

217

ф

244

45

Н

72

с

99

~

126

ъ

218

X

245

46

I

73

d

100

A

192

ы

219

Ц

246

/

47

J

74

е

101

Б

193

ь

220

ч

247

0

48

К

75

f

102

В

194

221

ш

248

1

49

L

76

g

103

Г

195

ю

222

Щ

249

2

50

М

77

h

104

Д

196

я

223

ъ

250

3

51

N

78

i

105

Е

197

а

224

ы

251

4

52

0

79

j

106

Ж

198

б

225

ь

252

5

53

Р

80

k

107

3

199

в

226

253

6

54

Q

81

I

108

И

200

г

227

ю

254

7

55

R

82

m

109

й

201

Д

228

я

255

8

56

S

83

л

110

К

202

е

229

9

57

Т

84

0

111

л

203

ж

230

58

и

85

P

112

м

204

3

231

5

21

19.Мнотоинтервална везна (опция).

Везната сама преминава от един обхват в друг, в зависимост от поставеното тегло.

В работен режим на дисплей „Цена” с помощта на стрелка в най-левия разряд се индицира обхватьт, в който работи везната.

 

Електронните везни Елит SMвключват следните функции:

-Устройство за първоначално настройване на нулата. След включване везната извършва първоначално настройване на нулата, ако разликата в теглото е под ±5%от максималния обхват.

Устройство за настройване на нулата. При натискане на бутон Zсе извършва нулиране на везната. Нулирането се извършва само ако измереното от везната тегло е по-малко от ±2%от максималния обхват на везната.

Устройство за следене на нулата. Устройството за следене на нулата работи в обхвата 0.5d.

Устройство за автоматично настройване на нулата. Устройството за автоматично настройване на нулата работи в случая, когато показанията на везната са стабилни около нулата за време най-малко 5секунди.

Устройство за тариране. ЕВ притежава изваждащо устройство за тариране. Везната сигнализира на дисплея при достигане на максималния товар.

4.Захранване на везната

4.1 От електрическата мрежа

ЕВ се включва към електрическата мрежа (220 V +10%,-15% /50 Hz)чрез адаптер-9\//500тА.

4.2 От вграден оловен акумулатор (опция)

Акумулаторът осигурява на везната 36часова непрекъсната работа само след осемчасов заряд.

оЩ\

ЕЯЦЕНАлМад.

0.000У

 

4.3.Включване и изключване на ЕВ

Независимо от варианта на захранване, ЕВ се включва и изключва от електрически ключ, разположен от лявата страна на везната.

5.Индикации на дисплея

1. Шестразряден LCDдисплейпоказва тегло на стока;

2. Шестразряден LCDдисплейпоказва набраните от клавиатурата цифри;

3. Шестразряден LCDдисплейпоказва дължимата от клиента сума;

0.00

Стрелката срещу надписа „Тара”показва, че е въведена тара.

Везната е включена в електрическатамрежа. Заряд на акумулатора:

– 90-100%-пет сектора:?

20

6

– 65-90%-четири сектора: ^м^И

– 45-65%-три сектора: ^—

– 25-45%-два сектора:^™

-10-25%-върху дисплея виждате един сектор:

– 0-10%-няма индикация;

6.Подготовка за работа

1. Отстранете защитните лепенки от блюдото и двете индикаторни табла.

2. Поставете блюдото върху платформата на везната.

3. Поставете ЕВ върху твърда и стабилна хоризонтална повърхност.

4. Нивелирайте везната (нивелирате ЕВ посредством навиване или отвиване на крачетата, като се следи либелата (нивелира) мехурчето трябва да застане в центъра на обозначения кръг.

.Отстранете всичко от блюдото на ЕВ. Включете ЕВ към електрическата мрежа (освен ако ЕВ ще работи на акумулаторно захранване). . Включете ЕВ посредством електрическия ключ. Започва автоматичен тест на индикациите. След поява на „0″върху индикациите „ЦЕНА, лв.” и „ЕД. ЦЕНА, лв./кг.” и „0.000″върху „МАСА, кг.” и стрелкатаcpeuxfO*ЕВ е готова за работа. Забележка:

В случай, че на индикация „МАСА, кг.” се появи „НННННН”, отстранете всичко

от блюдото на ЕВ, натиснете клавишI z I или изключете и включете везната отново.

7.Описание функциите на клавишите

HBH00

нивнн

га-вВъвеждане на цифрови данни в ЕВ.

[QTYJ

И [СН]

В режим продажби въвежда количество. При разглеждане на продажбите, натрупани в паметта на ЕВ, изтрива една от тях.

Добавя в паметта на ЕВ текущата продажба. При работа на ЕВ с ЕКАФП изпраща количеството и цената на направената продажба към ЕКАФП ЕКАФП автоматично отпечатва касова бележка (виж Програмиране параметри на везната).

Добавя в паметта на ЕВ направена продажба на един брой артикул по свободна или програмирана цена или продажба на артикул с програмирана цена и количество въведено от клавиатурата на ЕВ.

Изчислява ресто.В режим продажби извежда цена на предварително програмиран артикул.

17.Работа в броячен режим.

Везната се превключва в броячен режим при задаване на РАг.14 стойност 1.

17.1 Работа със свободно зададени бройки.

а) Поставете върху тарелката определено количесто от дадена броимастока.

б) Въведете от клавиатурата броя на елементите.

в) Натиснете бутонlQT4

Везната запомня теглото, което отговаря на тези бройки и при поставяне на определено тегло изчислява бройките, конто съответстват на това тегло.

Изтриване на запомнените параметри става с натискане на бутон 1СЕ1

17.2 Работа с артикули.

а) Поставете върху тарелката определно количество от дадена броимастока.

б) Въведете от клавиатурата броя на елементите.

в) Натиснете бутон 1М±1.

г) На дисплей „Цена” се изписва „РШ”, от клавиатурата въведете номера на артикула, в който ще бъде запомнено теглото на този артикул.

д) Натиснете отново бутон lM±Jза запомняне.

При работа с везната, след като е поставено определно тегло, въведете номера

на артикула, в който е запомнено теглото на тази стока и натиснете бутонL^til

или1PLUI(за везна тип „S”).Везната ще изчисли и покаже броя на елементите от този артикул.

18.Печат на етикети.

Предполага се в ЕВ има въведени артикули и са настроени параметрите за печат на етикети.

а) Въвежда се номер на артикула.

б) Натиска се бутонIсн I илиlPLUl(при везна тип„S”),на дисплея се извежда

зададената цена на арикула. Натиска се бутонL^tilза разпечатване на етикета.

в) При наличие на артикулна клавиатура. Избор на артикула става само с натискането на неговия номер от артикулната клавиатура, а печата- с натискане на бутон PR.

19

8

Системен параметьр РАг 2

Системен параметьр РАг 4

Клавиш

Операция

РАг 2=1

от клавиатурата на ЕКАФП

ЕКАФП изтегля информация за теглото на сто ката.

от клавиатурата на ЕКАФП

ЕКАФП изтегля информация за теглото на сто ката.

<М»

от клавиатурата на ЕВ

От ЕВ към ЕКАФП се изпраща информация за теглото и цената на сто ката. ЕКАФП автоматично отпечатав данните по продажбата. -При продажба по свободна цена данните в ЕКАФП се натрупват към отдел 1. При продажба по програмирана цена на артикул данните в ЕКАФП се натрупват към съответния артикул.

РАг 2=0

РАг 4=2,РАг 4=3

<+>

от клавиатурата на ЕВ

От ЕВ към ЕКАФП се изпраща информация за цената на стоката независимо от наличието или не на товар върху ЕВ .ЕКАФП автоматично отпечатва данните по продажбата.

-При продажба по свободна цена данните в ЕКАФП се натрупват към отдел 1. При продажба по програмирана цена на артикул данните в ЕКАФП се натрупват към съответния артикул.

<мс>

от клавиатурата на ЕВ, когато ЕВ е в продажби.

ЕКАФП приключва касов эта бележка в брой автоматично.

<Z>

от клавиатурата на ЕВ, когато с <MR>сте в разглеждане на натрупаните в паметта на ЕВ продажби.

ЕКАФП приключва касовата бележка в брой автоматично.

с повторно натискане на клавиш <СН> от клавиатурата на ЕВ, когато с<MR>сте в разглеждане на натрупаните в паметта на ЕВ продажби.

.ЕКАФП приключва касовата бележка в брой автоматично.

18

LM?JПри разглеждане на натрупаните продажби, изчиства паметта на ЕВ, като разпределя данните за продадените количества по артикули.

В

в и

Установява нулата на ЕВ. При разглеждане на натрупаните продажби, изчиства паметта на ЕВ, без да разпределя данните за продадените количества по артикули.

Изтрива цифри въведени от клавиатурата на ЕВ. Прехвърля от режим програмиране в режим продажби.

Тарира ЕВ.

Разглеждане на продажбите натрупани в паметта на ЕВ.

8. Работа с външни устройства

Електронните везни работят със следните външни устройства:

Електронен касов фискален апарат (ЕКфП). За връзка между ЕВ и ЕКфП се използва протокол BIMCO,описан в документ „Протокол за комуникация между Елит15Б и ЕКфП”;

Персонален компютър. За връзка между ЕВ и персонален компютьр се използват протоколите BIMCOи протоколът, описан в документ „Протокол за конфигуриране на везнаEaht15S”;

Етикетиращ принтер. За връзка между ЕВ и етикетиращ принтер се използва протокол PPLB,описан в документ „Протокол PPLB”;

Външен дисплей. За връзка между ЕВ и външен дисплей се използва протоколът, описан в документ „Протокол за комуникация с външен дисплей”.

9. Програмиране

Сьгласно изискванията на т. 5.3.6 на БДСEN 45501са спазени условията да не може чрез нито един от интерфейсите да се въздейства върху метрологичните характеристики на везната.

9.1.Програмиране на системни параметри. Описание на параметрите на везната:

За да влезете в режим на програмиране на системните параметри, наберете от клавиатурата: [ШШШШ]

Забележка: При везна тип „S”влизане в режима може да стане с натискане на бутон 0Р2.

Ако е зададена глобална парола (виж РАг 6)при влизане в режими “Програмиране на системни параметри” или “Програмиране на артикули” на дисплея се изписва

“PASS”.От клавиатурата се въвежда зададената парола и се натиска бутонL_!_J. При правилно въведена парола се влиза в съответния режим.

Пар.1: Позиция на десетичната точка на цената. [О, 2]

Пар.2: Номер на протокол за комуникация на комуникационен порт 1. [0-2]

0 –протокол BIMCO;

1 –протокол ВЕ15;

2 –редактиране на артикули;

Пар.З: Номер на протокол за комуникация на комуникационен порт 2. [0-1 ]

0 –външен дисплей;

1 –етикетиращ принтер;

Пар.4: Определя дали информацията за продадените стоки ще се натрупват в регистрите на ЕВ или ЕКАФП. [0-3].

Пар.4 = 0 – информацията НЕ се натрупва в регистрите на ЕВ и ЕКАФП.

Пар.4 = 1 – информацията се натрупва в регистрите на ЕВ.

Пар.4 = 2 – информацията се натрупва в регистрите на ЕКАФП.

Пар.4 = 3 – информацията се натрупва в регистрите на ЕВ и ЕКАФП.

Пар.5: Време за изключване на дисплеите [0-255секунди].

Когато върху везната няма поставено тегло, след изтичане на зададеното време дисплеите се изключват и везната преминава в режим с ниска консумация. Когато се зададе стойност 255този параметьр се игнорира и дисплеите не се изключват никога.

Пар.6: Глобална парола. [0-999999].

Глобалната парола се въвежда от собственика на везната. Тази парола блокира достъпа до режимите за редактиране на артикули и параметрите на везната. Когато се въведе стойност, различна от нула, глобалната парола се активира. За да се премахне глобалната парола, трябва да се въведе стойност 0.За начина на работа с везната при въведена парола виж т. 9. Програмиране.

Внимание. Няма начин да се влезе в режим програмиране без да се въведе глобалната парола, така че тя трябва да се помни от този, от когато е въведена.

Пар.7: Име на фирма.

Максимум 40 ASCIIсимвола за име на фирма.

Когато се достигне до този параметьр на дисплея се изписва „п-1″.

Натискането на бутон 1ш1 във всеки момент, води до преминаване към параметьр 8.

За да се редактира името на фирмата се въвежда новата стойност на ASCII

символа и се натиска бутон (^Н.

Преминаване към следващ символ става с натискането на бутон1+ 1. На дисплея се извежда поредният номер на символа, например: „п-1″, „п- 2″.. до „п-40″.

Пар.8: Номер на етикет. [0-7].

I       o.ooiГ

0|

ЦЕНАлв

[

ЕД.ЦЕНАлв./kg.

о1ао\

МАСА kg.

ИНВНЕ

вввнн

шнвие внваш

I o.ooll

ol

ЦЕНАлв

ЕД.ЦЕНАлвУкд.

0.0~00\

МАСА kg.

Поставете продаваната стока върху блюдото на ЕВ (индикация „МАСА,кг.” показва чистота тегло на стоката 2.000кг.).

0.00

ЦЕНАлв ЕД.ЦЕНАлв./kg.

Г Щ

За да се върнете към продажби без отчитане на тарата:

свалете нетото и тарата от блюдото на ЕВ, индикациите на ЕВ ще показват:

от

-о~Шо\

натиснете повторно клавиш

И.

0.00

0.000\

16.Работа на ЕВ с ЕКАФП, производство на фирма „Дейзи Технолоджи”-ООД, одобрени по „Наредба N4на Мф от 16.02.99г. за регистриране и отчитане на продажби в тьрговските обекти”.

Интерфейсната връзка между ЕКАФП и ЕВ позволява информацията за теглото и цената на продаваната стока да се предава към касовия апарат автоматично без необходимост от ръчно набиране (виж.Програмиране системни параметри на ЕВ).

12

17

ншннн \CLERr

Разпределените количества по отделните артикули можете да видите в режим „Програмиране на артикули”.___

За целта въведете I

111111

На дисплея виждате програмираната цена и общото количество от направените до момента продажби на първи артикул.

НШШ0В

ншшвн ншввш

гоо|

Ако жалаете, можете да изтриете натрупаното от продажби количество на първи

артикул. За целта натиснете клавиш 1Ч

За преход към артикул две натиснете клавишlMRl

За да изтриете едновременно разпределените по всички артикули количества натиснете клавиш 1^1

ишшнв

ВВВВЙ

вшввв

qtttfl

15.Тариране на ЕВ

Пример: Претегляне на стока с нето 2.000кг.и тара 0.200кг.

Поставете върху блюдото на ЕВ тарата (индикация „МАСА,кг.” показваО.200кг.).

Натиснете клавиш ПН. ЕВ се тарира спрямо поставената тара (индикация „МАСА ,кг.” показва 0.000кг.).

Пар.9: При стойност „1″разрешава на потребителя след избиране на определен артикул да редактира цената му. [0-1]. Пар.10: Номер на везната. [0-9].

Пар.11: Първите две цифри на тегловния баркод. [20-29].

Пар.12: Брой на цифрите, конто ще заеме номера на артикул в тегловния баркод

[4-5].

Пар.13: Брой на цифрите, конто ще заеме измереното тегло в тегловния баркод [5-6].

Пар.14: При стойност „1″изчислената контролна сума на баркода не се изпраща към печатащото устройство.

Пар.15: При стойност „1″превключва везната в броячен режим [0,1].

За излизане от режима се натиска бутонС^Ё!

9.2.Програмиране на артикули.

ЕВ позволява програмиране на 999артикула.

За да влезете в режим на програмиране на артикули, наберете от клавиатурата:

гтттитттттттв

Забележка: При везна тип „S”влизане в режима може да стане с натискане на бутон ОР1. _

нвввв ввввв

BBB0B

ввввв

I          0.001|

РШ 1\

ЦЕНАлв

ЕДДЕНАлвУкд.

ш\

МАСАкд.

За преминаване към следващ артикул се натиска бутон

За преминаване към определен артикул се набира неговият номер и се

натиска бутон

[ей].

9.2.1.Цена на атрикула.

Редактиране на цената на избрания вече артикул става като се набере от клавиатурата новата цена и се запомни с натискане на бутон С^±).

Редактиране на допълнителните параметри на артикула. След избиране на

определен артикул, ако се натисне бутонLUсе влиза в режим на редактиране на допълнителни параметри.

16

14

9.2.2.Имена на артикула.

Първо име на артикуладо 20 ASCIIсимвола. От „п1 -1″ до „п1 -20″.

Второ име на артикуладо 20 ASCIIсимвола. От „п2-1 до „п2-20″.

Трето име на артикуладо 20 ASCIIсимвола. От „пЗ-1 до „пЗ-20″. При редактиране на имената се използват следните бутони:

CBI преминаване към следващ символ от името.

След преминаването на всички 20символа от дадено име, се преминава към първият символ от следващото.

И.

запомняне на въведената стойност на текущия символ.

LM5J-преминаване към следващия параметьрБаркод. Внимание: За край на всяко име се въвежда нула.

9.2.3 Баркодпърва половина.

На дисплея се изписва „Ь 1- 6″.От клавиатурата се въвеждат първите шест

цифри на баркода. Натиска се бутон(^±3за запомняне и „МгТ’преминаване към следващия параметьр.

9.2.4 Баркодвтора половина.

На дисплея се изписва „Ь 7-12″.От клавиатурата се въвеждат вторите шест

цифри на баркода. Натиска се бутонlM+lза запомняне и „МРГпреминаване към следващияпараметър.

Внимание: Когато частта от баркода започва с нули, водещите нули не се въвеждат. Например 000238се въвежда само като 238.

9.2.5 Тип на баркода.

На дисплея се изписва „bArtYP”.Този параметьр определя типа на баркода. При стойност „0″се използва тегловен баркод, който се изчислява автоматично от везната. При стойност „1″се използва баркода, въведен в предишните

два параметьра. Натиска се бутон следващия параметьр.

за запомняне и

MR

преминаване към

9.2.6Трайност.

На дисплея се изписва „drbLtY”.Трайност на артикула в дни. От 0до 255дни. Натиска

се бутон     за запомняне и 1МК) преминаване към следващия параметьр.

MR

9.3.Задаване на час и дата на ЕВ.

За да влезете в режим на програмиране на часа и датата, наберете от клавиатурата: НННИИНШ

На дисплея се изписва “time”и текущото време, за да го промените въведете от клавиатурата новото време във формат hhmm.Например за 15:03се въвежда 1503.

10

HBH00

ввввн виввн 0.00

13.Изчисляване на ресто.

В показания пример общата сума след изтриване на първа продажба е 55.80лв. Ако в този случай клиента плати 100.00лв., ЕВ може да изчисли рестото.

Влезте с      в „разглеждане на натрупаните в паметта на ЕВ продажби”. Натиснете

клавиша

[сн]

и наберете от клавиатурата на ЕВ ЮО.ООлв.,

ВИШНЕ НЕНИЙ НШШВВ ННВВВ

55.80!

| ЧЧ2Щ\

/001

ЦЕНАлв

ВД.ЦЕНАлв7кд.

I

55S0I

МАСАкд.

14.Приключване на сметка

С приключване на сметката, изтривате натрупаните продажби в паметта на

ЕВ. Влезте с в „разглеждане на натрупаните в паметта на ЕВ продажби”. Сметката може да бъде приключена по два начина:

с клавишаlMCl,при което информацията за продадените количества се прехвърля от сметката в регистрите за количество на стоките в случай, че параметьр РАг 3има стойност 1или 3;

с клавиша СВ,при което информацията за продадените количества не се прехвърля от сметката в регистрите за количество на стоките, назависимо от стойността на параметьр РАг 3.

Забележка: При изключВане на ЕВ от захранване, информацията за натрупаните в паметта на ЕВ продажби се еуби,т.е.случаят

е аналогичен на приключване на сметка с клавишI z L

Пример: Сметката е приключена сlMCl

15

11.Разглеждане на записите, направени в паметта на ЕВ.

За да видите общата сума и броя на направените до момента продажби, натиснете

клавишlMRl.

ИНШ00 НЕНИЙ

ннннв ннннн

I57.001Г

61

ЦЕНАлв

ЕД.ЦЕНАлвУкд.

tО tffl ~|

МАСАкд.

След всяко следващо натискане на клавиш1MR1,на дисплея ще виждате последователно, данните по всяка една от направените продажби.

Itin

1        и» II

ISOI

ЦЕНАлв

ЕД.ЦЕНАлв./kg.

ШЭЭ1

МАСА kg.

11~рцг

ЦЕНАлв

г.оо\

г.Боо\

ЕД.ЦЕНАлвЛд.

1       ч.го\ |

ч.го\

ЦЕНАлв

ЕД.ЦЕНАлв./кд.

С

Шо\

МАСАкд.

За изход от „разглеждане на натрупаните продажби”, натиснете клавиш н.

12.Изтриване на продажба от паметта на ЕВ.

С няколкократно натискане на клавиш [М?] отидете на продажбата, която желаете

да изтриете. Натиснете клавишlQTYl.

Пример: Изтриване на продажба с пореден номер 1.

~Ш1Г

120 \

Натиска се бутонLM±Jза да се потвърди.

Натиснете бутон на дисплея се изписва “date”и текущата дата, за да го промените въведете от клавиатурата новатадата във формат ddmmyy.Например за

13.11.2006се въвежда 131106.Натиска се     за да се потвърди иLSLl;

)за изход.

10.Продажби и натрупване на продажби в паметта на ЕВ.

10.1.Продажба на стока с количество, измерено от везната. Натиснете клавиш н,за преход от режим програмиране в режим продажби. Поставете продаваната стока върху блюдото на ЕВ. Изчакайте появата на теглото й върху индикацията „МАСА ,кг.” и кратьк звуков сигнал. Въведете цената на стоката по един от следните начини:

А) Продажба по цена набрана от клавиатурата (свободна цена): Пример: Продажба на стока с цена 1.20лв. и количество 1кг.. От клавиатурата на ЕВ въведете цената на стоката.

HHH00

нвннн нннвв ннннн

ISO]

121

wool

При грешно въведена цена, натиснете клавиш 1СЕ1Въведете цената отново. Извършената продажба може да запишете в паметта на ЕВ, с натискане на клавиш

1м+1, при условие, че параметьр РАг 3има стойност 1или 3.В паметта на ЕВ ще бъде записана продажба на стока с цена 1,2лв. и тегло 1.000кг

Б) Продажба по програмирана цена на артикул: Пример: Продажба на първи артикул с програмирана цена 2.00лв. и количество 2.500кг..

От клавиатурата на везната въведете номера на артикула, след което натиснете

клавиш

Ht

РШ

(за везна тип „S”)

ННННЙ

ннннн

ннннн

s.To~o\

При грешно въведен номер, натиснете клавиш 1СЕ1.Въведете номера на артикула отново. Ако няма програмиран артикул с въведения номер, на дисплея ще се

изпише „Еггог”. Натиснете бутон 1СЕ 1и въведете нов номер на артикул. Извършената продажба може да запишете в паметта на ЕВ, с натискане на клавиш

при условие, че параметьр РАг 3има стойност 1или 3.В паметта на ЕВ ще бъде записана продажба на артикул с цена 2.00лв. и тегло 2.500кг

14

18

10.2.Продажба на стока с количество въведено от клавиатурата на ЕВ. Въведете от клавиатурата на ЕВ количеството на продаваната стока, след което

натиснете клавиш! отч

Внимание: Така въведеното количество не може да превишава 12,00.

нннин

ИНВ0В

I     о. о о II

о I

ЦЕНА лв

ЕДЦЕНАлв./кд.

IE

г. /То I

МАСАкд.

При грешно въведено количество, натиснете клавишL^Ll.Въведете новото количество.

Въведете цената на стоката по един от следните начини:

А) Продажба по цена набрана от клавиатурата (свободна цена): Пример: Продажба на стока с цена 2.50лв. и количество 2.120кг.. От клавиатурата на ЕВ въведете цената на стоката.

I          5.30II

г.5\

ЦЕНАлв

ЕД.ЦЕНАлв./кд.

?ТI

МАСАкд.

ИВН0В ВВВВЙ В1ВВВ

виввв.

При грешно въведена цена, натиснете клавииНИ Въведете цената отново. Извършената продажба може да запишете в паметта на ЕВ, с натискане на клавиш

В±1 или В], при условие, че параметьр РАг 3има стойност 1или 3.В паметта на ЕВ ще бъде записана продажба на стока с цена 2.50лв. и тегло 2.120кг..

Б) Продажба по предварително програмирана цена за артикул Пример: Продажба на първи артикул с програмирана цена 2.00лв. и количество 2.120кг..

От клавиатурата на везната въведете номера на артикула, след което натиснете клавишей].

ввввв ввввв ввввв

ВВВВВ

гоо

|ч   г. ТТоЛ

При грешно въведен номер на артикул, натиснете клавиш 1СЕ1.Въведете номера на артикула отново.

Извършената продажба може да запишете в паметта на ЕВ, с натискане на клавиш

В±) и В], при условие, че параметьр РАг 3има стойност 1или 3.В паметта на ЕВ ще бъде записана продажба на артикул с цена 2.00лв. и тегло 2.120кг

10.3.Продажба на стока с единично количество.

Независимо от тежестта върху везната, можете да продадете стока по единичната й цена и количество единица.

Въведете цената на стоката по един от следните начини:

А) Продажба по цена набрана от клавиатурата (свободна цена): Пример: Продажба на стока с цена 1.23лв.. От клавиатурата на ЕВ въведете цената на стоката.

вввнв

ВВВВЙ

ввввв ввввв

5.56

123

При грешно въведена цена, натиснете клавишIСЕ1.Въведете цената отново. Извършената продажба може да запишете в паметта на ЕВ с натискане на клавиш

В], при условие, че параметьр РАг 3има стойност 1или 3.В паметта на ЕВ ще бъде записана продажба с количество единица и цена 1.23лв.

Б) Продажба по програмирана цена на артикул:

Продажба на втори артикул с програмирана цена 4.20лв..

От клавиатурата на везната въведете номера на артикула, след което натиснете

клавиш ВЦ

ВВВВВ

ввввв ввввв

ввввв

I 35Л0Ц

ч.го|

ЦЕНАлв

ЕД.ЦЕНАлвУкд.

I

8Ш\

МАСАкд.

При грешно въведен номер на артикул, натиснете клавиш 1СЕ1.Въведете номера на артикула отново.

Извършената продажба може да запишете в паметта на ЕВ, с натискане на клавиш

В], при условие, че параметьр РАг 3има стойност 1или 3.В паметта на ЕВ ще бъде записана продажба на артикул 2с количество единица и цена 4.20лв.

Внимание! Към една сметка могатда се натрупатдо 10продажби.

20

13