касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с касови апарати ИСЛ 5006

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

ISL 5006

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Съдържание

Съдържание………………………………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Технически параметри……………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Функционални параметри…………………………………………………………………………………………………..4

Как да се четат описаните примери…………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Запознаване с ЕКАФП……………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Клавиатура…………………………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Принтер…………………………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Смяна на хартиената ролка……………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Интерфейси……………………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Подготовка за работа…………………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Режими на работа…………………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Въвеждане на букви……………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Текстов редактор……………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Режим ПРОГРАМИРАНЕ…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Програмиране на флагове……………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Печат на програмираните флагове…………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Въвеждане в експлоатация на ЕКАФП……………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Програмиране на артикули…………………………………………………………………………………………………..10

Програмиране на бар-код за артикул……………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Печат на параметрите на избрания артикул……………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Програмиране на департаменти………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Печат на параметрите на департамента……………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Програмиране заглавие на касова бележка (редове 1-6)…………………………………………………………11

Програмиране на редове в края на бона (7-9)………………………………………………………………………..11

Програмиране на данъчните групи……………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Печат на програмираните ставки…………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Програмиране на оператори……………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Печат на параметрите на оператор………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Програмиране на видове плащания…………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Печат на параметърите на плащанията……………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Режим на ТЕСТОВЕ…………………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Тест на печатащия механизъм…………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Тест на индикацията……………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Тест на клавиатурата……………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Тест на коминикацията…………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Тест на фискалната памет……………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Тест на програмното осигуряване……………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Тест на батерията……………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Режим РЕГИСТРИНАНЕ……………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Регистриране в търговски обект…………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Продажба по департаменти………………………………………………………………………………………………15

Продажба с умножение…………………………………………………………………………………………………….15

Продажба по артикули с програмирана цена……………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Продажба по артикули със свободна цена……………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Продажба по артикули с умножение……………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Натрупване на продажба посредством баркод скенер………………………………………………………..15

Въвеждане на количество от електронна везна………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Корекция на натрупване…………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Анулиране на сметка………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Индициране на междинна сума……………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Отстъпки и надбавки………………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Стойностни отстъпки и надбавки……………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Процентни отстъпки и надбавки……………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Приключване на бона…………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Приключване с плащане в брой………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Page 2

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Приключване на бона с друг вид плащане……………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Частично приключване на бона……………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Изчисляване на ресто……………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Служебно въвеждане и извеждане на суми в ЕКАФП Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Регистриране в ресторант…………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Регистриране по открита сметка……………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Печат на групови сметки…………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Излизане от сметката………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Режим ОТЧЕТИ……………………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Отчет по артикули………………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Отчет по департаменти……………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

ЕКЛ (Електрона Контролна Лента)………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Отчето по оператори……………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Дневен Х отчет……………………………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

ЕКЛ и дневен Zотчет……………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Отчет от фислакната памет……………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Отчет по дати…………………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Отчет по записи……………………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Грешки при работа с касовия апарат…………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Списък на съобщенията за грешки……………………………………………………………………………………….30

Грешки при работа с фискалната памет…………………………………………………………………………….30

Други грешки…………………………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Грешка в паметта……………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Изключване на касата по време на печат………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Комуникация с компютър…………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Работа ON-LINE……………………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Работа OFF-LINE……………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Програмиране на артикули от компютр…………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Работа с бар-код скенер………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Работа с електронна везна…………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Page 3

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата инструкция съдържа необходимата информация за конструкцията, организацията и функционалните възможности на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет (ЕКАФП) ISL5006. Дадени са указания за подготовката за работа, правилната експлоатация и съхранение на касовият апарат.

Технически параметри

Параметър

Стойност

Размери

190 x 90 x 55 mm.

Тегло

до 0,490 kg

Захранващо напрежение

220V/50Hzи/или акумулатор 6V/1300mAh

Широчина на хартиената лента

57mm

Диаметър на хартиената лента

до 35mm

Клавиатура

24клавиша

Индикация

10-разряден индикатор

Принтер

Високоскоростен тих термопринтер

Отпечатвани символи на лента

48символа

Отпечатвани символи на КЛЕН

48символа

Памет

Flashс обем 256K

Фискална Памет

2000записа

Функционални Параметри

Параметър

Стойност

Брой артикули

2000

Брой департаменти

10

Брой оператори

10

Брой валути

10

Брой данъчни групи

8

Как да се четат описаните примери

В инструкцията за работа с ЕКАФП са дадени примери, като е посочена клавишната последователност, информацията, която се извежда на дисплея на касата, както и информацията, която се отпечатва на принтера.

За да се укаже клавишна последователност се използват означенията1 2 3 TL За да се покаже информацията, която се извежда на екрана се използва означението Стока 1 0.22

Page 4

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Клавиатура

X

VD

CL

PF

F

7

8

9

+%

PLU

4

5

6

-%

STL

1

2

3

II

TL

0

00

I

Принтер

Касовият апарат е оборудван с бърз термопринтер. За нормалната работа на касата е необходимо да се работи с качествени консумативи. В касата се зарежда една ролка термохартия с широчина 57мм.

Зареждане на хартиената ролка

В касовият апарат има вградени датчици, които следят за наличие на хартия. При свършване на хартията в ролката касовият апарат се блокира до зареждане на нова хартия. Докато няма хартия касовият апарат издава звуков сигнал, а на индикацията се извежда “NO PAPER”.

След подаване на хартия с помощта на клавиш PFсе издърпва бавно докато се зареди и се покаже над принтера.

Ако хартията свърши по време на печат, след зареждане на нова ролка касовият апарат продължава печата, а с бутона PFможе да се повдигне хартията. Ако хартията свърши по време на разпечатване на задача, след подменяне на ролката, ЕКАФП изчаква натискане на CLклавиш за да продължи отпечатването на документа, с клавиш PFможе да се повдигне хартията.

Интерфейси

В касовият апарат има вградени интерфейси (RS 232)за връзка с: 1.   Персонален компютър

Page 5

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Подготовка за работа

Въвеждането в експлоатация се извършва от сервизен техник. Програмират се данните на фирмата и други параметри като артикули, сверяване на време и т.н.

Режими на работа

Смяната на режимите става с бутон Щ. С натискане на Щ на дисплея се сменят следните надписи:

1.

REGIST

Режим регистриране

2.

REPORT

Режим на X-отчети

3.

REPORT nUL

Режим на Z-отчети

4.

PROG

Режим програмиране

5.

11 – 13 – 52

(Текущо време)

6.

PC ConnEct

Режим комуникация с PC

Избраният режим се потвърждава с   [Щ. Ако има програмирана парола за избрания режим, паролата се въвежда и се потвърждава с [ГЦ По подразбиране няма програмирани пароли. Режимите могат да се избират и със следната клавишна последователност:

<номер режим> –>TL|

Въвеждане на букви

В режим “Програмиране” се налага да се въвеждат букви. Това става чрез въвеждане на двуцифрен ASCIIкод, който се формира от цифрите от 0-9и латинските букви от Aдо F.Клавишите от кллавиатурата, които се използват за въвеждането на ASCIIса дадени в таблицата отдолу :

F

E

7

8

9

D

+

4

5

6

C

1

2

3

B

TL

0

00

A

Текстов редактор

Въвеждането/редактирането на текст става чрез текстов редактор. Първита буква от текста за редактиране се показва на дисплея. редакцията става чрез въвеждане на двуцифрено число. Когато се въведе и втората цифра, редакторът автоматично преминава на следващата буква.

Излизането от текстовия редактор става:

с натискане на с натискане не

TLостаналите символи до края на реда се запълват с интервали CL,излиза се без да се запазят промените.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

2

!

#

$

%

&

I

(

)

*

+

/

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

;

<

=

>

4

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

5

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

_

6

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

7

Р

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

}

?

 

Page 6

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

B

C

D

E

F

C

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

D

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ь

Ю

Я

E

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

й

к

л

м

н

о

п

F

Р

с

т

у

ф

х

ц

ч

ш

щ

ъ

ь

ю

я

Пример:

54

68

61

6E

6B 20

79

6F

75    20 21

T

h

a

n

k

y

o

u !

Режим програмиране

В режим програмиране касовият апарат се настройва да работи според нуждите на клиентите. Режим програмиране се избира чрез натискане на клавишF,докато на дисплея не се изпишеPROG.Ако има програмирана парола се въвежда, ако няма се натиска самоTL.

От главното меню на режим програмиране с бутоните от 0-7се избира съответното подменю. Изходът от подменютата става с натискане на F.

В таблицата са описани основните подменюта на режим Програмиране:

Режим

Избор с

Програмиране на флагове на касовия апарат

0

Програмиране на артикули

1

Програмиране на департаменти

2

Програмиране на клише

3

Програмиране на данъчни групи

4

Програмиране на оператори

5

Програмиране на плащания

6

Тестове на касовия апарат

7

Параметрите, които се програмират са организирани

съответната таблица се използва следния алгоритъм: _

1.   Задава се номер на параметър и се натиска клавишPLU

в таблици. За да се редактират полетата от На индикацията се извежда -в ляво

номера на параметъра, а в дясно стойността му в момента |хх_X

2. Задава се стойност и се натиска клавиш TL.

3. Програмирания параметър се отпечатва на принтера.

С клавиш CLвместо TLпрограмирането на параметъра може да бъде прекратено.

С клавиш|STLможе да се отпечата текущо програмираният параметър.

Програмиране на флагове

PROG

TL

0

FLAGS

С натискане на клавиш 0се влиза в режим програмиране на флагове. На индикацията се извежда FLAGS. (*стойност по подразбиране)

параметър

Значение

Стойност

1

Брой редове на клишето

0-5*

3

Изчисляване на ресто

0*-1

5

Ниво на отрязване на хартията

1-7 (3*)

Page 7

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

6

Брой отворени сметки в ресторантски режим

0*-30

7

Време за автоматично изключване в минути -неактивно ако е 0

0*-99

9

RS-232: 0 -НЕ, 1 – Комуникация on-line, 2 -Комуникация off-line

0*-2

10

Номер на плащане за клавиш PY (0-10)

0*-10

21

Дата във формат “DDMMYYYY”

010100 – 311299

22

Час във формат “HHMM”

0000-2359

23

Подразбираща се %отстъпка

0*-99.99

24

Подразбираща се %надбавка

0*-99.99

31

Парола за режим РЕГИСТРИРАНЕ -до 4символа

0-9999

32

Парола за режим Х-отчети -до 4символа

0-9999

33

Парола за режим Z-отчети -до 4символа

0-9999

34

Парола за режим РЕГИСТРИРАНЕ -до 4символа

0-9999

40

Фискализация/регистрация в НАП

41

Дерегистрация в НАП

42

Промяна на основни данни

43

Възстановяване на основни данни, чрез запитване до НАП

52

Контраст на печата

0-6 (3*)

53

Департамент(Подгрупа) за клавиш #2,ако 0 -влиза в р-м РЕГИСТРИРАНЕ

1-10 (2*)

61

Стойност на клавиша <#1>

1-11 (1*)

62

Стойност на клавиша <#2>

1-11 (2*)

63

Стойност на клавиша <X>

1-11 (3*)

64

Стойност на клавиша <VD>

1-11 (6*)

65

Стойност на клавиша <-%>

1-11 (4*)

66

Стойност на клавиша <+%>

1-11 (5*)

67

Стойност на клавиша <STL>

1-11 (7*)

68

Стойност на клавиша PLU

1-11

69

Отпечатване на ДДС в бона

0*-1

70

Отпечатване на графично лого

0*-1

71

Флаг дали да се отпечатва алтернативен булстат

72

Текст на алтернативния булстат

73

Програмиране на параметрите на данъчния терминал

6*

73.1

Тип на ЕИК

73.5

Програмиране на номер на свидетелство

73.7

Програмиране на MSISDN

73.8

IDна мобилен оператор

73.9

Наименование на организация

73.10

Номер на обект

73.11

Тип на обекта

73.12

Код ЕКАТТЕ

73.13

Наименование на населеното място

73.14

Код район

73.15

Район

73.16

Код на улица

73.17

Улица

73.18

Номер

73.19

Блок

73.20

Вход

73.21

Етаж

73.22

Апартамент

73.23

Наименование на обекта

73.25

ЕИК на обслужващ сервиз

73.26

тип на ЕИК обслужващ сервиз

73.27

дата на която изтича договора с обслужващият сервиз

73.30

сериен номер на данъчният терминал

73.36

URLза сървъра на НАП

73.37

APNсървър за връзка с НАП

73.50

PINкод за SIMкартата

Page 9

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

73.51 //Телефонен номер на който да се изпрати тестови SMS (за откриване на MSISDN,ако не е наличен в пакета със SIMкартата)_

1) Цена зададена от оператора.

2) Ако ЕКАФП е фискализиран, за да се приеме промяната на данъчните ставки е необходимо новите ставки да бъдат записани във фискалната памет. Записа във фискалната памет става като се избете параметър „40″и се натисне бутон TL.В случай че се излезе от режим на програмиране без да бъдат записани новите данъчни ставки, се възстановяват старите им стойности.

3) При програмиране на клише съществуват следните особености:

За въвеждане на клише се въвежда един символ в повече (първият символ), който указва вида на отпечатването: “0” – нормален печат; “1” – разширен печат. Ако се укаже разширен печат и се въведат повече от 9букви автоматично реда се маркира като ред за нормален печат.

4) Комуникацията с персонален компютър е описана в отделен раздел.

5) _Програмиране функциите на бутоните (параметри 61-68)

No

Бутон

Функция

1

#1

Департамент #1

2

#2

Департамент #2

3

X

Умножение

4

-%

Процент отстъпка

5

+%

Процент надбавка

6

VD

Войдиране

7

STL

Междинна сума

8

PLU

Артикул Noизбор/търсене

11

PY

Плащане #1

За да се програмират флаговете и да се променят датата и часа е необходимо първо да бъде направен Z – отчет.

6)Параметрите на данъчния терминал се програмират като подпараметри на параметър 73.Пише се номер на параметъра и се натиска PLU,след което се въвежда стойността на подпараметъра. С STLсе разпечатват всички подпараметри.

Печат на програмираните

С бутон|STL|се отпечатват програмираните флагове. На един ред се отпечатват номер на параметър, значение и стойност:

1.Брой редове на клишето: 5 3. Изчисляване на ресто: 0

5. Празни редове: 3

6. Номер на таблица:0

7. томатично изключване време(мин): 10

9. Комуникация с PC: 0

10. Default PY: 0

21.Дата   (формат ДДММГГ):02 0 4 0 8 22.Час   (формат ЧЧММСС) :123421 23.Отстъка -% 0.00 24.Надбавка +% 0.00

31. Парола-РЕГИСТРИРАНЕ:0000

32. Парола^-Отчет:0000

33. Парола^-Отчет:0000

34. Парола-PПРОГРАМИРАНЕ:0000

40.Булстат: 123456789

52. Контраст на печата: 3

53. Департамент#2: 2

61. Бутон <#1>: 1

62. Бутон <#2>: 2

63. Бутон <X>: 3

64. Бутон <VD>: 6

65. Бутон <-%>: 4

66. Бутон <+%>: 5

67. Бутон <STL>: 7

68. Бутон <PLU>: 8

7 0.Графично Лого: 0

Page 10

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Въвеждане в експлоатация на касата

За въвеждане в експлоатация на касата се обърнете към оторизиран сервиз. Програмиране на Артикули

F — Program mode — TL — 1 — |article numberj— TL — parameter numberj— PLU

За да се премине в подрежим програмиране на артикули се натиска клавиш Ц.На индикацията се извеждаPLU xxx,където xxxе поредния номер на артикулa.За да се зададе номер на артикул се въвежда номера и се натиска клавиш|tl|.За да се премине към артикул със следващ номер се натиска клавиш+%.За да се премине към предишен артикул се натиска клавиш рЯ.Останалите параметри на

артикулите се програмират във вид на таблица Задава се номера на параметъра и се натиска клавишPLU|

С клавиш|STL|ЕКАФП ще отпечати текущия артикул, но с клавиш TLи|STL|ще се разпечатят всички програмирани артикули.

Параметър

Описание

1

Име на артикул, виж Текстов редактор

2

Единична цена

3

Налично количество

4

Принадлежност към данъчна група

5

Принадлежност към департамент

6

Вид на валутата за цена

7

Флагове

Забранява се промяна параметрите на артикул, за който има натрупване и не е направен отчет с нулиране.

С помощта на флаговете се определя дали след продажба на артикула да се приключва автоматично сметката (единична транзакция) и дали може да се продава от артикула ако наличното количество е 0.

Значението на флаговете е дадено в следната таблица:

Стойност

Значение

0

Не е единична транзакция

Разрешено е да се продава при нулеви количества

1

Единична транзакция

Разрешено е да се продава при нулеви количества

2

Не е единична транзакция

Забранено е да се продава при нулеви количества

3

Единична транзакция

Забранено е да се продава при нулеви количества

Печат на параметрите на избрания артикул

За да се отпечатат параметрите на избрания артикул се натиска клавишSTL .На печат се извежда:

Бар-код   (ако е програмиран) № и име на артикул/стока Данъчна група и ЕДЦ Налично количество Департ.,плащане и флагове

000000000001 0001    :Артикул 1 Дан.Група*Б=19.00% 1.00 Количество: 1000.000 Департамент:1 ЕДЦ:1 ФЛ:0

Програмиране на департаменти

За да се премине в подрежим програмиране на департаменти се натиска клавиш2.На индикацията се извеждаDEPART xxx,където xxxе поредния номер на департамент. За да се премине

Page 11

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

към департамент със следващ номер се натиска клавиш +%.За да се премине към предишен департамент се натиска клавиш р%|.Останалите параметри на департаментите се програмират във вид на таблица чрез

клавиш

PLU.

Параметър

Описание

1

Име на департамента вж.Текстов редактор

2

Единична цена

4

Принадлежност към данъчна група

6

Вид на валутата за цената

Забранява се промяна на параметри на департамент, за който има натрупване и не е направено нулиране.

Печат на параметрите на департамента

За да се отпечатат параметрите на избрания департамент се натиска клавиш|STL| .На печат се

извежда:

|STL|

001 Валута: 1 ЕДЦ*Б=19.00%

Департ.

1.00 № и има на артикула валута

дан. група и единична цена

Програмиране на Име/Адрес Клише(Редове от 1-6)

F — Program mode — TL — 3 —

За да преминете в подрежим програмиране на клише, натиснете бутон 3|. На индикацията се

извежда|ClichEххх| където ххх е пореден номер на реда. За отпечатване на текущия ред, натиснете|STL|.За да преминете към някой ред от клишето, въведете номера и натиснете клавиш PLU.При въвеждане на редовете от клишето направете справка с “Въвеждане на символи” и ‘Текстов редактор” от инструкцията Подготовка за работа с апарата. При напускане с Ц в случай че редове от 1до 5са редактирани и ЕКАФП е фискализиран на принтера се отпечатва “Потвърдете промяната на Име/Адрес”. Ако се натисне TL, 1-5 редове ще се запазят във фискалната памет. Забранена е рекакцията на 1-5редовете от клишето преди да бъде направен дневен Z-отчет. Първите пет реда на клишето се отпечатват в началото на всеки бон. Последните четири реда от клишето се отпечатван в края на всеки фискален бон.

Внимание: Първият символ от текста на всеки ред от клишето трябва да бъде „0″или „1″.Ако е въведена „0″могат да бъдат въведени до 47символа с нормален текст. Ако е въведена „1″могат да бъдат въвеждани до 23 символа на ред с удебелен шрифт.

Програмиране на Последни редове от клишето (Редове 7-9)

F — Режим ПРОГРАМИРАНЕ — TL —Програмиране на редове 7, 8и 9.

\Програмиране на данъчни групи

F — Режим ПРОГРАМИРАНЕ — TL — 4 —

За да се премине в подрежим програмиране на данъчни групи се натиска клавиш 4 .На индикацията се извежда “ddS”.Данъчните ставки се програмират във вид на таблица.

Параметър Описание_

1__данъчна ставка за дан. група А

_2__данъчна ставка за дан. група Б

_3__данъчна ставка за дан. група В

_4__данъчна ставка за дан. група Г

Програмиране става като се въведе номерът процентната стойност и се потвърди с TL Пример: Програмиране на група А със 10% 1->PLU->10.00->TL

на параметъра, натисне се PLU,след което се въведе

1

Page 12

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

1)Ако касовият апарат е фискализиран за да се приеме смяната на данъчните ставки е необходимо новите ставки да се запишат във фискалната памет. Записът във фискалната памет става с повторно избиране на параметър “40”от режима за програмиране на флагове и натискане на клавиш TL.Ако се излезе от режим програмиране без запис на новите дан. ставки се възстановяват старите.

Забранява се промяна на параметри за данъчни групи, ако има натрупване и не е направено нулиране (дневен Zотчет)

Печат на програмираните данъчни ставки _

За да се отпечатат програмираните дан. ставки се натиска клавишSTL .На принтера отпечатва:

ДДС

*

А

=

0.00%

ДДС

*

Б

=

20.00%

ДДС

*

В

=

20.00%

ДДС

*

Г

=

7 .00%

ДДС

*

Д

=

0.00% –

активирана

ДДС

*

Е

=

0.00% –

активирана

ДДС

*

Ж

=

0.00% –

активирана

ДДС

З

0.00% –

активирана

данъчни ставки буква и ставка

Активиране на данъчни групи

Последните четири данъчни групи по подразбиране не са активирани. За да се използват трябва да се активират.Това става по следния начин:

F — Режим ПРОГРАМИРАНЕ — TL — 4 — бутон <00>— PLU

Въвежда се 0 или 1 в завсимост от това дали е активирана група 5, след което се натиска PLU, отново се въвежда 0или 1в зависимост от това дали е активирана 6група и т.н. до 8-ма, след което се натиска TL.

Пример: Активиране на на данъчна група Д:

F— Режим ПРОГРАМИРАНЕ — TL— 4 — бутон <00> — PLU— 1 — TL

За да се отпечатат програмираните дан. ставки се натиска клавиш|STL .На принтера отпечатва:

ДДС

*

А

=

0.00%

ДДС

*

Б

=

20.00%

ДДС

*

В

=

20.00%

ДДС

*

Г

=

7 .00%

ДДС

*

Д

=

0.00% –

активирана

ДДС

*

Е

=

0.00% –

активирана

ДДС

*

Ж

=

0.00% –

активирана

ДДС

З

0.00% –

активирана

данъчни ставки буква и ставка

Програмиране на оператори

F— Режим програмиране — TL— 5 —

За да се премине в подрежим програмиране на оператори се натиска клавиш5.На индикацията се извежда ОРЕГАЬОГ xx,където xx eномер на оператор. За да се премине към следващ оператор се натиска клавиш%+.За да се премине към предишен оператор се натиска клавиш%-.За да се достигне до определен номер оператор се въвежда номера му и се натиска клавишfTL].Данните за оператора се

програмират във вид на таблица.

Параметър

Описание

01

Име на оператор

2

Парола на оператор

Забележка: Забранява се промяна на параметри за оператори, за които има натрупване и не е направено нулиране.

Забележка:За активни се считат оператори, чиято парола е различна от 0.

Page 13

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Забележка:Не е разрешено за парола на оператор да се програмира 0,защото по този начин оператора става неактивен.

Забележка:Ако няма програмирани оператори се работи с първи оператор.

Разпечатване на параметрите на оператор

За ,

За да се разпечатят данните за текущият оператор се натиска|STL|

Име на оператора(1)и

1

1111

програмирана парола(1111)

Програмиране на плащания

F — Program mode — TL — 6 —

За да се премине в подрежим програмиране на плащания се натиска клавиш6-На индикацията се извежда РАУ хх,където xx eномер на плащане. За да се премине към следващо плащане се натиска клавиш+%.За да се премине към предишно плащане се натиска клавиш—%.Данните за имената на плащанията се програмират във вид на таблица.

Параметър

Описание

1

Име/Вид на параметъра

2

Курс към лева

За по-висока точност курса може да се програмира с четири знака след десетичната точка. Разпечатване на параметрите на плащания

За да се разпечатят данните за текущото плащане се натиска|STL:

ST

Плащане

1

1.0000

Плащане

2

1.0000

Плащане

3

1.0000

Плащане

4

1.0000

Плащане

5

1.0000

Плащане

6

1.0000

Плащане

7

1.0000

Плащане

8

1.0000

Плащане

9

1.0000

Плащане

10

1.0000

Има на плащане    &курс

Режим тестове

F — Program mode — TL — 7 —

На дисплея се извеждаTEST 1-9.

Тестовете се пускат с натискане на бутони от 1-9Цto 9.

Тест на печатещия механизъм

F— Program mode— TL— 7 — 1 Разпечатва се кодовата таблица на касата:

Page 14

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Тест

0123456789ABCDEF

2 !”#$%&'()* + ,-./

3 0123456789:;<=>?

4 @ABCDEFGHIJKLMNO

5 PQRSTUVWXYZ[\]A_

6 “abcdefghijklmno

7 pqrstuvwxyz{|}—’ 8

9 A B

CАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП DПСТУФХЦЧПШЩЪЬЬЭЮЯ Eабвгдежзийклмноп Fрстуфхцчшщъыьэюя

Тест на дисплея

F — Program mode — TL — 7 — 2 Числата от 0до 9се извеждат на дисплея

1

Тест на клавиатурата

F — Program mode — TL — 7 — 3 Натискането на бутон води до звуков сигнал ,а на дисплея се извежда кодът на натиснати се чрез натискане на бутон F. Клавишни кодове

бутон. Излиза

58

56

43

PF

F

37

38

39

2b

50

34

35

36

2d

53

31

32

33

2A

54

30

4F

2E

2F

Тест на фискалната памет

F — Program mode — TL — 7 — 5 Тества се фискалната памет. На хартията се разпечатва:

Тест ФП ОК БУЛСТАТ: 121108681 Дневни отчети:   19 от 2000 |5|| Нулирания 52от 100

Сериен номер: IS000006 Фискален номер: 12000006

Проверка на версията на Firmware

F — Program mode — TL — 7 — 6 Изчислява се контролна сума на всички байтове от програмната памет

Програмна памет:

ISL5006февруари   10 2011

Check $D5F3

6

Тест на батерията_

F — Program mode — TL — 7 — 7 Извежда се напрежението на батерията, ако има такава:.

Vbat = 7.05 V

7

Page 15

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

РЕЖИМ РЕГИСТРИРАНЕ

Възможни са два начина на работа на ЕКАФП, които са разгледани подробно в следващите глави на настоящата инструкция.

Влизането в режим регистриране става с клавиш F].На индикатора се като се извежда съобщение REGISTНатиснете клавиш TL ,въведете парола ако е била програмирана и натиснете TL.Ако е била програмирана и парола за оператори се въвежда и тя и се натиска|tL|.

За кратко време на индикацията се появява номера на избрания оператор ОПЕР. 1~| и касата е готова за регистриране. На индикацията се извежда

0.00.

Регистриране в търговски обект

След влизане в режим регистриране ЕКАФП е готова да се издава касови бележки.

Продажба по департаменти

Департамента представлява група от стоки или щанд според организацията на обекта. Натрупването по департаменти позволява в последствие да се прави справка за сумата, натрупана във всеки департамент. Няма информация за броя на стоките, както и за единичната цена на всяка една от тях.

От цифровата клавиатура се въвежда цената и се натиска някой от департаментните клавиши. Например за да се маркира 1.50в департамент 1се натискат Щ.Щ Ц.На индикацията се извежда

|1.5Q

1 U

На принтера се отпечатва:_

Департамент 1 1.50*Б

5 I име на департамент,дан.

група и сума

Забележка: В примера “ПГ.1” е името на департамента. Възможно е да излиза друг текст, ако е бил предварително програмиран.

Продажба с умножение

Когато се продават повече бройки от един артикул преди въвеждане на единичната цена се въвежда количеството и се натиска клавиш |х|,след това натрупването продължава по гореописаният начин. Например за да се продаде 1.23кг от стока с единична цена 2.5последователността е следната:

X 2

2 3

U 5

i

1.230 X

2и50

име на деп.

количество и

ЕДЦ

Департи 1

3.08*Б

дан. група и

сума

Продажба по артикули с програмирана цена

За да се продаде артикул с програмирана цена трябва да се въведе кода на артикула, след което се натиска клавиш|PLU|.

Пример: Да се продаде артикул 101,който се казва “КАФЕ” и е с единична цена 0.25ст.

1 0 1

|PLU

Кафе

0.25*Б

Име на артикул,  дан. група и сума

Продажба по артикули със свободна цена

За да се продаде артикул със свободна цена преди кода на артикула се въвежда единичната цена, VDслед това се въвежда кода на артикула и накрая се натиска клавиш|PLU|.Натиснете клавиш TLдва пъти

Пример: Да се продаде артикул 101с свободно въведена цена 0.22ст

0 U 2 2

1 PLU

Кафе*Б

0и22

Име на артикул,  дан. група и сума

Продажба по артикули с умножение

Когато се продават повече бройки от един артикул преди въвеждане на единичната цена се въвежда количеството и се натиска клавиш X,след това натрупването продължава по гореописаният начин.

Page 16

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Корекция на натрупване

Корекцията е възможна само преди да е натиснат бутонътfTL]за приключване на бележката. Има два типа корекции:

1. Корекция на последното натрупване -за тази цела натиснете |Ур.

2. Корекция на предишно натрупване за тази цел натискайте р]], VDдокато стигнете желаното натрупване.

Забележка: След корекция на последното натрупване предпоследното такова става последно и също може да бъде коригирано с|Wp.

Войдиране на цялото натрупване

Войдирането на цялото натрупване става с натискане наp]L VD|\/РрНа дисплея се показваVOID .За потвърждение се натиска р]].На бележката се принтира “Анулиране”. Войдираните суми се принтират в дневния отчет като в секцията за войд

Извеждане на междинна сума

След въвеждане на натрупвания на индикатора се извежда сумата на последното натрупване. За да видите междинната сума, натрупана до момента, натиснете рТ].На дисплея се извеждаStххх.хх, където ххх.хх е междинната сума. На хартията се принтира

|ST|М.сума ххх.хх

Отстъпки и надбавки

Процентни отстъпки и надбавки

Процентна отстъпка/надбавка може да бъде направена върху последното натрупване, или върху междинна сума. За тази цел се въвежда процентната стойност и се натиска %+за надбавка, или %— за отстъпка

Ако е направена отстъпка/надбавка върху междинна сума те се отразява върху всички натрупвания преди междинната сума.

Забележка:: Процентната стойност трябва да бъде между 0.01%и 99.99%.В противен случай на дисплея се извежда

ERROR_3_jи се чува звуков сигнал.

Пример: Продажба на стока с цена 100лв и надбавка 5%

100D1I Департ 1 100.00*B

=J LJJр111    Надбавка 5.00%

5+%5.00*B

Натрупване по департамент 1 Надбавка -данъчна група и сума

При войдиране, начислената отстъпка/надбавка също се изтрива.

Приключване на бележката

Има няколко варианта за приключване на бележката.

Приключване с плащане в брой

За приключване с плащане в брой се натиска клавиш TL.Издаваната бележка има следния вид:

СУМА

10и00

В БРОЙ 10.00

БОН:0000000320 001 артикул 24-07-2006 12:30:08

***ФИСКАЛЕН БОН ***

IS000001 12000001

СУМА В БЕЛЕЖКАТА

ТИП НА ПЛАЩАНЕ Б О Н № дата час

Тип на издадения документ ЕКСФП № &ФП №

Приключване с друг вид плащане

Бона може да се приключи и с друг вид плащане, в зависимост от това как е била програмирана касата. Ако е програмирано само едно плащане, различно от плащане в брой бона се приключва с натискане на клавиш Ако в параметър 10от флаговете е указан тип на плащане, когато се натисне |PY|,касата ще приключи бележката с програмираното плащане.

Забележка::Няма бутон с имеPYно може да се използват #1или#2 .

(за повече информация погледнете раздела програмиране на флагове)

Page 17

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

СУМА 10.00

СУМА В БЕЛЕЖКАТА

ТИП НА ПЛАЩАНЕ Б О Н № дата час

Тип на издадения документ ЕКСФП № &ФП №

Плащане1 10.00 БОН:0000000320 001 артикул

24-07-2006 12:30:08 ***ФИСКАЛЕН БОН 1 IS000001 12000001

АкоpY (par. 10=0)не е програмиран, след натискане наpYна дисплея се извежда “PAY В този момент опоераторът трябва да въведе номерът на плащането и да натиснеpY.

Приключване със смесено плащане

Сметката на клиента може да бъде закрита с различни видове плащания, т.е. ако сумата е 100, 50 могат да бъдат в БРОЙ и 50с плащане 1.За тази цел, преди да натиснете бутоните на цифровата клавиатура за плащане, въведете сума, дадена от клиента.

Пример: Закриване на клиентска сметка за 100лв с 50в брой и 50 -плащане 1.

50TL

TOTAL AMOUNT

Обща сума на бележката

100.00

В БРОЙ

50.00

50в БРОЙ

Плащане 1

50.00

Остатък от сума

Съотношение

1.0000

Съотношение

Бележка:

000000036

Бележка No

04

Items

NoАртикул

24-07-2006

12:33:42

Дата и Час

***ФИСКАЛЕН

БОН 2

Вид на издадения документ

IS000001

12000001

ЕКАФП Noи ФП No

Смятане на ресто

Ако е вдигнат флага за изчисляване на ресто (параметър 3)след въвеждането на продажбите преди натискане на TLсе въвежда сумата, дадена от клиента. Касата изчислява рестото и го изписва на бележката.

Служебно въвеждане и извеждане

Касата има възможност за служебно въвеждане и извеждане на суми по рзличните плащания. Това е възможно само преди да е започнало издаването на бележка. За да се направи служебно въвеждане се въвежда сумата от клавиатурата и се натиска %+и се избира номерът на плащането, по което да бъде въведена сумата:

-:-1

Име на оператор

100%+

TL

Оператор: 1

Служебно въведени:

В БРОЙ 100.00

БОН:000000039 24-07-2006 12:38:46

плащане & сума Бон No Дата & Час

тип на издадения документ каса No & ФП No

100%-

TL

Оператор: 1 Служебно изведени:

В БРОЙ 100.00 БОН:000000039

24-07-2006 12:38:46

***СЛУЖЕБЕН БОН3

IS000001 12000001

Име на оператор

плащане & сума Бон No Дата & Час тип на издадения документ каса No & ФП No

Забележка: Забранено е изписва на дисплеяERROR 30

да се извежда сума по-голяма от наличната. В тази ситуация се

Page 18

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Регистриране в ресторантски режим

Ако касовият апарат е програмиран да работи в ресторантски режим се поддържат отделни поръчки ,докато не се плати и приключи .

Забележка: Ако даден оператор е отворил сметка на дадена маса друг оператор не може да я приключи!!!

Отваряне на сметка

След влизане в режим РЕГИСТРИРАНЕ на дисплея се извежда “TABLE” .Операторът трябва да въведе номерът на масата, която ще обслужва. и да натионе -%,На дисплея се извежда “SEAT 1-4″след което се въвежда номерът на мястото и се потвърждава с+%.

Затваряне на сметка-въвежда се номерът на масата, натиска се-%след което се въвежда номерът на мястото и се натиска TL

Регистриране във вече отворена сметка

Регистрирането става по същия начин, както в магазинния режим.

Групиране на натрупването

Ако има натрупване по сметка на индикатора се изобразяваGroup bon,ако се натисне клавишTL ЕКАФП ще отпечати следния бон:_

Оператор: Оператор 1 Оператор № и име

Маса – Място : 2-1 № маса и № място

Бон: 3 № бон

Групширане по:  всичко Начин на групиране

Артикули Количество

Артикул 1 4.000 Департ. 8 1.000 Артикул 2 2.000

Артикул 3 1.000

Департ. 1 2.000 Артикул 4 1.000

След разпечатването на бележката на индикатора отново се изобразяваGroup bon. Ако се въведе номер на департамент ще се групират само артикулите от въведения департамент. За да се затвори този режим на работа се натиска клавиш CLили F.

Излизане от смека без промяна

За да се излезе от сметка без да се приключва натисметеTL.

TL

Page 19

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Приключване на сметка

Първо се въвежада номер на масата и се натиска -%,след което се въвежда номер на мястото и се натиска TL.Касовият апарат ще отпечати всички натрупвания по артикули до момента и ще очаква затваряне на сметката по начина описан по-горе.

Оператор:

Оператор 1

Оператор № и име

Маса-място

2-1

№ маса &място

Бон: 1

СТАРО САЛДО

0.00

Сума до момента

В този момент се забранява да се правят повече натрупвания по тази сметка.

Page 20

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

ЕКАФП има два режима -отчети с нулиране, и отчети без нулиране на регистрите. Избирането на режим отчети с нулиране става с натискане на Щ, докато на дисплея се изпише “Report nul”след което се натискаTL

Избирането на режим отчети без нулиране става с натискане на Щ, докато на дисплея се изпише “Report “след което се натискаTL

След влизане в съответния режим е възможно пускането на различни типове отчети, които са описани в таблицата:

Тип на отчета

Пускане с

Артикули

1 TL

Департаменти

2 TL

КЛЕН по записи

3 TL

КЛЕН по дати

4 TL

Оператори

5 TL

Отворени сметки

6 TL

Дневен финансов

TL

Съкратен отчет от ФП по дати

1 1 STL

Подробен отчет от ФП по дати

1 STL

Подробен отчет от ФП по записи

1 STL

Съкратен отчет от ФП по записи

1 2 STL

Отчет по артикули

Отчетът се стартира с натискането на 1 и TL.

Име на фирма Адрес на фирма Булстат:126456789 Име на обект Адрес на обект

*      АртикулиZ *

От:20-02-2003 10:30 До:25-07-2006 11:54

0001: Артикул 1 Количество: 12.000 Оборот: 9.0 0

0 0 03:Артикул 3 Количество : 3.000

Оборот: 3.00

ОБЩ ОБОРОТ 15.00

Бон: 000000017 25-07-2006 10:13:49

***   СЛУЖЕБЕН БОН*** Сервиз 121108681до 21.02.2011

IS000001 12000001

92A4 7 222AFC25BA5 689DE9773 0ADEBA23 6

Принтират се само артикулите, за които продаденото количество е по-голямо от 0 Отчетът може да бъде прекъснат с бутон |(Х|.

Отчет по департаменти

Стартира се с натискане на 2 и TL.Пример за отчет по департаменти.

Име на фирма Адрес на фирма Булстат:126456789 Име на обект Адрес на обект

1TL

2TL

Page 21

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

ДЕПАРТАМЕНТИ

* Z *

От:20-02-2003 10:30 До:25-07-2006 11:58

001: Деп1

Оборот:

002: Деп2

Оборот:

ОБЩ ОБОРОТ

87 .00

24.00 111.00

БОН:000000017 25-07-2010 10:13:49

***СЛУЖЕБЕН БОН ***

Сервиз 121108681до 21.02.2011

IS000001 12000001

92A47222AFC25BA5689DE97730ADEB

Име на отчета

Тип на отчета

Дата на предишния отчет

Текуща дата

Номер департамент & Име Оборот

Общ оборот по департамента

Номер на бон. Дата &Час

Тип на издадения документ сериен номер &фискален номер

Отчет от КЛЕН по записи

Стартира се с натискане на 3и TL

Въвежда се номера на първия запис, натиска се Х, въвежда се номера на втория запис и се натиска

VD

Пример: Отчет от клен от 1-ви до втори запис: 3 –> TL –> 1 –> X –>2 –> VD

Отчет от КЛЕН по дати

Стартира се с натискане на 4 и TL

Въвежда се началната дата във формат ДДММГГГГ, натиска се Х, въвежда крайната дата и се натиска VD

Пример: Отчет от клен от 10.02.2011до 15.02.2011: 4 –> TL –> 10022011 –> X –>15022011 –> VD

Отчет по оператори

Отчетът се стартира с натискане на 5 и TL. Пример за отчет по оператори:

5 TL

Име на фирма

Клише

Адрес на фирма

Булстат:126456789

Име на обект

Адрес на обект

* Оператори Z *

Име и тип    на отчета

От:20-02-2003 10:30

Дата

на предишния отчет

До:25-07-2006 11:58

Текуща дата

Оператор: 1

Име на оператора

Клиенти:

2

Брой

клиенти

Отстъпки

0

Брой

отстъпки

0.00

Сума

на отстъпките

Надбавки

0

Брой

надбавки

0.00

Сум а

надбавки

Корекции

0

Брой

корекции

0.00

Сума

корекции

Служебно въведени:

Сума

служебно въведени пари

Служебно изведени:

Сума

служебно изведени пари

Получена сума:

В БРОЙ :

1.50

Сума

по плащане в брой

ОБЩО:

1.50

Обща

сума от всички плащания

ОБЩО

Общо

за всички оператори

Клиенти:

2

Брой

клиенти

Отстъпки

0

Брой

отстъпки

Page 22

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Надбавки Корекции

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ:

В БРОЙ

СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ:

В БРОЙ ОБЩО:

0.00

0

0.00

0

0.00

1.50

Бон: 000000021 25-07-2006 11:17:49

***СЛУЖЕБЕН БОН ***

Сервиз 121108681до 21.02.2011

IS000001 12000001

92A47222AFC25BA5689DE97730ADEB

Сума на отстъпките Брой надбавки С у м а надбавки Брой корекции Сума корекции

Сума служебно въведени пари

Сума служебно изведени пари

Обща сума от всички оператори

Номер на бон Дата/час

Тип на издадения документ Сериен и фискален номер

ЗАБЕЛЕЖКА:НАЛИЧНИТЕ ПАРИ СЕ СМЯТАТПО СЛЕДНИЯНА ЧИН:

НАЛИЧНИ ПАРИ =СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ +ПОЛУЧЕНИСЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ

Page 23

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

ДНЕВЕН Х ОТЧЕТ

Дневният Х-отчет съдържа информация за натрупванията в принтера до момента на пускане на отчета. Той е само информативен. За стартиране на дневен Х-отчет се влиза в режим ” Report” и се натиска

TL.

Пример за Х-отчет:

Име на фирма Адрес на фирма Булстат:126456789 Име на обект Адрес на обект

* ДНЕВЕН ФИНАНСОВ *

* Х *

Отстъпки:0 0.00 Надбавки:0 0.00 Корекции:0 0.00

Получени

Б БРОЙ 1.0 0

Дневен оборот ,ДДС

ДДС *A= Оборот: Нето:

ДДС:

0.00%

0.00 0.00 0.00

ДДС *Б= Оборот: Нето:

ДДС:

20.00%

0.00 0.00 0.00

ДДС *В= Оборот: Нето:

ДДС:

20.00%

0.00 0.00 0.00

ДДС *Г= Оборот: Нето:

ДДС:

7 .00%

0.00 0.00 0.O0

ОБЩ ОБОРОТ: 1.0 0

NПОСЛ. ДОК 17

ЕКЛ# от 00000004до 0000008

БОН: 000000035 25-07-2010 12:22:53 СЛУЖЕБЕН БОН

Сервиз 121108681до 21.02.2011

IS000001 12000001

92A47222AFC25BA5689DE97730ADE

КЛИШЕ

тип на отчета

брой и сума отстъпки брой и сума надбавки брой и сума корекции

получени пари в брой

Процент ДДС за дан група А Оборот по група A Нето по група A Данък по група A

Общ оборот

номера на ЕКЛ,  в този отчет

номер бон

дата/час

сериен и фискален номер

Page 24

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

ДНЕВЕН ZОТЧЕТ

текущия текущия

Дневният Z-отчет съдържа информация за натрупванията от последния Z-отчет до момент. В края на отчета се отпечатва информация за сумарния оборот от фискализацията до момент, след което информацията се записва във ФП и се нулират регистрите.

Възможно е да се стартира отчета ако в момента на отчета има отворени сметки. В този случай

сумата по отворените сметки присъства в отчета. _

Отчетът се пуска след влизане в режим на Zотчети и натискане наTL. Пример за Z-отчет:_

Име на фирма Адрес на фирма Булстат:126456789 Име на обект Адрес на обект

* ДНЕВЕН ФИНАНСОВ *

* z *

Отстъпки:0 0.00

Надбавки:0 0.00

Корекции:0 0.00

Получени

Б БРОЙ 1.0 0

Дневен оборот , ДДС

ДДС *A= Оборот: Нето:

ДДС:

0.00%

0.00 0.00 0.00

ДДС *Б= Оборот: Нето:

ДДС:

20.00%

0.00 0.00 0.00

ДДС *В= Оборот: Нето:

ДДС:

20.00%

0.00 0.00 0.00

ДДС *Г= Оборот: Нето:

ДДС:

7 .00%

0.00 0.00 0.O0

ОБЩ ОБОРОТ: 1.0 0

NПОСЛ. ДОК 17

ЕКЛ# от 00000004 до 0000008

СУМА ОБОРОТ СУМА НЕТО СУМА ДДС

19.00 15.82 3.18

Nблок ФП 0004

Нулиране Z 0001

БОН: 000000035 25-07-2010 12:22:53 ФИСКАЛЕН БОН

Сервиз 121108681до 21.02.2011

IS000001 12000001

92A47222AFC25BA5689DE97730ADE

тип на отчета

брой и сума отстъпки брой и сума надбавки брой и сума корекции

получени пари в брой

Процент ДДС за дан група А Оборот по група A Нето по група A Данък по група A

Общ оборот

номера на ЕКЛ,  в този отчет

общ оборот във ФП от въвеждането в експлоатация общо нето във ФП от въвеждането в експлоатация общо ДДС на сумата във ФП

номер на блок ФП,  където се записва отчета брой Z-отчети от последното нулиране номер бон дата/час

булстат на сервизна фирма дата сериен и фискален номер

на договора

Page 25

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Отчет от фискалната памет може да бъде генериран във всеки един момент. Отчетът е информативен и не може да се бъде нулиран. Този отчет може да бъде генериран или по дата, или по запис Отчетите може да бъдат генерирани и от менюто за X и от менюто за Z-отчети.

Отчети по дати (съкратен)

За да се стартира отчета се натиска: 11 STL <начална дата :DDMMYYYY> X <крайна дата DDMMYYYY> VD

КЛИШЕ

11

2 2

X

2 2

09 10

09 10

Име на фирма

Адрес на фирма

Булстат:126456789

Име на обект

Адрес на обект

*ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ*

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

27-09-2010 09:01

От:26-09-2010

До:28-09-2010

%ДДС 27-09-2010

А=0.00%

Б=20.00%

В=20.00%

Г=7.00%

Д=0.00%

Е=0.00%

Ж=0.00%

З=0.00%

Дробни числа

0001 27-09-2010

0002 27-09-2010

0003 27-09-2010

НУЛИРАН RAM

0001

27-09-2010

12:15

ИЗТРИТА ЕКЛ

0001

27-09-2010

12:15

0004 27-09-2010

СУМА ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А

0.00

ДДС*А

0.00

Оборот*Б

19.00

ДДС*Б

3 . 18

Оборот*В

0.00

ДДС*В

0.00

Оборот*Г

0.00

ДДС*Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

19.00

ЕКЛ# от 00000001до

0000008

БОН: 000000035

25-10-2010 12:22:53

ФИСКАЛЕН БОН

Сервиз 121108681до

21.02.2011

IS000001 12000001

92A4 7 222AFC25BA5 68 9DE97 7 3 0ADE

дата/час на въвеждане в екплоатация начална дата на периода на отчета крайна дата на периода на отчета

данъчни ставки, с които е фискализиран апаратът

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

номер и дата/час на нулиране на апарата

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

разбивка по данъчни групи на оборота

общ оборот за периода

номер на бон дата/час

сериен и фискален номер на апарата

Page 27

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Отчети по дати (подробен)

За да се стартира отчета се натиска: _

1 |STL| <начална дата : DDMMYYYY> X <крайна дата DDMMYYYY> VD

11

13 2″ 2

6 0 9 0 1 0

2 0 9

2 0 1 0

VD

Име на фирма Адрес на фирма Булстат:126456789 Име на обект Адрес на обект

*ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ* ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 27-09-2010 09:01 От:26-09-2010 До:28-09-2010

%ДДС 27-09-2010

А=0.00%

Б=20.00%

В=20.00%

Г=7.00%

Д=0.00%

Е=0.00%

Ж=0.00%

З=0.00%

Дробни числа

0001 27-09-2010 ОБОРОТ*А 0.0 0

ОБОРОТ*Б 1.0 0

ОБОРОТ*В 0.0 0

ОБОРОТ*Г 0.00 ОБЩ ОБОРОТ 1.0 0

NПОСЛ.ДОК 00000011 ЕКЛ# 00000001,

0002 27-09-2010

ОБОРОТ*А ОБОРОТ*Б ОБОРОТ*В ОБОРОТ*Г ОБЩ ОБОРОТ

NПОСЛ.ДОК 00000011

ЕКЛ# 00000002,

0003 27-09-2010

ОБОРОТ*А ОБОРОТ*Б ОБОРОТ*В ОБОРОТ*Г ОБЩ ОБОРОТ

NПОСЛ.ДОК 00000011 ЕКЛ# 00000003,

НУЛИРАН RAM 27-09-2010 ИЗТРИТА ЕКЛ 27-09-2010

0004 27-09-2010

ОБОРОТ*А ОБОРОТ*Б ОБОРОТ*В ОБОРОТ*Г ОБЩ ОБОРОТ

NПОСЛ.ДОК 00000011 ЕКЛ# 00000004,

0.00 16.00 0.00 0.00 16.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0001 12:15

0001

12:15

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

КЛИШЕ

дата/час на въвеждане в екплоатация начална дата на периода на отчета крайна дата на периода на отчета

данъчни ставки, с които е фискализиран апаратът

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

оборот по група А оборот по група Б оборот по група В оборот по група Г Общ оборот за отчета

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

оборот по група А оборот по група Б оборот по група В оборот по група Г Общ оборот за отчета

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

оборот по група А оборот по група Б оборот по група В оборот по група Г Общ оборот за отчета

номер и дата/час на нулиране на апарата

номер на блок във ФП и дата на дневен отчет

оборот по група А оборот по група Б оборот по група В оборот по група Г Общ оборот за отчета

Z-

Page 28

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

СУМА ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А

0.00

ДДС*А

0.00

Оборот*Б

19.00

ДДС*Б

3.18

Оборот*В

0.00

ДДС*В

0.00

Оборот*Г

0.00

ДДС*Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

19.00

ЕКЛ# от 00000001

до 000000 4

БОН: 000000035

25-10-2010

12:22:53

ФИСКАЛЕН

БОН

Сервиз 121108681

до 21.02.2011

IS000001

12000001

92A4 7 222AFC25BA5 68 9DE97 7 3 0ADE

разбивка по данъчни групи на оборота

общ оборот за периода

номер на бон дата/час

сериен и фискален номер на апарата

Page 29

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Отчет по записи(съкратен)

За да се стартира отчета се натиска: _

12 STL <начален запис> X <краен запис> VD

12 13 1 X

VD

Име на фирма Адрес на фирма Булстат:126456789 Име на обект Адрес на обект

*ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ* ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 27-09-2010 09:01

От: 1 До: 3

%ДДС 27-09-2010

А=0.00%

Б=20.00%

В=20.00%

Г=7.00%

Д=0.00%

Е=0.00%

Ж=0.00%

З=0.00%

Дробни числа

0001 27-09-2010

0002 27-09-2010

0003 27-09-2010

НУЛИРАН RAM

27-09-2010

ИЗТРИТА ЕКЛ

27-09-2010

0001 12:15

0001

12:15

СУМА ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А 0.00

ДДС*А 0.0 0

Оборот*Б 19.00

ДДС*Б 3.18

Оборот*В 0.00

ДДС*В 0.0 0

Оборот*Г 0.00

ДДС*Г 0.0 0

ОБЩ ОБОРОТ 19.00

ЕКЛ# от 00000001 до 0000008

БОН: 000000035

25-10-2010 12:22:53

ФИСКАЛЕН БОН

Сервиз 121108681до 21.02.2011

IS000001 12000001 92A4 7 222AFC25BA5 68 9DE97 7 3 0ADE

КЛИШЕ

дата/час на въвеждане в екплоатация начален блок на отчета краен блок    на отчета

данъчни ставки,  с които е фискализиран апаратът

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

номер и дата/час на нулиране на апарата

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет разбивка по данъчни групи на оборота

общ оборот

номер на бон дата/час

сериен и фискален номер на апарата

Отчети по записи (подробен)

За да се стартира отчета се натиска: _

2 STL <начален запис> X <краен запис> |УР|

Page 30

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

2

1 X

VD

Име на фирма

Адрес на фирма

Булстат:126456789

Име на обект

Адрес на обект

*ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ*

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

27-09-2010 09:01

От: 1

До: 3

%ДДС 27-09-2010

А=0.00%

Б=20.00%

В=20.00%

Г=7.00%

Д=0.00%

Е=0.00%

Ж=0.00%

З=0.00%

Дробни числа

0001 27-09-2010

ОБОРОТ*А

0.00

ОБОРОТ*Б

1.00

ОБОРОТ*В

0.00

ОБОРОТ*Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

1.00

NПОСЛ.ДОК 00000011

ЕКЛ# 00000001,

0002 27-09-2010

ОБОРОТ*А

0.00

ОБОРОТ*Б

16.00

ОБОРОТ*В

0.00

ОБОРОТ*Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

16.00

NПОСЛ.ДОК 00000011

ЕКЛ# 00000002,

0003 27-09-2010

ОБОРОТ*А

0.00

ОБОРОТ*Б

1.00

ОБОРОТ*В

0.00

ОБОРОТ*Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

1.00

NПОСЛ.ДОК 00000011

ЕКЛ# 00000003,

НУЛИРАН RAM

0001

27-09-2010

12:15

ИЗТРИТА ЕКЛ

0001

27-09-2010

12:15

СУМА ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А

0.00

ДДС*А

0.00

Оборот*Б

19.00

ДДС*Б

3.18

Оборот*В

0.00

ДДС*В

0.00

Оборот*Г

0.00

ДДС*Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

19.00

ЕКЛ# от 00000001до

0000004

БОН: 000000035

25-10-2010 12:22:53

ФИСКАЛЕН БОН

КЛИШЕ

дата/час на въвеждане в екплоатация начална дата на периода на отчета крайна дата на периода на отчета

данъчни ставки, апаратът

с които е фискализиран

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

оборот по група А оборот по група Б оборот по група В оборот по група Г Общ оборот за отчета

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

оборот по група А оборот по група Б оборот по група В оборот по група Г Общ оборот за отчета

номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет

оборот по група А оборот по група Б оборот по група В оборот по група Г Общ оборот за отчета

номер и дата/час на нулиране на апарата

разбивка по данъчни групи на оборота

общ оборот за периода

номер на бон дата/час

Page 32

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Сервиз 121108681до 21.02.2011

IS000001 12000001 92A4 7 222AFC25BA5 68 9DE97 7 3 0ADE

сериен и фискален номер на апарата

Грешки при работа с касовият апарат

В процеса на работа с касовият апарат са възможни грешки от неправилна работа с касата, препълване на натрупващите регистри или други блокировки. При възникване на грешка на дисплея на касата се извежда съобщение за грешката.

Списък на грешките, тяхната причина и начина за отстраняването им е даден в следната таблица.

Съобщениие на дисплея

Причина

Отстраняване

ГРЕШНА ЦЕНА

Грешна цена (повечето очаквани цени са 0.00)или обменния курс на даден артикул е 0.0 0

CL

ГРЕШЕН НОМЕР

Грешен номер -въведено е число извън допустимия обхват

CL

ГРЕШНА ОПЕРАЦИЯ

Въведена е неправилна последователност от бутони

ГРЕШНА КОНТРОЛНА СУМА

Грешна контролна сума при комуникация с периферни устройства.

CL

ПРЕКЪСВАНЕ

Препълване -един от натрупващите регистри е препълнен -трябва да бъде направен отчет

CL.Отпечатване на отчет

ГРЕШКА ПРИ КОМУНИКАЦИЯ

Грешка при комуникация -няма връзка с периферно устройство

CL

!!!ZОТЧЕТ ! !!

За да се влвзе в съответния режим на програмиране първо трябва да бъде направен Zотчет

Пускане на дневен отчет с нулиране

АРТ. N ПРАЗЕН

За да се променят параметрите на артикула първо трябва да бъде направен отчет по артикули с нулиране.

Трябва да се направи отчет по артикули с нулиране

СТОКОВИТЕ ГРУПИ

НЕ СА НУЛИРАНИ

За да се променят параметрите на департамента първо трябва да бъде направен отчет по департаменти с нулиране.

Трябва да се направи отчет по департаменти с нулиране

ГРЕШЕН ОПЕРАТОР

Избраният оператор няма достъп до избраната сметка (сметката е открита от друг оператор)

Откриване на нова сметка или смяна на оператора за да се влезе в старата

Списък на номерата на грешките и тяхното значение

Error 1 Въведен е невалиден номер на подгрупа

Error 2 Въведена е невалидна стойност за количество

Error 3 Въведена е невалидна стойност на процентна отстъпка или надбавка

Error 4 Достигнат е максимален брой продажби в един бон

Error 5 Опит за продажба с невалидна цена ( = 0или > 999999.99 )

Error 6 Препълване при умножение на цената по количеството ( = 0или > 9999999.99 )

Error 7 Опит за продажба с невалидна данъчна група

Error 8 Опит за продажба с невалиден номер на валутата за цената

Error 9 Програмиран е невалиден курс на валутата за цената

Error 10 Препълване при умножение на цената по курса на валутата

Error 11 Препълване при събиране на текущата продажба със сумата в бона

Error 12 Препълване на сумата за отчета по подгрупи

Error 13 Въведен е невалиден номер на артикул

Error 14 Опит за продажба на количество по-голямо от наличното за артикула

Error 15 Препълване на сумата на продаденото количество за отчета по артикули

Error 16 Препълване на текущия оборот за отчета по артикули

Error 17 Опит за продажба със свободна цена на артикул с номер по-малък от разрешения

Error 18 Опит за отстъпка/надбавка без да има продаден артикул в бона

Error 19 Опит за корекция без да има продадени артикули.

Page 33

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Error 21 Препълване при събиране на текущата надбавка със сумата в бона.

Error 22 Стойността на отстъпката/надбавката надвишава 9999999.99

Error 23 Стойността на отстъпката надвишава сумата на текущата продажба.

Error 24 Опит за корекция на несъществуваща продажба.

Error 25 Въведен е невалиден номер на плащане ( = 0или > MAXPAYMENTSNUMBER )

Error 26 Започнало е частично плащане.

Error 27 Опит да се излезе от режим “Регистриране” без да е приключен бона.

Error 28 Опит да се въведе или изведе служебно сума = 0или > 9999999.99

Error 29 Препълване на сумата на служебно въведените или изведените суми.

Error 30 Опит да се изведе служебно сума, по голяма от наличната.

Error 31 Опит да се направи стойностна отстъпка или надбавка над междинна сума.

Error 35 Изисква се задължително въвеждане на дадената от клиента сума.

Error 36 Забранява се промяната на параметрите за артикул за който има натрупване.

Error 37 Забранява се промяната на параметрите за подгрупа за която има натрупване.

Error 38 Необходим е Z-отчет, за промяна на флаговете .

Error 39 Забранява се програмирането на дата и час ако не е направен дневен отчет с нулиране (Z отчет).

Error 41 Въведена е невалидна дата при отчет от фискалната памет.

Error 42 Няма отговор от PCпри on-lineрежим на работа

Error 43 Въведен е невалиден период от дата до дата при отчет от фискалната памет.

Error 46 Опит да се програмира дата, по-малка от последната записана във фискалната памет.

Error 47 Не може да се отваря нова сметка от друг оператор за една и съща маса и място

Error 48 Забранява се програмирането на данъчни ставки ако не е направен дневен отчет с нулиране (Zотчет).

Error 49 Забранява се смяната на десетична точка ако има натрупвания за отчета по департаменти.

Error 50 Забранява се смяната на десетична точка ако има натрупвания за отчета по артикули.

Error 52 Фискалната памет е пълна. Разрешени са отчети от фискалната памет.

Error 53 Касовия апарат не е в режим регистриране.

Error 54 Има започнат бон.

Error 55 Сумата, която трябва да се заплати да се приключи бона е > 1999999.99.

Error 58 Достигната е максималната възможна сума за дневния отчет.

Error 85 Препълнен КЛЕН

Error 86 Препълнен КЛЕН

Error 87 Липсва GPRSвръзка

Error 88 Опит за отчет с нулиране по департаменти при дефискализирана каса

Error 89 Опит за отчет с нулиране по артикули с нулиране при дефискализирана каса

Error 90 Опит за дневен с нулиране отчет с нулиране при дефискализирана каса

Error 91 Забранен е режим “Регистриране” при дефискализирана каса

Error 92 Опит за приключване бон при дефискализирана каса

Error 93 STLв режим регистриране при дефискализирана каса

Error 94 Опит за продажба по департаменти при дефискализирана каса

Error 95 Опит за продажба по артикули при дефискализирана каса

Error 96 Опит за отстъпка/надбавка при дефискализирана каса

Error 97 Опит за войд при дефискализирана каса

Error 98 Забранява се дефискализирането, ако не е направен дневен отчет с нулиране

Error 99 Забранява се промяна на основни данни, ако не е направен дневен отчет с нулиране

Грешки във фискалната памет

Когато възникне грешка във фидкалната памет касата блокира. Грешката може да бъде отстранена само в ауторизиран сервиз.

Когато останат по-малко от 50свободни записа във ФП се извежда предупредително съобщение:

ВНИМАНИЕ ОСТАВАТ ХХ записа

Нулиране на RAMпаметта

Ако по някаква причина се нулира паметта касата изписва “НУЛИРАН RAM XX”

Page 34

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Касата очаква да се въведе дата, която се въвежда от клавиатурата във формат ddmmyyyyи се потвърждава сTL.След това се натиска бутон X. Въвежда се и време във формат hhmmssи се потвърждава сTL.След това трябва да се натисне X два пъти.

Изключване на захранването по време на печат

Ако по някаква причина се прекъсне захранването по време на печат след възстановяване на захранването се извежда

” * *СПАД НАПРЕЖЕНИЕ * * “,

и печатът продължава от същото място, до където е бил стигнал.

Комуникация с компютър

F — PC connect — TL

От този момент касата изпълнява команди, изпратени по комуникационния порт. Възможни са отчети и програмиране на параметри, като това става чрез сервизна програма, предоставяна от производителя.

Page 35

1СЛУЖЕБЕН БОН*** IS000001_12000001

За служебно извеждане се въвежда сумата и се натиска %-.

2СЛУЖЕБЕН БОН*** IS000001_12000001

За служебно извеждане се въвежда сумата и се натиска %-.

3СЛУЖЕБЕН БОН*** IS000001_12000001

За служебно извеждане се въвежда сумата и се натиска %-.