касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Каква е процедурата при смяна на фискална памет

Смяна на фискална памет/ извеждане от експлоатация и дерегистрация/ в новите касови апарати / фискални принтери, който имат връзка са НАП ,се прави при следните случаи:

  1. Препълване на фискалната памет *ПЪЛНА ФП*
  2. Смяна на собственика *СМЯНА СОБСТВЕНОСТ*
  3. Прекратяване на регистрация, по инициатива на лицето по чл.3.
  4. Бракуване.
  5. Повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането и.
  6. Грешка в блок на фискалната памет
  7. Грешка при въвеждане в експлоатация на фискалното устройство.
  8. След приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.

Сервизната фирма издава протоколи за демонтаж на фискална памет в 4 (четири) екзмепляра, по образец.  В паспорта и протокола за демонтаж  се посочва причината за демонтажа на фискалната памет.

Сервизната фирма ДЕРИГИСТРИРА устройството през данъчния терминал, като при успешна дерегистрация, касовия апарат/фискален принтер разпичатва бележка за успешна дерегестрация от сървъра на НАП.

Лицето по чл.3 съхранява 1 (един) екземпляр от протокола за демонтаж в касовата книга на страницата датата на издаване на протокола.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СМЯНА НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ:

1. Касов апарат / фискален принтер

2. Свидетелество за регистрация на фискалното устройство.

3. Паспорт на фискалното устройство.

4. Актуален  договор за сервизно обслужване на устройтвото.

5. Печат на фирмата.