касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Какво да направиме при смяна на адрес на обекта в касов апарат

Трябва да уведомите предварително сервизната фирма за бъдещата промяна в адреса на обекта.

  1. Попълва паспорта на устройството: причина за препрограмирането, стар адрес и нов адрес на обекта, точна дата и час на програмирането.
  2. Програмира касовият апарат
  3. Регистрира промяната на адреса в данъчният терминал и изпраща данните към НАП
  4. Бележката, удостоверяваща направените промени се прикрепя към паспорта на касовия апарат.
  5. Сервизната фирма издава ново свидетелство за регистрация на касовия апарат с новите данни.
  6. Търговецът е длъжен да отбележи промяната в касовата книга.