касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Как да извадим копия на касовите бележки за деня (Разпечатване на КЛЕН)

Отнася се за следните модели касови апаратиDatecs MP-55KLDatecs DP-55 KLDatecs DP-50KLDatecs DP-500 KL

 

От “ГЛАВНО МЕНЮ”, натискаме БУТОН 9 за да отидеме в “РЕЖИМ КЛЕН”

Натискаме БУТОН 1, за да влеземе в меню “СПРАВКИ КЛЕН

Натискаме БУТОН 2, за да влеземе в меню “КЛЕН ЗА Z-ОТЧЕТ”

Избираме номера на дневния отчет, който искаме да разпечатиме, (например 365), номера на отчета можеме да го видиме от самия отчет, като номера е обоначен като Z 0004.

Натискаме БУТОН “ТОТАЛ”

След като влезем в това меню на дисплея се визуализират всички бонове за този отчет, като със стрелка можем да отидем на произволен бон и да го разпечатаме с БУТОН “ТОТАЛ”.

Разпечатването на всички бонове, става с последователно натискане на БУТОНИ “SHIFT” (дебелата стрелка) и БУТОН “ТОТАЛ”