касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Как да пуснем месечен отчет на касов апарат

Месечният отчет е задължителен и трябва да бъде пуснат до 7-мо число на съответния месец за предходния. Трябва да се залепи в касовата книга на датата, на която е пуснат, но не по-късно от 7-мо число на месеца. Ако при въвеждане на периода, за който искаме да пуснем отчет няма направени дневни отчети с нулиране, касовия апарат няма да принтира отчет. Периодичните отчети можете да пуснете по следния начин, като периода го въвеждате Вие и може да бъде различен спрямо вашите нужди.

Ето и основните стъпки:

 1. Включваме касовия апарат.
 2. Отиваме в режим  X- отчети.
 3. В този режим натискаме последователно бутон 1,
 4. Натискаме  бутон 1,
 5. Натискаме бутон STL или SubTotal.
 6. Въвеждаме начална дата на отчета във формат (010611)
 7. Натиска бутон X или бутон (Qty), в зависимост от модела, който ползваме.
 8. Въвеждаме крайна дата на отчета във формат (300611)
 9. Натискаме бутон VD (войд), след натискането на този бутон касовия апарат изпечатва отчета, за зададения период.

Важно е да кажем, че това е унифициран начин за пускане на периодичен отчет. Възможно е да има разлики единствено при влизане в режима Х отчети, но последователността е еднаква за всички касови апарати, без значение от производител или модел.

Ако след направените стъпки касовия апарат издаде звуков сигнал и не Ви отпечати периодичен отчет, тогава е необходимо да направите следното:

 1. Направете процедурата отново, като зададете по-голям период.Например: Ако ни е необходим отчет за месец юни и направим стъпките описани по-горе и нямаме резултат (не е изпринтиран отчет), можеме за въведеме дата 01 май до 30 юни. Това ще ни помогне да видиме дали имаме дневни отчети с нулиране за периода, за който искаме да извадиме периодичен отчет.
 2. Проверете в касовата книга, дали имаме направени дневни отчети с нулиране (Z отчети). Важно е да знаете, че дневните отчети с нулиране (Z отчетите) се различават от X отчетите само по надписа най-долу на бележката ФИСКАЛЕН БОН. На Х отчетите този надпис е СЛУЖЕБЕН БОН и той е информативен. В касовата книга трябва да има само дневни отчети с нулиране (Z отчети).