касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Кратко обучение за работа с касов апарат Дeйзи Expert

Кратко обучение за работа с касов апарат Дeйзи Expert
Кратко обучение за работа с касов апарат Дeйзи Expert

 

 

 

ПУСКАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ – Натиска се бутона ON с леко задържане.

На дисплея се появява надписa [РЕГ. ………..]

I. ПРОДАЖБИ:

 1. От положение [РЕГ. ………..] натискаме бутони 0,1 и CLK. На дисплея се появява: 0,00
 2. Избираме сумата.
 3. Избираме група т.е. един от бутоните 01, 02, 03 или 04.
 4. Натискаме TL за да приключим касовия бон.

Il. ПРОДАЖБИ OT ГРУПА 4 НАГОРЕ:

 1. От положение [РЕГ. ……….] натискаме бутони 0,1, CLK, и TL. На дисплея се появява: 0,00
 2. Избираме сумата и натискаме ALT и го държим натиснато и избираме бутон 01(Дпт 05) или 02(Дпт 06) или 03(Дпт 07) или 04(Дпт 08)
 3. Натискаме TL за да приключим касовия бон.

 

Натискаме TL за да приключим касовия бон.

Корекции:

 1. Корекции преди да е натиснат бутон 01, 02, 03 или 04 се правят след натискане на бутона С. Той изчиства само изписаното на дисплея.
 2. Корекции след като е натиснат бутон 01, 02, 03 или 04 се правят след натискане на бутон VD. Той изчиства последната продажба в бона т.е. ако сме пуснали 10 лв. от първа група ( 01) и после 20 лв. от втора група (02) и натиснем бутона VD на дисплея ще видим -20 т.е. ще са анулирани 20 лв. от втора група (02). Ако натиснем VD още веднъж, на дисплея ще видим -10 т.е. ще анулираме и първата продажба от първа група ( 01).
 3. С бутона ST проверяваме междинната сума в бона т.е. след корекциите, които сме направили, натискаме ST и ако всички продажби в бона са отказани, трябва да видим на дисплея „МЕЖД. СУМА 0,00“.
 4. Приключваме бона с TL. Ако всичко е направено вярно, трябва бона да е на стойност 0,00 лв.

АНУЛИРАНЕ НА КАСОВ БОН СЛЕД НАТИСКАНЕ НА БУТОНА TL, СТАВА САМО СЪС СТОРНО КОЧАН !!

II.Режим ЧЕТЕНЕ: ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ:

 1. Натискаме бутон MODE и намираме режим [Четене ……] След, което набираме парола 8888 последвана от бутон CLK, за да влезем в режим X отчети.
 2. Натискаме още веднъж TL, за да пуснем отчета.

III.Режим НУЛИРАНЕ: ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ:

 1. Натискаме бутон MODE и намираме режим [Нулиране ……] След, което набираме парола 8888 последвана от бутон CLK, за да влезем в режим Z отчети..
 2. Натискаме още веднъж TL, за да пуснем отчета.

Първо се отпечатва контролната лента, а след това и самия дневен отчет с нулиране, който се залепва в касовата книга.

IV.ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН И Т.Н.)

 1. Натискаме бутона MODE докато не видим на екрана [ФП ……]
 2. Натискаме 9999, CLK.
 3. Натискаме 1, ST
 4. Избираме началната дата на периода, за който желаем отчет във формат ден, месец, година с по две цифри. Пример: за 01.12.2009 г. Избираме 011209
 5. Натискаме бутон QTY.
 6. Избираме крайната дата на периода, за който желаем отчет във формат ден, месец, година с по две цифри. Пример: за 31.12.2009 г. Избираме 311209.
 7. Натискаме бутон VD

Пример 1: Как да пуснем годишен отчет за 2009 г.?

Натискаме бутон MODE, докато не видим на екрана [ФП ……], след което въвеждане парола 9999 последвана от бутон CLK. След това:

1, ST,0, 1, 0, 1, 0, 9, QTY, 3, 1, 1, 2, 0, 9, VD

Пример 2: Как да пуснем месечен отчет за януари 2010 г.?

Натискаме бутон MODE, докато не видим на екрана [ФП ……], след което въвеждане парола 9999 последвана от бутон CLK. След това:

1, ST, 0, 1, 0, 1, 1, 0, X, 3, 1, 0, 1, 1, 0, VD

ВАЖНО: Ако ни свърши хартията по време на печат, на дисплея се появява надпис НЯМА ХАРТИЯ..

 1. Поставяме нова ролка и натискаме бутон C и касовият апарат може отново да продулжи работа.