касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Кратко обучение за работа с касов апарат Датекс МР-55В-02

ПУСКАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ – Натиска се бутона ON с леко задържане.

На дисплея се появява надписa OFF. Това е началното състояние на касовия апарат.
Достигането до началното положение на касовия апарат (на дисплея да пише OFF), от който и да е режим, става с бутон „OFF“.

I. РЕЖИМ ПРОДАЖБИ (РЕЖИМ 1):

1. От положение OFF натискаме бутон 1 (РЕЖИМ 1), пак 1(ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА), и БУТОН TL. На дисплея се появява: 0,00
2. Избираме сумата.
3. Избираме стоковата група(от 1 до 4) т.е. един от бутоните G1, G2, G3 или G4.
4. Натискаме БУТОН TL за да приключим касовия бон.

Il. ПРОДАЖБИ НА АРТИКУЛИ:

1. От положение OFF натискаме БУТОН 1, пак БУТОН1, и БУТОН TL. На дисплея се появява: 0,00
2. Избираме сумата и натискаме БУТОН PRC
3. После номера на групата и БУТОН PLU.
4. Натискаме БУТОН TL за да приключим касовия бон.

Натискаме БУТОН TL за да приключим касовия бон.
Корекции:

1. Корекции преди да е натиснат БУТОН  G1, G2, G3 или G4 се правят след натискане на БУТОН С. Той изчиства само изписаното на дисплея.
2. Корекции след като е натиснат БУТОН  G1, G2, G3 или G4 се правят след натискане на БУТОН VD. Той изчиства последната продажба в КАСОВИЯ БОН т.е. ако сме пуснали 10 лв. от първа група ( G1) и после 20 лв. от втора група (G2) и натиснем БУТОН VD на дисплея ще видим -20 т.е. ще са анулирани 20 лв. от втора група (G2). Ако натиснем БУТОН VD още веднъж, на дисплея ще видим -10 т.е. ще анулираме и първата продажба от първа група ( G1).
3. С БУТОН STL проверяваме междинната сума в КАСОВИЯ БОН т.е. след корекциите, които сме направили, натискаме БУТОН STL и ако всички продажби в бона са отказани, трябва да видим на дисплея „МЕЖДИННА СУМА 0,00“.
4. Приключваме КАСОВИЯ БОН с БУТОН TL. Ако всичко е направено вярно, трябва КАСОВАТА БЕЛЕЖКА да е на стойност 0,00 лв.

АНУЛИРАНЕ НА КАСОВ БОН СЛЕД НАТИСКАНЕ НА БУТОНА TL, СТАВА САМО СЪС СТОРНО КОЧАН !!!

II.ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ (ЗА КАСОВАТА КНИГА) (РЕЖИМ 3):

1. От положение OFF натискаме – 3 (РЕЖИМ 3), 30(ПАРОЛА НА ОПЕРАТОР), БУТОН TL, за да влезем в режим Z отчети.
2. Натискаме още веднъж БУТОН TL, за да пуснем отчета.
3. Първо се отпечатва контролната лента, а след това и самия дневен отчет с нулиране, който се залепва в касовата книга.

III.ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН И Т.Н.) (РЕЖИМ 2)

1. От положение OFF натискаме – 2 (РЕЖИМ 2), 30 (ПАРОЛА НА ОПЕРАТОР), БУТОН TL, за да влезем в режим X отчети.
2. Натискаме 1, 1, БУТОН STL
3. Избираме началната дата на периода, за който желаем отчет във формат ден, месец, година с по две цифри. Пример: за 01.12.2009 г. Избираме 011209
4. Натискаме бутон X.
5. Избираме крайната дата на периода, за който желаем отчет във формат ден, месец, година с по две цифри. Пример: за 31.12.2009 г. Избираме 311209.
6. Натискаме бутон VD

Пример 1: Как да пуснем годишен отчет за 2009 г.?

От положение OFF натискаме – 2 (РЕЖИМ 2), 30 (ПАРОЛА НА ОПЕРАТОР), БУТОН TL, за да влезем в режим X отчети.

1, 1, STL 0, 1, 0, 1, 0, 9, X, 3, 1, 1, 2, 0, 9, VD

Пример 2: Как да пуснем месечен отчет за януари 2010 г.?

От положение OFF натискаме – 2, 30, TL, за да влезем в режим X отчети.

1, 1, БУТОН STL 0, 1, 0, 1, 1, 0, X, 3, 1, 0, 1, 1, 0, VD

IV.ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ:

1. От положение OFF натискаме – 2 (РЕЖИМ 2), 30 (ПАРОЛА НА ОПЕРАТОР), БУТОН TL, за да влезем в режим X отчети.
2. Натискаме още веднъж БУТОН TL, за да пуснем отчета.

ВАЖНО: Ако ни свърши хартията по време на печат, на дисплея се появява надпис PF..
1. Поставяме нова ролка и натискаме бутон „стрелка“ (горе в ляво на клавиатурата)
2. На екрана се появява надпис „С“ и ние натискаме бутон „С“, след което сме готови за работа.