касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Режим “Отчети” на касов апарат Daisy Expert-01 KL

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на стоките и паричните средства.Отчетите могат да се разпечатат в следните режими:

В режим Контролно четене (Х отчети без нулиране) “ЧЕТЕНЕ”, в произволен момент можете да разпечатвате Х отчети, които са изцяло информационни.Тези отчети четат информацията от Оперативната памет на касовия апарат, като е важно да знаете, че при тях НЯМА НУЛИРАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ.

За да влезете в режим “ЧЕНЕТЕ” е необходимо да настиснете 

ON
с леко задържане, за да пуснеме касовия апарат. На екрана ще се изпише “Рег.      ……”. Трябва да избереме режим “ЧЕТЕНЕ”, това става с едно натискане на бутон
MODE
 , като на екрана на касовия апарат се изписва “Четене     ……”. След това въвеждаме паролата 8888, за да влезем в този режим последван от бутон 
CLK
. На екрана се изписва “Четене               “.

ОТЧЕТ ПО ДЕПАРТАМЕНТИ – той съдържа информация за продадените количества и натрупания оборот за всеки департамент, а също и общата сума на продажбите на всички департаменти. Принтирането на отчета става с натискането на бутон 

04
.За да пуснете отчет само за един департамент е необходимо да укажете номера на департамента например 4 и след това да натиснете бутон 
04

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ДЕПАРТАМЕНТИ – той съдържа информация за продадените количества и натрупания оборот за всеки департамент, а също и общата сума на продажбите на всички департаменти за определен период от време (от последното НУЛИРАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ до момента). Отчетът се разпечатва с натискането на бутон 

VD

ОТЧЕТ ПО АРТИКУЛИ (СТОКИ) – отчетът се разпечатва от режим четене, като НЯМА НУЛИРАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ и съдържа информация за направените продажби за съответния артикул, както и общата сума на продажбите за всички артикули. Разпечатва се с натискането на бутон 

PLU
Ако искаме да направим отчет само за един артикул избираме неговия номер и след това натискаме бутон 
PLU
=