касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Становище и указания във връзка с изменения и допълнения на Наредба Н-8 относно съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица.

Промените са основно във връзка с подаване на Декларация обр.6 за дължими осигуровки и данъци. Тъй като осигурителните вноски са дължими до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен труда, а данък общ доход е дължим до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършено плащането на заплатата, се налага разграничение на декларирането. За заплатите за м.01/2014 год., които са изплатени през м.02/2014 трябва да се подадат две декларации обр.6 – едната се подава само за осигурителните вноски (ДОО, ДЗПО и ЗОВ) с код 5, сумите на осигуровките и дата на изплащане – реалната, на която са изплатени заплатите и втора декларация обр.6 – само за ДОД, с код 8 (нововъведен код), сумата на данъка и дата – последна дата на месеца, през който е направено плащането. Това е базовият случай. С всички частни случаи и изключение, трябва да се запознаете със самото указание.

източник: АСО ТРЕНД