касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Събрани 190 млн. лв. укрит ДДС

1353 данъчни ревизии на фирми в Североизточна България за първите девет месеца на годината приключиха с ревизионни актове, като са осигурени допълнително установени задължения към бюджета от 219 милиона лева. Най-голям е делът на укрит или невнесен ДДС, който е в размер на 190 милиона лева. Определените задължения за корпоративен данък надхвърлят 10 милиона лева, а при ревизиите на  физическите лица, ревизорите са установили над 11 милиона укрити данъци.

От рисковите браншове най-много са разкритията при търговците на едро, където са допълнително установени задължения към хазната от 71 милиона лева. След тях се нареждат производителите и търговците на зърно със задължения от 39 милиона лева, а в строителния бранш размерът е близо 22 милиона лева.

За да гарантират събирането на дължимите данъци, приходните инспектори са наложили предварителни обезпечителни мерки на 611 от ревизираните фирми.

Спрямо фирмите и лицата, отказали да заплатят данъчните и осигурителните си задължения доброволно към бюджета, са предприети действия за събирането им.

 

 

(източник: www.news.bg)