касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Протокол за комуникация с Carat Leader KL

Протокол за комуникация с

Carat Leader®

Съдържание

I. Обща информация……………………………………………………………………………………………………………………..6

II. Пакети……………………………………………………………………………………………………………………………………….6

III. Типове отговори -данни…………………………………………………………………………………………………………6

IV. Типови отговори -потвърждение……………………………………………………………………………………………7

V. Команди…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

5.1 Статуса на ФУ……………………………………………………………………………………………………………………………9

5.2 Модел и версият на ФУ…………………………………………………………………………………………………………….9

5.3 Диагностика……………………………………………………………………………………………………………………………..9

5.4 Изчисване на дисплей…………………………………………………………………………………………………………….10

5.5 Печат на текст на операторският дисплей……………………………………………………………………………….10

5.6 Печат на текст на клиентският дисплей……………………………………………………………………………………11

5.7 Печат на текст на 2-та дисплея……………………………………………………………………………………………….11

5.8 Показване на дата и час на операторския дисплей…………………………………………………………………..12

5.9 Отваряне на чекмедже…………………………………………………………………………………………………………… 12

5.10 Придвиждане на хартията…………………………………………………………………………………………………….12

5.11 Отваряне на сервизна бележка……………………………………………………………………………………………..13

5.12 Затваряне на сервизна бележка……………………………………………………………………………………………13

5.13 Отваряне на фискална бележка ……………………………………………………………………………………………. 13

5.14 Отваряне на разширена фискална бележка (фактура)…………………………………………………………….14

5.15 Продажба на свободен артикул……………………………………………………………………………………………. 14

5.16 Продажба на артикул от базата данни записана в касовият апарат…………………………………………15

5.17 Продажба на департамент……………………………………………………………………………………………………16

5.18 Изчисляване на междинна сума …………………………………………………………………………………………… 17

5.19 Плащане на дължима сума…………………………………………………………………………………………………… 17

5.20 Автоматично приклюване на бележка…………………………………………………………………………………..18

5.21 Печат на свободен текст………………………………………………………………………………………………………..18

5.22 Приклюване на касовият бон………………………………………………………………………………………………..18

5.23 Войдиране на всички редове………………………………………………………………………………………………..19

5.24 Отпечатване на дубликат……………………………………………………………………………………………………… 19

5.25 Въвеждане /извеждане на сума от касата…………………………………………………………………………….19

5.26 Стартиране на регистрация в НАП………………………………………………………………………………………….20

5.27 Стартиране на промяна регистрация в НАП……………………………………………………………………………20

5.28 Стартиране на дерегистрация в НАП …………………………………………………………………………………….. 21

5.29 Получаване на статус от НАП…………………………………………………………………………………………………21

5.30 Запис на данъчни ставки……………………………………………………………………………………………………….21

5.31 Запис на настройките на данъчният терминал……………………………………………………………………….22

5.32 Запис на настройките на касовият апарат………………………………………………………………………………22

5.33 Запис на данни за собственика …………………………………………………………………………………………….. 23

5.34 Запис на данни за адреса на обекта ……………………………………………………………………………………… 23

5.35 Запис на данни за сервизната организация……………………………………………………………………………23

5.36 Запис на данни за валута ……………………………………………………………………………………………………… 24

5.37 Запис на стокова група …………………………………………………………………………………………………………. 24

5.38 Запис на департамент…………………………………………………………………………………………………………..24

5.39 Запис на артикул…………………………………………………………………………………………………………………..25

5.40 Запис на дата и час ………………………………………………………………………………………………………………. 25

5.41 Запис на оператор ……………………………………………………………………………………………………………….. 25

5.42 Запис на лого……………………………………………………………………………………………………………………….. 26

5.43 Запис на рекламен ред…………………………………………………………………………………………………………26

5.44 Изтриване на лого ……………………………………………………………………………………………………………….. 27

5.45 Изтриване на всички артикули ……………………………………………………………………………………………… 27

5.46 Преиндексиране на базата данни………………………………………………………………………………………….27

5.47 Прочитане на данъчни ставки ………………………………………………………………………………………………. 28

5.48 Прочитане на настройките на данъчният терминал……………………………………………………………….28

5.49 Прочитане на настройките на касовият апарат………………………………………………………………………28

5.50 Прочитане на данните за собственика ………………………………………………………………………………….. 29

5.51 Прочитане на данните за адреса…………………………………………………………………………………………… 29

5.52 Прочитане на данните за сервизната фирма………………………………………………………………………….29

5.53 Прочитане на данните за валута …………………………………………………………………………………………… 30

5.54 Прочитане на стокова група………………………………………………………………………………………………….. 30

5.55 Прочитане на департамент…………………………………………………………………………………………………… 30

5.56 Прочитане на артикул ………………………………………………………………………………………………………….. 31

5.57 Прочитане на дата и час от ФУ………………………………………………………………………………………………31

5.58 Прочитане на избран оператор……………………………………………………………………………………………..31

5.59 Прочитане на записаното лого………………………………………………………………………………………………32

5.60 Прочитане на текущите данни за Х / Zзадачата……………………………………………………………………..32

5.61 Прочитане на рекламен ред…………………………………………………………………………………………………. 33

5.62 Прочитане на текущият фискален запис…………………………………………………………………………………33

5.63 Изчисляване на сумата от КЛЕН…………………………………………………………………………………………….33

5.64 Отчет по оператори………………………………………………………………………………………………………………34

5.65 Номер на следващата касова бележка…………………………………………………………………………………..34

5.66 Данни за последната касова бележка …………………………………………………………………………………… 34

5.67 Данни за последният отпечатан документ……………………………………………………………………………..35

5.68 Свободно място …………………………………………………………………………………………………………………… 35

5.69 Печат на отчет по департаменти……………………………………………………………………………………………35

5.70 Печат на детайлен отчет на ФП по блокове……………………………………………………………………………36

5.71 Печат на съкратен отчет на ФП по блокове……………………………………………………………………………36

5.72 Печат на детайлен отчет на ФП по дати…………………………………………………………………………………36

5.73 Печат на съкратен отчет на ФП по дати………………………………………………………………………………..37

5.74 Печат на дневен Х/Zотчет……………………………………………………………………………………………………..37

5.75 Печат на отчет по оператори…………………………………………………………………………………………………38

5.76 Печат на отчет по артикули……………………………………………………………………………………………………38

5.77 Тест на принтера…………………………………………………………………………………………………………………..38

5.78 Тест на операторският дисплей……………………………………………………………………………………………..39

5.79 Тест на клавиатурата…………………………………………………………………………………………………………….39

5.80 Тест на RAMпаметта…………………………………………………………………………………………………………….39

5.81 Тест на флаш паметта……………………………………………………………………………………………………………40

5.82 Тест на фискалният модул…………………………………………………………………………………………………….40

5.83 Тест на везна………………………………………………………………………………………………………………………..40

5.84 Тест на баркод скенер…………………………………………………………………………………………………………..41

5.85 Тест на GSMмодул……………………………………………………………………………………………………………….41

5.86 Отчет на КЛЕН по дати…………………………………………………………………………………………………………..41

5.87 Отчет на КЛЕН по документи…………………………………………………………………………………………………42

5.88 Отчет на КЛЕН по блок фискална памет…………………………………………………………………………………42

5.89 Печат на последен документ от КЛЕН……………………………………………………………………………………43

5.90 Печат на всички документи от КЛЕН………………………………………………………………………………………43

5.91 Статус на данъчният терминал………………………………………………………………………………………………43

VI. Приложение 1…………………………………………………………………………………………………………………………….45

I.Обща информация

Протокола за коминикация е от типа Master / Slave.Инициатор за комуникацията е компютъра. Касовият апарат изпълнява командите и връща отговор зависещ от типа команда. Отговорите биват 2вида -отговор -данни или отговор -потвърждение. Интерфейса за комуникция е RS232от страна на компютъра и RJ11от към касовият апарат.

Параметрите на серийният порт се настройват от касовият апарат. По подразбиране са:

–   115 200 bps, 8 bits, No parity, 1 stop bit

II.Пакети

Подаваните пакетите са във вида:

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 bytes

1 bytes

1 byte

1 byte

1 byte

Up to 248 bytes

1 byte

1 byte

<STX>

<LEN>

<TOKEN>

<LOGN>

<CMD>

<DATA 0….N>

<BCC>

<ETX>

1. Начало – <STX> (0x02)

2. Дължина -дължината е в байтове и включва всички броят байтове от дължината на пакета включително до края на информационната част.

3. Пореден номер – <TOKEN> -тук се поставя поредният номера на командата

4. Лог. номер – <LOGN> -адреса на устройството към което се изпраща пакета.

5. Команда – подаваната команда

6. Инфомационна част -съдържание от 0до 248байта в зависимост от командата

7. Контролна сума -аритметичен сбор на всички байтове от началото на пакета (без началният байт) до края на информационната част. Тъй като всички предавани структури имат CRC 16не се налага използването на повече или по сериозни контролни суми.

8. Край – <ETX> (0x03)

III.   Типове отговориданни

1. Брояч – long

2. Timestamp -стандартен UNIX timestamp -брой секунди от 01.01.1970

3. CRC – CRC16-IBMс полином x16 + x15 + x2 + 1

4. Сумa -сумата се съхранява в long,преди да се визуализира се дели на 100

5. SHA1 – hashсума – 40байта

CNT TMS CRC AMT SHA

IV.Типови отговорипотвърждение

Код

Стойност

Значение

ACK

0xAA

Успешно изпълнение на командата

NACK

0xBB

Неуспешно изпълнение на командата

V. Команди

Описаните команда са разгледани от гледна точка на касовият апарат.

Код

Описание

0x20

5.1Статуса на ФУ

0x21

5.2Модел и версият на ФУ

0x22

5.3Диагностика

0x23

5.4Изчисване на диспле

0x24

5.5Печат на текст на операторският дисплей

0x25

5.6Печат на текст на клиентският дисплей

0x26

5.7Печат на текст на 2-та дисплея

0x27

5.8Показване на дата и час на операторския дисплей

0х28

5.9Отваряне на чекмедже

0х29

5.10Придвиждане на хартията

0х2Е

5.11Отваряне на сервизна бележка^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|

0x2F

5.12Затваряне на сервизна бележка^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|

0x30

5.13Отваряне на фискална бележка

0x31

5.14Отваряне на разширена фискална бележка (фактура)

0x32

5.15Продажба на свободен артикул

0x33

5.16Продажба на артикул от базата данни записана в касовият апарат

0x34

5.17Продажба на департамент

0x35

5.18Изчисляване на междинна сума

0x36

5.19Плащане на дължима сума

0x37

5.20Автоматично приклюване на бележка

0x38

5.21Печат на свободен текст

0x39

5.22Приклюване на касовият бон

0x3A

5.23 Войдиране на всички редове

0x3 В

5.24Отпечатване на дубликат

0x3C

5.25Въвеждане /извеждане на сума от касата

0x40

5.26Стартиране на регистрация в НАП

0x41

5.27Стартиране на промяна регистрация в НАП

0x42

5.28Стартиране на дерегистрация в НАП

0x43

5.29Получаване на статус от НАП

0x44

5.30Запис на данъчни ставки

0x45

5.31Запис на настройките на данъчният терминал

0x46

5.32Запис на настройките на касовият апарат

0x47

5.33Запис на данни за собственика

0x48

5.34Запис на данни за адреса на обекта

0x49

5.35Запис на данни за сервизната организация

0x4A

5.36Запис на данни за валута

0x4В

5.37Запис на стокова група

0x4D

5.38Запис на департамент

0x4E

5.39Запис на артикул

0x4F

5.40Запис на дата и час

0x50

5.41Запис на оператор

0x51

5.42Запис на лого

0x54

5.43Запис на рекламен ред

0x55

5.44Изтриване на лого

0x56

5.45Изтриване на всички артикули

0x57

5.46Преиндексиране на базата данни^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|

0x5 В

5.47Прочитане на данъчни ставки

0х5С

5.48Прочитане на настройките на данъчният терминал

0x5D

5.49Прочитане на настройките на касовият апарат

0х5Е

5.50Прочитане на данните за собственика

0x5F

5.51Прочитане на данните за адреса

0x60

5.52Прочитане на данните за сервизната фирма

0x61

5.53Прочитане на данните за валута

0x62

5.54Прочитане на стокова група

0x64

5.55Прочитане на департамент

0x65

5.56Прочитане на артикул

0x66

5.57Прочитане на дата и час от ФУ

0x67

5.58Прочитане на избран оператор

0x68

5.59Прочитане на записаното лого

0x69

5.60Прочитане на текущите данни за Х / Zзадачата

0х6А

5.61Прочитане на рекламен ред

0x6D

5.62Прочитане на текущият фискален запис

0х6Е

5.63Изчисляване на сумата от КЛЕН

0x6F

5.64Отчет по оператори

0x71

5.65Номер на следващата касова бележка

0x72

5.66Данни за последната касова бележка

0x73

5.67Данни за последният отпечатан

0x74

5.68Свободно място

0x75

Прочитане на блок от ФП

0x76

5.69Печат на отчет по департаменти

0x78

5.70Печат на детайлен отчет на ФП по блокове

0x79

5.71Печат на съкратен отчет на ФП по блокове

0х7А

5.72Печат на детайлен отчет на ФП по дати

0x7 В

5.73Печат на съкратен отчет на ФП по дати

0х7С

5.74Печат на дневен Х/Zотчет

0x7D

5.75Печат на отчет по оператори

0х7Е

5.76Печат на отчет по артикули

0x80

5.77Тест на принтера

0x81

5.78Тест на операторският дисплей

0x82

5.79Тест на клавиатурата

0x83

5.80Тест на RAMпаметта

0x84

5.81Тест на флаш паметта

0x84

5.82Тест на фискалният модул

0x86

0x87

0х8А

0x8 В

0х8С

5.87Отчет на КЛЕН по документи

0x8D

0х8Е

5.89Печат на последен документ от КЛЕН

0x8F

5.90Печат на всички документи от КЛЕН

0x94

Командите са:

5.1Статуса на ФУ

С тази команда се прави проверка на статуса на касовият апарат.

Запитване:

   Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x20

1 byte

1 byte

Отговор:

– 16байта -Данните са записани в структура ST MAIN STATUSпоказана в Приложение 1.

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x20

ST MAIN STATUS

1 byte

1 byte

5.2Модел и версият на ФУ

С тази команда се получава информация за типа и версията на касовият апарат

Запитване:

   Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x21

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x21

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.3Диагностика

С тази команда се стартира диагностика в касовият апарат.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x22

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало Дължина

Пореден

Лог.

Команда

Контр.

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x22

ACK / NACK

1 byte

Край 1 byte

5.4Изчисване на дисплей

С тази команда се изчиства избран дисплей.

Запитване:

–     1   байт   –   индекс   показващ   кой   дисплей   да   бъде  изтрит   0-Клиентски, 1-Операторски дисплей

Начало Дължина

Пореден

Лог.

Команда

Контр.

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x23

DispleyID

1 byte

Край 1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x23

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.5Печат на текст на операторският дисплей

С тази команда се отпечатва свободен текст на операторският дисплей. Запитване:

– 1байтпозиция по Х   ( 0..6 )

– 1байтпозиция по Y   ( 0..20 )

– 1 байт — тип текст

– 21 байта — текст

Типа шрифтове се дефинира както следва:

Код

Описание

0

Нормален текст без изтриване

1

Нормален текст с изтриване на реда до края

2

Инверсен текст

4

Центриран текст

8

Инверсна линия

16

Дясно подравнен текст

Начало Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x24

X + Y + Text

1 byte

1 byte

Отговор:

1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x24

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.6Печат на текст на клиентският дисплей

С тази команда се отпечатва свободен текст на операторският дисплей.

Запитване:

– 1байтпозиция по Х   ( 0..1 )

– 1байтпозиция по Y   ( 0..15 )

– 1 байт — тип текст

– 16байта-текст

Код

Описание

0

Нормален текст без изтриване

1

Центриран текст

2

Нормален текст с изтриване на реда до края

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x25

X + Y + Text

1 byte

1 byte

Отговор:

1 байт

резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x25

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.7Печат на текст на 2-та дисплея

С тази команда се отпечатва свободен текст и на двата дислея

Запитване:

– 1байт позиция по Х ( 0..1 )

– 1байт позоция по Y  ( 0..15 )

– 16байта текст

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x26

X + Y + Text

1 byte

1 byte

Отговор:

1 байт

резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x26

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.8Показване на дата и час на операторския дисплей

С тази команда се отпечатва текущата дата и час според ФУ на операторският дисплей.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x27

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x27

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.9Отваряне на чекмедже

С тази команда се отваря свъзваното към ФУ чекмедже

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x28

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x28

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.10Придвиждане на хартията

С тази команда хартията се придвижва на зададен брой редове

Запитване:

–     1байт брой редове

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x29

Count

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Пореден      Лог. т^ т, , тт Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x29

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.11Отваряне на сервизна бележка

С тази команда се отваря нова сервизна бележка.

Запитване:

–    1 байт — брой редове

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x2E

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x2E

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.12Затваряне на сервизна бележка

С тази команда се затваря сервизна бележка.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x2F

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x2F

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.13Отваряне на фискална бележка

С тази команда се отваря нова фискална бележка.

Запитване:

– 4байта Номер оператор (0..10)

– 4байта Парола

и и Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ. Част

номер       номер Сума

0x30

OperatorlD + Password

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

и тт Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x30

ACK / NACK

1 byte

5.14Отваряне на разширена фискална бележка (фактура)

С тази команда се отваря нова разширена фискална бележка (фактура). За целта трябва да се активира разширен формат на касовата бележка от настройките на ФУ.

Запитване:

– 4байта Номер оператор (0..10)

– 4 байта — Парола

– 4байта Номер на фактура

Пореден      Лог. т^ т, , тт Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част        „ Край

номер       номер Сума

OperatorID +

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x31

Password +

1 byte

1 byte

InvoiceNum

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x31

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.15Продажба на свободен артикул

С тази команда се извърщва продажба на свободен артикул (артикул неприсъстващ в базата данни). При задаването на отстъпка/надбавка ако се зададе отрицателно число се третира като отстъпка, ако стойноста е положително число се третира като надбавка.

Запитване:

– 38 байта — Наименование на артикула

– 1байт Данъчна група (1..8)

– 4байта Цена (0.00  .. 999999.99)

– 4байта Количество (0.00  .. 99999.999)

– 4байта Отстъпка /Надвавка (-99.99  .. 99.99)

и тт Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

ItemName +

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x32

VATGrp + Price

1 byte

1 byte

+ Qty + Disc

Отговор:

1 байт

резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x32

Result

1 byte

1 byte

Резултата от изпълнението :

Код

Описание

0

Извършена продажба

1

Невалиден артикул

2

Забранен артикул

3

Твърде голяма сума на текущата продажба

4

Твърде голяма сума на касовата бележка

5

Артикула е с фиксирана цена

6

Артикула е с ограничена цена   (<=от зададената)

7

Невалидна цена

8

Невалидно количество

9

Достигнати максимален брой продажби в 1касов бон (250броя)

10

Достигнат максималният брой линии в 1касов бод   (400линии)

11

Невалидна отстъпка/Надбавка

12

Забранена продажба

5.16Продажба на артикул от базата данни записана в касовият апарат

С тази команда се извърщва продажба на артикул записан в базата данни на касовият апарат. При задаването на отстъпка/надбавка ако се зададе отрицателно число се третира като отстъпка, ако стойноста е положително число се третира като надбавка.

Запитване:

– 4байта Артикул номер

– 4байта Цена (0.00  .. 999999.99)

– 4байта Количество (0.00  .. 99999.999)

– 4байта Отстъпка /Надвавка (-99.99  .. 99.99)

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x33

ItemID + Price + Qty + Disc

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

и тт Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x33

Result

1 byte

Резултата от изпълнението :

Код

Описание

0

Извършена продажба

1

Невалиден артикул

2

Забранен артикул

3

Твърде голяма сума на текущата продажба

4

Твърде голяма сума на касовата бележка

5

Артикула е с фиксирана цена

6

Артикула е с ограничена цена   (<=от зададената)

7

Невалидна цена

8

Невалидно количество

9

Достигнати максимален брой продажби в 1касов бон (250броя)

10

Достигнат максималният брой линии в 1касов бод   (400линии)

11

Невалидна отстъпка/Надбавка

12

Забранена продажба

5.17Продажба на департамент

С тази команда се извърщва продажба на департамент. При задаването на отстъпка/надбавка ако се зададе отрицателно число се третира като отстъпка, ако стойноста е положително число се третира като надбавка.

Запитване:

4 байта 4 байта 4 байта 4 байта

Департамент номер

Цена (0.00  ..  999999.99)

Количество (0.00  .. 99999.999)

Отстъпка /Надвавка (-99.99  .. 99.99)

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x34

DepID + Price + Qty + Disc

1 byte

1 byte

Отговор:

1 байт

резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x34

Result

1 byte

1 byte

Резултата от изпълнението :

Код

Описание

0

Извършена продажба

1

Невалиден артикул

2

Забранен артикул

3

Твърде голяма сума на текущата продажба

4

Твърде голяма сума на касовата бележка

5

Артикула е с фиксирана цена

6

Артикула е с ограничена цена   (<=от зададената)

7

Невалидна цена

8

Невалидно количество

9

Достигнати максимален брой продажби в

1касов бон (250броя)

10

Достигнат максималният брой линии в 1

касов бод (400линии)

11

Невалидна отстъпка/Надбавка

12

Забранена продажба

5.18Изчисляване на междинна сума

С тази команда се извърщва изчисляване на отстъпка, показване и отпечатванена междинна сума.

Запитване:

– 1байта Отпечатване на касовият бон (0..1)

– 1байта Показване на операторският дисплей (0..1)

– 4байта Отстъпка (0.00  .. 99.99)

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x35

Print + Show + Disc

1 byte

1 byte

Отговор:

– 4байт -Изчислената междинна сума

Начало Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x35

SubTotal

1 byte

1 byte

5.19Плащане на дължима сума

С тази команда се извърщва плащане на дължима сума. За извършването на плащането трябва да се зададе някой от 6-те типа плащания предвидени в касовият апарат -„В БРОЙ”,   “С КАРТА”,   “С ТАЛОНИ”,   “С ЧЕК” ,   “С АМБАЛАЖ”, “ВАЛУТА”

Запитване:

– 1байта Тип плащане (0..5)

– 1байта Тип на рестото (0. .1) .Взема се в предвид само при плащане във валута.Показва в каква валута да е рестото ако има такова.При 0 рестото е в лева,при 1в Евро.

– 4байта Сума (0.00  .. 999999.99)

и тт Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

PaymentType +

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x36

RestType +

1 byte

1 byte

Amount

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало Дължина

Пореден

Лог.

Команда

Контр.

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x36

ACK / NACK

1 byte

Край 1 byte

5.20Автоматично приклюване на бележка

С тази команда се извърщва автоматично приклюване на касова бележка веднага след продажбата.

Запитване:

   Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x37

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x37

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.21Печат на свободен текст

С тази команда се извърщва печат на 1ред свободен текст.

Запитване:

–     38 байта – Текст

и тт Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x38

Text

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x38

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.22Приклюване на касовият бон

С тази команда се приключва касовият бон

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x39

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало    Дължина   Пореден      Лог. Команда       Информ.  Част      Контр. Край

номер

номер

Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x39

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.23Войдиране на всички редове

С тази команда се войдират всички редове в бона   (анулиране на бележката)

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x3A

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x3A

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.24Отпечатване на дубликат

С тази команда се отпечатва дубликат на бележката. Възможно е отпечатването само на 1дубликат след приключване на касовият бон.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x3В

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x3В

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.25Въвеждане /извеждане на сума от касата

С   тази   команда   се   въвежда   или  извежда   сума   от   касата.   Какво   е действието зависи от това дали сумата е отрицателна или положителна.

Запитване:

– 4байта-Оператор номер   (1. .10)

– 4 байта – Парола

– 4байта-Сума   (-999999.99  .. 999999.99)

Начало    Дължина   Пореден      Лог. Команда       Информ.  Част      Контр. Край

номер       номер Сума

OperatorID +

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x3C

Password +

1 byte

1 byte

Amount

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x3C

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.26Стартиране на регистрация в НАП

С тази команда се стартира регистрацията в НАП. За успешно изпълнение на командата трябва предварително в касата да са записани всички необходими данни и настройки.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x40

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x40

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.27Стартиране на промяна регистрация в НАП

С тази команда се стартира промяна в регистрацията в НАП. За успешно изпълнение на командата трябва предварително в касата да са записани всички необходими данни и настройки.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x41

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x41

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.28 Стартиране на дерегистрация в НАП

С тази команда се стартира дерегистрацията в НАП. Запитване:

1 байт

Причина за дерегистрацията.  Възможните причини са:

Код

Описание

1

Препълване на фискалната памет

2

Смяна на собственика

3

Прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл.3

4

Бракуване на ФУ

5

Повреда на фискалната памет,  която не позволява разчитането й

6

Грешка в блок на фискалната памет

7

Грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ

8

След приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия

9

Прекратяване на дейността на лицето по чл.3

10

Друго

Отговор:

1 байт

резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x42

ReasonCode

1 byte

1 byte

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x42

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.29Получаване на статус от НАП

С тази команда се стартира получаването на статуса от НАП за съответният касов апарат.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x43

1 byte

1 byte

Отговор:

1 байт

резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x43

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.30Запис на данъчни ставки

С тази команда се записват данъчни ставки във ФУ

Запитване:

–     48байта-Структура ST_VAT

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x44

ST VAT

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x44

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.31Запис на настройките на данъчният терминал

С тази команда се записват необходимите данни за работата на данъчният терминал.

Запитване:

– 48байта    -Структура ST_GSMSIM

– 176байта-Структура ST_GSMOPERATOR

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x45

GSMSIM + ST GSMOPERATOR

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x45

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.32Запис на настройките на касовият апарат

С тази команда се записват необходимите данни за работата на касовият апарат. Запитване:

–     56байта    -Структура ST_ECR_SETTINGS

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x46

ST ECR SETTINGS

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x46

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.33 Запис на данни за собственика

С тази команда се записват необходимите данни на собственика.

Запитване:

–     248байта    -Структура ST_OWNER

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x47

ST OWNER

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x47

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.34Запис на данни за адреса на обекта

С тази команда се записват данни за адреса на обекта.

Запитване:

–     212байта    -Структура ST_ADDRESS

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x48

ST ADDRESS

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x48

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.35Запис на данни за сервизната организация

С тази команда се записват данните на сервизната организация.

Запитване:

–     24байта    -Структура ST_SERVICE

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x49

ST SERVICE

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата Начало   Дължина   Пореден      Лог. Команда       Информ.  Част      Контр. Край

номер

номер

Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x49

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.36Запис на данни за валута

С тази команда се записват данните за използваната валута.

Запитване:

–     24байта    -Структура ST_CURRENCY

и тт Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x4A

ST CURRENCY

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x4A

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.37Запис на стокова група

С тази команда се записват данните за стокова група

Запитване:

–     24байта    -Структура ST_STOCKGRP

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x4В

ST STOCKGRP

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x4В

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.38Запис на департамент

С тази команда се записват данните за департамент

Запитване:

–     64байта    -Структура ST_ITEM

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x4D

ST ITEM

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x4D

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.39Запис на артикул

С тази команда се записват данните за артикул

Запитване:

–     64байта    -Структура ST_ITEM

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x4E

ST ITEM

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x4E

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.40Запис на дата и час

С тази команда се записват данните за дата и час. Запитване:

–    4байта    -Дата и час във формат timestamp

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x4F

DateTime

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x4F

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.41Запис на оператор

С тази команда се записват данните за оператор

Запитване:

–     32байта    -Структура ST_OPERATOR

Начало    Дължина   Пореден      Лог. Команда       Информ.  Част      Контр. Край

номер

номер

Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x50

ST OPERATOR

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x50

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.42Запис на лого

С тази команда се записват данните за лого. Поради ограничението на големината на пакета, записа на логото се извършва като последователно се подават до 16части от логото.  Размера на логото е 384х80.

Запитване:

– 1 байт – Индекс на часта данни,   които се записват

– 2 байта – Дължина

– 1байт-Ширина

– 240 байта – Лого

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x51

Index + Width + Height + Data

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x51

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.43Запис на рекламен ред

С тази команда се записва рекламен ред

Запитване:

– 4 байта    – Номер на ред

– 36байта-Текст

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x54

Line + Text

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x54

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.44Изтриване на лого

С тази команда се записва изтрива записаното лого

Запитване:

   Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x55

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x55

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.45Изтриване на всички артикули

С тази команда се записва изтриват всички артикули

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x56

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x56

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.46Преиндексиране на базата данни

С тази команда се създават наново индексите на базата данни.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x57

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байт -резултат от изпълнението на командата

Пореден      Лог. т^ т, , тт Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част        „ Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x57

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.47Прочитане на данъчни ставки

С тази команда се прочитат записаните данъчни ставки.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x5В

1 byte

1 byte

Отговор:

– 4 8байта -Структура ST_VAT

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x5В

ST VAT

1 byte

1 byte

5.48Прочитане на настройките на данъчният терминал

С тази команда се прочитат записаните настройки на данъчният терминал.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x5C

1 byte

1 byte

Отговор:

– 48байта-Структура ST_GSMSIM

– 176байта-Структура ST_GSMOPERATOR

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x5C

ST GSMSIM + ST GSMOPERATOR

1 byte

1 byte

5.49Прочитане на настройките на касовият апарат

С тази команда се прочитат записаните настройки на касовият апарат.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x5D

1 byte

1 byte

Отговор:

– 56байта-Структура ST_ECR_SETTINGS

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x5D

ST ECR SETTINGS

1 byte

1 byte

5.50Прочитане на данните за собственика

С тази команда се прочитат записаните данни за собственика

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x5E

1 byte

1 byte

Отговор:

– 48байта-Структура ST_OWNER

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x5E

ST OWNER

1 byte

1 byte

5.51Прочитане на данните за адреса

С тази команда се прочитат записаните данни за адреса

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x5F

1 byte

1 byte

Отговор:

– 212байта-Структура ST_ADDRESS

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x5F

ST ADDRESS

1 byte

1 byte

5.52Прочитане на данните за сервизната фирма

С тази команда се прочитат записаните данни за адреса

Запитване:

–     Без параметри

Начало    Дължина   Пореден      Лог. Команда       Информ.  Част      Контр. Край

номер

номер

Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x60

1 byte

1 byte

Отговор:

– 24байта-Структура ST_SERVICE

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x60

ST SERVICE

1 byte

1 byte

5.53Прочитане на данните за валута

С тази команда се прочитат записаните данни за валутата.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x61

1 byte

1 byte

Отговор:

– 24байта-Структура ST_CURRENCY

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x61

ST CURRENCY

1 byte

1 byte

5.54Прочитане на стокова група

С тази команда се прочитат данните за избрана стокова трупа.

Запитване:

–    4байтаНомер на стокова група

и тт Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x62

StockGrpID

1 byte

Отговор:

– 24байта-Структура ST_STOCKGRP

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x62

ST STOCKGRP

1 byte

1 byte

5.55Прочитане на департамент

С тази команда се прочитат данните за избран департамент. Запитване:

–    4байтаНомер на департамент (0..7)

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x64

DepartmentID

1 byte

1 byte

Отговор:

– 64байта-Структура ST_ITEM

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x64

ST ITEM

1 byte

1 byte

5.56Прочитане на артикул

С тази команда се прочитат данните за избран артикул.

Запитване:

–     4байтаНомер на Артикул (1..3992)

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x65

ItemID

1 byte

1 byte

Отговор:

– 64байта-Структура ST_ITEM

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x65

ST ITEM

1 byte

1 byte

5.57Прочитане на дата и час от ФУ

С тази команда се прочитат текущите дата и час от касовият апарат.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x66

1 byte

1 byte

Отговор:

– 4байта-Дата и час в timestampформат

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x66

DateTime

1 byte

1 byte

5.58Прочитане на избран оператор

С тази команда се прочитат записаните данни за избран оператор

Запитване:

–     4 байта — Номер на оператор

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x67

OperatorID

1 byte

1 byte

Отговор:

– 32байта-Структура ST_OPERATOR

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x67

ST OPERATOR

1 byte

1 byte

5.59Прочитане на записаното лого

С тази команда се прочитат сегмент от записаното лого във ФУ. Запитване:

–     1байтаНомер на сегмент от логото   (0. .15)

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x68

LogoId

1 byte

1 byte

Отговор:

– 240байта-Данни за логото

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x68

LogoData

1 byte

1 byte

5.60Прочитане на текущите данни за Х/Zзадачата

С тази команда се прочита текущото състояние на X/Zзадачата. Запитване:

–     1байтаЗадача 0-Х задача,   1-Z задача

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x69

TaskType

1 byte

1 byte

Отговор:

– 36/32байта-Структура ST_XTASK / ST_ZTASK

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x69

ST XTASK / ST ZTASK

1 byte

1 byte

5.61 Прочитане на рекламен ред

С тази команда се прочита избран рекламен ред.

Запитване:

–     4 байта — Номер на ред

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x6A

LineId

1 byte

1 byte

Отговор:

– 4 байта — Номер на ред

– 36байта-Текст

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x6A

LineID + Text

1 byte

1 byte

5.62Прочитане на текущият фискален запис

С тази команда се прочитат данните на текущият фискален запис. Това напрактика са данните,  които се подават при X отчет.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x6D

1 byte

1 byte

Отговор:

– 176байтаСтруктура ST_FISCAL_REPORT

и тт Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x6D

ST FISCAL REPORT

1 byte

5.63Изчисляване на сумата от КЛЕН

С тази команда се изичслява сумата на бележките записани в КЛЕН от последният Zотчет до момента.  Тази команда се прилага след възникване на Нулиране на РАМ.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x6E

1 byte

1 byte

Отговор:

– 4байтаИзчислената сума

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x6E

Amount

1 byte

1 byte

5.64Отчет по оператори

С тази команда се получава отчет за родажбите по оператори.

Запитване:

–     4 байта — Номер оператор

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x6F

OperatorID

1 byte

1 byte

Отговор:

– 176байтаСтруктура ST_OP_REPORT

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x6F

ST OP REPORT

1 byte

1 byte

5.65Номер на следващата касова бележка

С тази команда се получава номера на следващата касова бележка.

Запитване:

–     4 байта — Номер оператор

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x71

1 byte

1 byte

Отговор:

– 4 байта — Номер на касова бележка

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x71

Number

1 byte

1 byte

5.66Данни за последната касова бележка

С тази команда се получават данни за последната касова бележка независимо дали е отворена или завършена.

Запитване:

   Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x72

1 byte

1 byte

Отговор:

– 52байтаСтруктура ST_SALE_PROPERTIES

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x72

ST SALE PROPERTI ES

1 byte

1 byte

5.67Данни за последният отпечатан документ

С тази команда се получават данни за последният отчет.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x73

1 byte

1 byte

Отговор:

– 48байтаСтруктура ST_PRNLOG_PROPERTIES

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x73

ST PRNLOG PROPER TIES

1 byte

1 byte

5.68Свободно място

С тази команда се получават данни за свободното място в КЛЕН и фискална памет.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x74

1 byte

1 byte

Отговор:

– 8байтаСтруктура ST_FREESPACE

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x74

ST FREESPACE

1 byte

1 byte

5.69Печат на отчет по департаменти

С тази команда се стартира печата на отчета по департаменти. Запитване:

–     1байт-Отчет с нулиране – 0-без нулиране,   1-с нулиране

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x76

CLEAR

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x76

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.70Печат на детайлен отчет на ФП по блокове

С тази команда се стартира печата на детайлен отчет на фискалната памет по блокове

Запитване:

–     1байт-Отчет с нулиране – 0-без нулиране,   1-с нулиране

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x78

CLEAR

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x78

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.71Печат на съкратен отчет на ФП по блокове

С тази команда се стартира печата на съкратен отчет на фискалната памет по блокове.

Запитване:

–     1байт-Отчет с нулиране – 0-без нулиране,   1-с нулиране

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x79

CLEAR

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x79

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.72Печат на детайлен отчет на ФП по дати

С тази команда се стартира печата на детайлен отчет на фискалната памет по дати.

Запитване:

–     1байт-Отчет с нулиране – 0-без нулиране,   1-с нулиране

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x7A

CLEAR

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x7A

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.73Печат на съкратен отчет на ФП по дати

С тази команда се стартира печата на съкратен отчет на фискалната памет по дати.

Запитване:

–     1байт-Отчет с нулиране – 0-без нулиране,   1-с нулиране

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x7В

CLEAR

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x7В

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.74Печат на дневен Х/Zотчет

С тази команда се стартира печата на дневен финансов отчет без /с нулиране. Запитване:

–     1байт-Отчет с нулиране – 0-без нулиране,   1-с нулиране

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x7C

CLEAR

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x7C

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.75 Печат на отчет по оператори

С тази команда се стартира печата на отчет по оператори. Запитване:

–     1байт-Отчет с нулиране – 0-без нулиране,   1-с нулиране

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x7D

CLEAR

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x7D

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.76Печат на отчет по артикули

С тази команда се стартира печата на отчет по артикули. Запитване:

–     1байт-Отчет с нулиране – 0-без нулиране,   1-с нулиране

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x7E

CLEAR

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x7E

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.77Тест на принтера

С тази команда се стартира тест на принтера.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x80

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата Начало   Дължина   Пореден      Лог. Команда       Информ.  Част      Контр. Край

номер

номер

Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x80

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.78Тест на операторският дисплей

С тази команда се стартира тест на операторският дисплей.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x81

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x81

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.79Тест на клавиатурата

С тази команда се стартира тест на клавиатурата.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x82

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

и тт Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x82

ACK / NACK

1 byte

5.80Тест на RAMпаметта

С тази команда се стартира тест на РАМ паметта.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x83

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x83

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.81Тест на флаш паметта

С тази команда се стартира тест на флаш паметта.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x84

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x84

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.82Тест на фискалният модул

С тази команда се стартира тест на фискалният модул

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x85

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x85

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.83Тест на везна

С тази команда се стартира тест на везна

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x86

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x86

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.84Тест на баркод скенер

С тази команда се стартира тест на баркод скенер

Запитване:

   Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x87

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x87

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.85Тест на GSMмодул

С тази команда се стартира тест на GSMмодула.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8A

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8A

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.86Отчет на КЛЕН по дати

С тази команда се стартира печат на отчет на КЛЕН от дата до дата. Запитване:

– 4байта-Начална дата в timestampформат

– 4байта-Крайна дата в timestampформат

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8В

BeginDate + EndDate

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8В

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.87Отчет на КЛЕН по документи

С тази команда се стартира печат на отчет на КЛЕН от документ номер до документ номер.

Запитване:

– 4 байта – Начален номер

– 4 байта – Краен номер

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8C

BeginNum + EndNum

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8C

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.88Отчет на КЛЕН по блок фискална памет

С тази команда се стартира печат на отчет на КЛЕН по блок фискална памет Запитване:

– 4байта– Начален номер на блок от ФП

– 4байта-Краен номер на блок от ФП

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8D

BeginNum + EndNum

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Пореден      Лог. т^ т, , тт Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част        „ Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8D

ACK / NACK

1 byte

5.89 Печат на последен документ от КЛЕН

С тази команда се стартира печат на последният документ от КЛЕН

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8E

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8E

ACK / NACK

1 byte

1 byte

5.90Печат на всички документи от КЛЕН

С тази команда се стартира печат на всички докуемнти от КЛЕН.

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8F

1 byte

1 byte

Отговор:

– 1байтарезултат от изпълнението на командата

и тт Пореден      Лог. Контр.

Начало    Дължина Команда        Информ.  Част Край

номер       номер Сума

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x8F

ACK / NACK

1 byte

5.91Статус на данъчният терминал

С тази команда се прочита статуса на данъчният терминал

Запитване:

–     Без параметри

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

Номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x94

1 byte

1 byte

Отговор:

– 212байтаСтруктура ST_GSM_STATUS

Начало

Дължина

Пореден номер

Лог.

номер

Команда

Информ. Част

Контр. Сума

Край

1 byte

1 bytes

1 byte

1 byte

0x94

ST GSM STATUS

1 byte

1 byte

VI.Приложение 1

Структури

1.Структура на статуса на ФУ

typedef struct {

long

events;

//

char

klen status;

//

char

fm status;

//

char

dt status;

//

char

ecr status;

//

long test pattern;

//

long

CRC;

} ST_MAIN_STATUS;

Възникнали събития Статус на клена Статус фискална памет Брой опити за изпращане Статус на касата 0xAAAA5555

на отчет към НАП

// Events -Възникнали събития.  Събитията са кодирани с битова маска 0x00000000 -Няма възникнали събития 0x00000001 -Повреден фискален модул 0x00000002 -Ресет на RAM-а 0x00000004 -Грешка или липсващ КЛЕН 0x00000008 -Грешка в принтера 0x00000010- Грешка в флаш паметта 0x00000020- Грешка в RAMпаметта 0x00000040- Грешка в GSMмодула

0x00000080- Грешка в дисплея 0x00000100- Фабрични настройки 0x00000200- Намерен нов клен

0x00000400- КЛЕН само за четене

0x00000800- Сервизен режим 0x00001000 -Липсва xартия 0x00002000 -Запълнен фискален модул 0x00004000- Изтекла сервизна дата 0x00008000- Касата е дерегистрирана

0x00010000- Няма връзка с НАП

0x00100000- Грешка във фискалната памет 0x00200000- Нулиране на RAMпаметта 0x00400000- Сменен КЛЕН 0x00800000- Грешка в КЛЕН 0x01000000- КЛЕН само за четене

0x02000000- Грешка в данъчният терминал 0x04000000- Няма връзка с GSMмрежата

// klen_status -Статус на клена.

0x00- Няма грешки

0x01- КЛЕН-а не е форматиран

0x02- Клена не е фабричен

0x03 -КЛЕН само за четене

0x04- Не са намерени записи

0x05 -Намерен е незавършен запис

// fm_status – Статус фискална памет

0x00- Фискалната памет работи нормално

0x01- Няма фискална памет

0x02- Фискална памет неупсшен запис

0x03- Фискална памет – достигнат лимит на данъчните ставки 0x04- Фискална памет – достигнат лимит за Нулиране RAM 0x05- Фискална памет – достигнат лимит за КЛЕН 0x0 6 -Фискална памет е ЗАПЪЛНЕНА 0x07 -Поставена нова фискална памет 0x08 -Фискалната памет несъответства!

2.Структура на данъчните ставки

typedef struct {

unsigned long ZreportID; unsigned long record_date; long VATA; long VATB;

long VATV; long VATG; long VATD; long VATE; long VATJ; long VATZ; long dp_pos;

long CRC; } ST_VAT;

// Номер на Zзаписа

// Дата/час на записа

// Група А

// Група Б

// Група В

// Група Г

// Група Д

// Група Е

// Група Ж

// Група З

// Брой знака след дес. запетая

// Контролна сума

3.Структура на настройките на данъчният терминал

typedef struct{

char long char char long crc;

ST_GSMSIM;

sim_pin[8]; gsm_operator; IMSI[16];

MSISDN[16];

// PINкод на SIMкартата

// GSMоператор (0-МТел,1-Глобул,

// SIMидентификационен номер

// Телефонен номер

// Контролна сума

2-Виваком)

typedef struct{

char

apn_connection[48];

//

APNза достъп до НАП

char

apn_user[16];

//

Потребител за достъп до НАП

char

apn passwd[16];

//

Парола за достъп до НАП

char

gprs_server[64];

//

IPаддрес на сървъра на НАП

char

gprs_protocol[4];

//

UDP / TCP

char

gprs_port[8];

//

Порт за комуникация

long

crc;

//

Контролна сума

} ST_GSMOPERATOR;

4.Структура на настройките на касовият апарат

typedef struct{

char

serial_nr[12];

//

char

fm_nr[12];

//

char

op_mode;

//

char

connected_reports;

//

char

ecr_params;

//

long

max_discount;

//

long

max extracharge;

//

char

lcd_contrast;

//

char

printer_contrast;

//

char

klen_font;

//

char

service_receipts;

//

char

receipt_prm;

//

char

textZDDS[8];

//

char

com1_speed;

//

char

com2_speed;

//

long

crc;

//

} ST_ECR_SETTINGS;

Сериен номер на касовият апарат

Сериен номер на фискалната памет

Режим на работа 0-Магазин,1-Фиск. принтер

Свързани отчети при Zотчет   (битова маска)

Параметри на касовият апарат   (битова маска)

Максимална отстъпка

Максимална надбавка

Контраст на дисплея

Контраст на принтера

Кондензиран шрифт при печат от КЛЕН Сервизни бележки

Параметри на касовият бон   (битова маска) Текст пред номер по ЗДДС Скорост на СОМ1 Скорост на СОМ2 Контролна сума

// connected_reports – Свързани отчети 0x01- Отчет каса 0x02- Отчет по оператори 0x04- Отчет по артикули 0x08- Отчет по департаменти 0x10- Отчет по стокови групи

// ecr_params – Параметри на касовият апарат

0x01 – Отваряне на чекмеджето при приключване на бон

0x02 – Разширен или съкратен вид на касовият бон

0x08 – Проверка за парола

0x10 – Отрицателно количество

0x20 – Разрешаване на отстъпка/надбавка

0x40 – Работа от SDкарта

// receipt_prm – Параметри на касовият бон 0x01- Печат лого

0x02- Печат в алтернативна валута 0x04- Печат данъци

// com1_speed / com2_speed – Скорост на СОМ порт

0x00- 4800 bps

0x01 – 9600 bps

0x02 – 14400 bps

0x03 – 19200 bps

0x04 – 38400 bps

0x05 – 57600 bps

0x06 – 115200 bps

5.Структура на данните за собственика

typedef struct{

char

licens_nr[16];

long

fisc_date;

long

fdr_id;

char

firm_name[36];

char

address[36];

char

EIK[16];

long

EIK type;

char

ZDDS[16];

char

footer1[36];

char

footer2[36];

char

footer3[36];

long

crc;

}ST OWNER;

// Номер на сертификат

// Дата на фискализация

// Регистрационен номер в НАП

// Наименование на фирмата

// Адрес на фирмата

// ЕИК на фирмата

// Тип на ЕИК

// Текст пред номер по ЗДДС

// 1рекламен ред

// 2рекламен ред

// 3рекламен ред

// Контролна сума

6.Структура на данните за сервизната фирма

typedef struct{

char EIK[16]; char EIK_type; long serv_date; long crc;

} ST_SERVICE;

// ЕИК на сервизната фирма

// Тип ЕИК

// Дата на изтичане на договора

// Контролна сума

за сервиз

7.Структура на данните за адреса

typedef struct{

char object_name[36]; char object_nr; char object_type;

char EKATTE[6];

char city[36]; char region_code[6]; char region[32]; long street_code; char street[36]; char number[6];

// Наименование на обекта

// Номер на обекта

// Тип на обекта

// Код ЕКАТТЕ на населеното място

// Населено място

// Код на района по ЕКАТТЕ

// Наименование на района

// Код на улицата по ЕКАТТЕ

// Улица

// Номер

char block[36]; char entrance[3]; char floor; char apartament; long crc;

ST_ADDRESS;

// Блок

// Вxод

// Етаж

// Апартамент

// Контролна сума

8.Структура на настройките за валута

typedef struct{

char main_currency_code[4];

char currency_code[4];

char currency_desc[12];

unsigned long rate; } ST_CURRENCY;

// Основна валута

// Допълнителна валута

// Валутен код

// Обменен курс

9.Структура на данни за стокови групи

typedef struct{

char stock name[24]; //Наименование на стоковата група

} ST_STOCKGRP;

10.Структура на артикули и департаменти

typedef struct{

long item_id;

char item_name[24];

char barcode[16];

long price;

char price_type;

char vat_group;

char departament;

char stock_group;

long discount;

long extra_charge;

signed long inventory;

} ST_ITEM;

// Номер артикул /

// Наименование на

// Баркод

// Цена

// Тип цена

// Данъчна група

// Департамент

// Стокова група

// Отстъпка

// Надбавка

// Наличност

департамент

артикул / департаманет

11. Структура на данните за оператор

typedef struct{

long operator_id; char op_name[24]; long password;

} ST_OPERATOR;

//Оператор номер

//Наименование на оператор

//Парола

12.Структура на фискэлният запис

typedef struct{

long counter; // CNT

long timestamp; //Време на генериране на отчета TMS

long oborot_TA; //Оборот по група А AMT

long oborot_TB; //Оборот по група Б AMT

long oborot_TV; //Оборот по група В AMT

long oborot_TG; //Оборот по група Г AMT

long oborot_TD; //Оборот по група Д AMT

long oborot_TE; //Оборот по група Е AMT

long oborot_TJ; //Оборот по група Ж AMT

long oborot_TZ; //Оборот по група З AMT

long oborot DT; //Оборот по всички групи AMT

long clients nr; //Брой клиенти CNT

long discounts nr; //Брой отстъпки CNT

long discounts sum; // Сума Отстъпки AMT

long extra charge nr; // Брой надбавки CNT

long extra charge sum; // Сума надбавки AMT

long corrections nr; // Брой корекции CNT

long corrections sum; // Сума корекции AMT

long service in nr; // Брой служебно въведени

long service in sum; // Сума служебно въведени AMT

long service out nr; // Брой служебно изведени CNT

long service out sum; // Сума служебно изведени AMT

long cash sum; // В брой AMT

long creditcard sum; // Сума по кредитни карти AMT

long tickets sum; // Талони AMT

long cheques sum; // С чек AMT

long ambalage sum; // Сума по амбалаж AMT

long outside tickets; // Сума по външни талони AMT

long inside serv sum; // Сума по вътрешно обслужване AMT

long damage sum; // Сума по повреди AMT

long bank transfer sum; // Сума по банкови трасфери AMT

long last doc nr; // Номер на последен бон преди отчета CNT

long klen ID; // Пореден номер на КЛЕН

long sum obort; // Сумарен оборот -наличен AMT

long sum taxes; // Сума от начислените данъци, AMT

// Общо за всички данъчни групи

long sha1[5]; // Контролно число SHA1 SHA

long crc; // Контролна сума CRC } ST_FISCAL_REPORT;

13.

Данни за Х

задачата

typedef struct {

long

task_id;

//

Номер задача

long

start_date;

Начална дата в timestamp

long

duration;

//

Продължителност в минути

long

end_date;

//

Крайна дата в timestamp

long

counter;

//

Брояч на задачата (ХС)

long

sent_time;

//

Време на последно изпратен пакет

long

task_time;

//

Време за стартиране на следващата задача

char

retries;

//

Брой опити

enum

E_TASKSTATE

xtask state; //Статус

char

busy;

//

Зает

char

reserve2;

//

Резерва

long

crc;

//

Контролна сума

}   ST XTASK;

14 .

Данни за Z

задачата

typedef struct {

long

task_id;

//

Номер задача

long

start_date;

//

Начална дата в timestamp

long

duration;

//

Продълбителност в дни

long

zpurgeID;

//

Задача Zpurge

long

sent_date;

//

Време на последно изпратен пакет

long

task_time;

//

Време за стартиране на следващата задача

char

retries;

//

Брой опити

enum

E_TASKSTATE

ztask state;   //Статус

char

task_type;

//

Тип задача – Ztask / ZPurge

char

busy;

//

Зает

long

crc;

//

Kontrolna suma

} ST_ZTASK;

15. Отчет по ператори

typedef struct{

long clients nr; //брой клиенти

long discounts nr; //Брой отстъпки

long

discounts_sum;

//

сума Отстъпки

long

extra_charge_nr;

//

Брой надбавки

long

extra_charge_sum;

//

Сума надбавки

long

corrections_nr;

//

Брой корекции

long

corrections_sum;

//

Сума корекции

long

service_in_nr;

//

Брой служебно въведени

long

service_in_sum;

//

Сума служебно въведени

long

service_out_nr;

//

Брой служебно изведени

long

service_out_sum;

//

Сума служебно изведени

long

cash_sum;

//

В брой

long

creditcard_sum;

//

Сума по кредитни карти

long

tickets_sum;

//

Талони

long

cheques_sum;

//

С чек

long

ambalage_sum;

//

Сума по амбалаж

long

alt_currency;

//

Плащане с алтернативна валута рестото е в лв

long

sum_obort;

//

Сума оборот

} ST_OP_REPORT;

16. Данни за последната продажба

typedef struct{

long

saleID;

//

Брой продадени артикули в текущата бележка

long

sales_nr;

//

Брой касови бележки от последният Zотчет

long

saleSubtotal;

//

Междинна сума

long

saleTotal;

//

Обща сума

long

status;

//

bSubtotalOperation, bPaymentStarted

long

operator_id;

//

Оператор

long

cash_sum;

//

Платена сума В брой

long

creditcard_sum;

//

Платена сума по Кредитни карти

long

tickets_sum;

//

Платена в Талони

long

cheques_sum;

//

Платена С чек

long

ambalage_sum;

//

Платена сума по амбалаж

long

alt_currency;

//

Платена сума с алтернативна валута

long

crc;

//

Контролна сума

} ST_SALE_PROPERTIES;

17 .

Данни за последният

отпечатан документ

typedef struct{

long

lineNr;

//

Линия номер в лога

long

printedLine;

//

Брой отпечатани линии

long

footer_ptr;

//

long

receiptType;

//

Тип печат 0-касова бележка, 1-отчет

long

receipt_nr;

//

Бележка номер

long

sales_nr;

//

Продажба номер

long

total;

//

Сума общо

long

timestamp;

//

Дата и час на бележката

long

Printing;

//

Текущ статус-    0-Отпечатан край на бележката

//

1-Започнат бон и отпечатан header

long

receiptDone;

//

Приключен бон

long

duplicateMade;

//

Отпечатан дубликат

long

crc;

//

Контролна сума

} ST_PRNLOG_PROPERTIES;

18. Данни за свободното място

typedef struct{

long klenFreeSpace; //Свободно място в КЛЕН

long FMFreeSpace; //Свободно място във фискалният модул

} ST_FREESPACE;

19. Статус на данъчният терминал typedef struct{

char DevStatus; //Статус на данъчният терминал  (битова маска)

char

task_type;

//

Текуща задача    1 – RREG

//

2 – RCHANGE

//

3 – RDEREG

//

4 – XTASK

//

5 – ZTASK

//

6 – FDINFO

char

SignalQuality;

//

Сила на сигнала

char

NRAStatus;

//

Статус от изпълнението според НАП

char

ErrMsg[200];

//

Съобщение за грешка

long

start_date;

//

Дата и час на стартиране на текущата задача

long

NRAActDate;

//

Дата и час според НАП на стартиране на задачата

}ST_GSM_STATUS;

// DevStatus -Статус на данъчният терминал

0x01 -Свързан към GSM мрежата

0x02 -Свързан към GPRSмрежата

0x04 – Преxвърлят се данни

0x08 – Успешно приключена комуникация

0x10 – Възниклама грешка

0x20 – Получена ZPurgeзадача

0x40 – Получен нов СМС с настройки от НАП

0x80 – Заключен данъчен терминал