касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

3 000 глоба за търговци без касов апарат

Съгласно Наредба Н-18 на Министерството на финансите физическите лица, които продават собствена и непреработена продукция в лицензирани стокови борси и тържища, трябва да имат касови апарати, чрез които да регистрират и отчитат приходите от продажби. Изискването обхваща и предприемачите, които търгуват със собствена продукция в закрити помещения – магазини, складове и други подобни.

Ако търговците продават стоките си на открито и нямат задължение за фискално устройство, те трябва да издават алтернативен на бона документ за доходите си. Например могат да попълват бележка от кочан, съдържаща някои задължителни реквизити, описани в Закона за счетоводството.

Регионалната инспекция на НАП в Пловдив е извършила 2040 проверки за наличие на касови апарати през първите 6 месеца от годината. 1 315 от тях са в търговски обекти и фирми-работодатели в област Пловдив. Останалите 725 са в Стара Загора, Хасково, Смолян, Пазарджик и Кърджали.

В 139 от случаите приходната агенция е съдействала на други контролни органи, а 295 от проверките са по сигнали и жалби за некоректно осигуряване, работа без касов апарат или издаване на служебен бон вместо фискален бон при покупка.

НАП напомня още, че глобата за юридическите лица и еднолични търговци, които извършват търговска дейност и приемат плащания в брой, без да имат фискално устройство, започва от 3 000 лева. Между 500 и 2 000 лв. е паричната санкция за тези от тях, които имат касов апарат, но не издават фискални касови бележки. За физически лица, които не са търговци, санкцията за липса на фискална касова бележка е от 100 до 500 лева.