касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Archive for the ‘Нормативна уредба’ Category

Последни изменения на Наредба Н-18, касаеща отчитането на касовите апарати 2014 г.

Промени в Наредба № Н-18 Основната част от промените в е свързана с регламентиране на отчитане на продажбите от автомати за самообслужване. Промените са обусловени от: Решение на Върховния административен съд (ВАС) № 5079 от 10. 04. 2013 г., оставено в сила с решение на петчленен състав на ВАС от 10. 10. 2013 г. (обн. ДВ, бр. 93 от 25. 10. 2013 г.), с което се обяви нищожността на текстове, […]

прочети още

Приложениe № 4 към ГДД/2013 относно сделките със свързани лица.

Уведомяваме Ви, че на сайта на НАП е публикувано указание относно попълването на Приложениe № 4 към ГДД/2013 относно сделките със свързани лица. С текста на указанието можете да са запознаете тук. Акцентираме, че в него трябва да се декларират средствата, които съдружниците са предоставили на собственото си дружество под формата на допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ. Досега те не се декларираха, защото не се третираха като заеми […]

прочети още

Нов начин на плащане към НАП от началото на месец март 2014 година

От 4 март 2014 г. плащанията към бюджета ще стават по четири банкови сметки, като се откриват и три нови кода за вид плащане. Повече подробности  можете да намерите в текста по-долу.     Промени в плащането на данъчните и осигурителни задължения от началото на март   Във връзка с решение на Конституционния съд, с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното събрание прие […]

прочети още

Касовите апарати за Междуградските автобуси – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!

Касовите апарати в автобусите за междуградски транспорт у нас, към момента остават задължителни от началото на тази година. Изискването за инсталиране на касови апарати с връзка с НАП от 1 януари беше направено с промени в Закона за ДДС от март 2013 г. В последните работни дни на миналата година обаче парламентарната транспортна комисия прие нова промяна в срока. С изменения в Закона за автомобилните превози задължителното въвеждане на фискалните […]

прочети още

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР 2013 г.

Ноември 2013 г.     Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:   до 25 ноември   ? за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Октомври 2013 г.   ? за лицата по чл. 4, […]

прочети още

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2013 г.

І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ   ЯНУАРИ   До 10-ти януари: ЗДДФЛ Внасяне от възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2012 г. за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък. 2. Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец декември за […]

прочети още

Касовите апарати в автобусите стават задължителни от 2014 г

Срокът за поставяне на фискални апарати в автобусите е удължен до края на годината. Това решиха депутатите днес по време на последното заседание на кабинета в оставка, съобщи правителствената пресслужба. По този начин превозвачите ще могат да извършват дейността си без инсталирани касови апарати в автобусите си до края на настоящата година. След този срок в превозните средства ще бъде задължително да има поставено фискално устройство за директна връзка с […]

прочети още

Закон за данък върху добавената стойност – ЗДДС

Закон за данък върху добавената стойност – ЗДДС

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 […]

прочети още

Защо е задължително да имаме сключен договор за техническо обслужване на касов апарат?

    Това е въпрос, който често е задаван от търговците и решихме да дадем отговор на този въпрос. Ето какво е записано в Закона за данък добавена стойност и по- специално в чл.118, “Чл. 118. (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е […]

прочети още

Защо трябва да издаваме касова бележка при плащане с карта (безналично плащане)

Приложения от наредба H-18 Глава четвърта. ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО Чл. 25. (1) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата: 1. по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път; 2. по чл. 3, ал. 2 – за всяко плащане, включително за платените по банков път. (2) […]

прочети още
Page 1 of 212