касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Archive for the ‘FAQ’ Category

Инструкция за работа с касови апарати Datecs DP-05-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ DATECS DP-05B KL Инструкция за експлоатация Datecs DP-05B KL Инструкция за експлоатация Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от […]

прочети още

Инструкция за работа с касови апарати ELTRADE A-300S KL

ELTRADE ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ ELTRADE A300 модел 02 KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация СЪДЪРЖАНИЕ: Въведение Изисквания при експлоатация Възможности I. ОБЩО ОПИСАНИЕ 8 1. Клавиатура 8 2. Индикация 11 3. Печатащо устройство 11 4. Фискална памет 11 5. Контролна лента на електронен носител 12 6. Режими на работа 12 7. Оператори ( касиери) 13 8. Поставяне на хартиената ролка 14 9. […]

прочети още

Инструкция за работа с касови апарати ELTRADE A-100S DV/DVV

ЕЛЕКТРОННИ КАСОВИ АПАРАТИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ Серия ELTRADE A100S DV/ DVV ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Въведение 7 Изисквания при експлоатация 8 Възможности 10 I. ОБЩО ОПИСАНИЕ 11 1 .Клавиатура на външния данъчен 11 терминал 1.1. Клавиатура A100S DV/DVV 12 2. Индикация 15 3. Печатащо устройство 16 4. Фискална памет 16 5. Режими на работа 17 6. Оператори (касиери,сервитьори) 18 7. Поставяне на хартиената ролка 19 8. Подготовка за работа 20 8.1. […]

прочети още

Инструкция за работа с касови апарати Елка 700Т

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ ЕЛКА 700Т ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЪДЪРЖАНИЕ: Стр. 1.ВЫВЕДЕНИЕ………………………………………………3 2. КОНСТРУКЦИЯ НА КАСОВИЯ АПАРАТ………3 2.1. Индикация………………………………………………3 2.2. Клавиатура……………………………………………..3 2.3. Печатащо устройство…………………………………6 2.4. Сейф……………………………………………………….6 2.5. Блок оперативна памет…………………………….6 2.6. Фискална памет…………………………………………6 3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА КАСОВИЯ АПАРАТ ……………………………………………………7 3.1.Поставяне на хартиената лента……………………..7 4. РЕЖИМИ НА РАБОТА ……………………………….7 4.1. Контролни тестове…………………………………….8 4.2. Режим ПРОГРАМИРАНЕ…………………………….10 4.3. Режим ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КА ЗА РАБОТА С ФИСКАЛНА ПАМЕТ…..20 […]

прочети още

Инструкция за работа с касови апарати ИСЛ 5006

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ ISL 5006 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ   Съдържание Съдържание………………………………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран. ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран. Технически параметри……………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран. Функционални параметри…………………………………………………………………………………………………..4 Как да се четат описаните примери…………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран. Запознаване с ЕКАФП……………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран. Клавиатура…………………………………………………………….Грешка! Показалецът не е дефиниран. Принтер…………………………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран. Смяна на хартиената ролка……………………………………..Грешка! Показалецът не е дефиниран. Интерфейси……………………………………………………………Грешка! Показалецът не е дефиниран. Подготовка за […]

прочети още

Протокол за комуникация с Carat Leader KL

Протокол за комуникация с Carat Leader® Съдържание I. Обща информация……………………………………………………………………………………………………………………..6 II. Пакети……………………………………………………………………………………………………………………………………….6 III. Типове отговори -данни…………………………………………………………………………………………………………6 IV. Типови отговори -потвърждение……………………………………………………………………………………………7 V. Команди…………………………………………………………………………………………………………………………………….7 5.1 Статуса на ФУ……………………………………………………………………………………………………………………………9 5.2 Модел и версият на ФУ…………………………………………………………………………………………………………….9 5.3 Диагностика……………………………………………………………………………………………………………………………..9 5.4 Изчисване на дисплей…………………………………………………………………………………………………………….10 5.5 Печат на текст на операторският дисплей……………………………………………………………………………….10 5.6 Печат на текст на клиентският дисплей……………………………………………………………………………………11 5.7 Печат на текст на 2-та дисплея……………………………………………………………………………………………….11 5.8 Показване на дата и час на операторския дисплей…………………………………………………………………..12 5.9 Отваряне […]

прочети още

Инструкция за работа с етикираща везна Еликом ETS

“ELICOM ELECTRONIC” ЕЛЕКТРОННА ЕТИКИРАЩА ВЕЗНА E T S Съдържание_СТР. 1. Гаранционна карта………………………3 2. Кратко описание………………………….4 3. Основни функции………………………..4 4. Технически данни………………………..4 5. Инструкция за инсталиране………..5 6. Общ външен вид………………………….6 7. Подготовка за работа…………………..7 8. Режими на работа………………………..9 8.1. ИЗМЕРВАНЕ…………………………..9 8.2. ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЕТИКЕТ….12 8.3. СЛУЖЕБЕН…………………………..14 9. Състояние на грешка ………………… 22 10. ЕO Декларация за съответствие.. 24 Инструкция за експлоатация   Модели везни от серията ETS   ETS xx B1 […]

прочети още

Инструкция за работа с търговска везна Еликом модел EVL+ xx K

Инструкция за експлоатация ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА модел EVL+ xx K ЕЛИКОМ Електроник EVL+ K –Инструкция за експлоатация Стр. 5 от 16 2.Кратко описание Гамата електронни везни от типа EVL+модел К са прецизни измервателни средства за измерване на маса и са предназначени за използване във всички видове търговски обекти. Всички везни от тази гама ( EVL )са конструирани да могат да работят при околна температура в границата на минус 10 °Cдо +40 […]

прочети още

Инструкция за работа с търговска везна Еликом серия Е

“ELICOM ELECTRONIC” ГАМА ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ E V L Инструкция за експлоатация Съдържание_СТР. 1. Гаранционна карта……………..3 2. Кратко описание…………………5 3. Основни функции……………….5 4. Технически данни……………….5 5. Устройство…………………………6 6. Подготовка за работа………….7 7. Инструкция за инсталиране.. 7 8. Режими на работа……………….8 8.1. Режим ИЗМЕРВАНЕ…….9 8.2. Режим БРОЕНЕ.…………20 8.3. Режим ЕТИКИРАНЕ и ПРЕЕТИКИРАНЕ………..21 8.4. Режим СЛУЖЕБЕН…….22 8.5. Свързване към външни устройства……………..29 8.6. Състояние на грешка. 30 9. ЕOДекларация за съответствие ……………………………………….. 31   […]

прочети още

Инструкция за работа с електронни везни Дейзи

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ ДЕЙЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ     СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение………………………………………………………………………………………………..3 2. Използвани съкращения…………………………………………………………………………..3 3. Технически параметри………………………………………………………………………………3 4. Захранване на везната……………………………………………………………………………..5 5. Индикации на дисплея………………………………………………………………………………5 6. Подготовка за работа………………………………………………………………………………..6 7. Описание функциите на клавишите………………………………………………………….6 8. Работа с външни устройства…………………………………………………………………….7 9. Програмиране……………………………………………………………………………………………7 10. Продажби и натрупване на продажби в паметта на ЕВ…………………………11 11. Разглеждане на записите, направени в паметта на ЕВ…………………………14 12. Изтриване на продажба от паметта на ЕВ……………………………………………..14 13. Изчисляване […]

прочети още
Page 1 of 612345...Last »