Tyxo.bg counter

Archive for the ‘FAQ’ Category

Инструкция за работа с касови апарати Daisy Micro-C-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ “DAISY Micro C-KL” ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Съдържание Достъп до режимите на работа на ЕКАФП 3 Функционални възможности 3 Клавиатура 3 Дисплей 5 Захранване на ЕКАФП 5 Замяна на хартиената ролка 6 Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения 7 Програмиране на системни параметри 8 Програмиране на оператори 10 Програмиране на заглавие на касова бележка 11 Програмиране на плащания 12 Програмиране на стоки(артикули) 12 Програмиране на департаменти […]

прочети още

Инструкция за работа с касов апарат Daisy Perfect S-KL

Perfect S-KL СЪДЪРЖАНИЕ 1. Общи сВедения ……………………………………………………………………………………………………………………………………….3 2. Характеристики …………………………………………………………………………………………………………………………………..3 3. Клавиатура………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 4. Дисплеи…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 5. ПостаВяне на хартиена ролка……………………………………………………………………………………………………..8 6. Параметри ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9 7. Съкращения ……………………………………………………………………………………………………………………………………………9 8. РеЖим Програмиране……………………………………………………………………………………………………………………….11 9. РеЖим Регистрация…………………………………………………………………………………………………………………………61 10. РеЖим Отчети…………………………………………………………………………………………………………………………………….79 11. Разпечатка от КЛЕН……………………………………………………………………………………………………………………….83 12. РеЖим отчети от ФП…………………………………………………………………………………………………………………….88 13. РеЖим фискален принтер………………………………………………………………………………………………………………89 14. Грешки на ЕКАфП………………………………………………………………………………………………………………………………..90 15. Вграден данъчен терминал /GPRS-терминал/ …………………………………………………………….98 16. Указания за праВилна и безопасна употреба…………………………………………………………………99 1 Perfect S-KL СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА […]

прочети още

Инструкция за работа с касов апарат Daisy eXpert SX-KL

  expert sx – kl Инструкция за експлоатация електронен касов апарат с фискална памет СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения……………………………………………………………………………………………………………………4 Характеристики…………………………………………………………………………………………………………………..4 Клавиатура…………………………………………………………………………………………………………………………5 Дисплей……………………………………………………………………………………………………………………………..9 Смяна на хартиена ролка……………………………………………………………………………………………………..9 Параметри………………………………………………………………………………………………………………………..10 Съкращения……………………………………………………………………………………………………………………..10 Режими на работа…………………………………………………………………………………………………………….11 Режим Програмиране………………………………………………………………………………………………………..13 Режим Регистрация……………………………………………………………………………………………………………47 Режим Отчети…………………………………………………………………………………………………………………..59 Разпечатка от КЛЕН……………………………………………………………………………………………………………61 Режим отчети от ФП………………………………………………………………………………………………………….64 Режим Фискален принтер………………………………………………………………………………………………….66 Грешки на ЕКАФП……………………………………………………………………………………………………………..67 Вграден данъчен терминалЛ5Р1&-терминал/……………………………………………………………………….75 Указания за правилна и безопасна употреба………………………………………………………………………..75 2ОБЩИ СВЕДЕНИЯ e.Xpert SX-KL е електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Изделието […]

прочети още

Комуникационен протокол режим фискален принтер TREMOL

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 1 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 3 Формат на съобщенията от приложната програма към ФПр 3 Формат на съобщенията от ФПр към приложната програма 3   Квитанционен отговор: 4 Съобщение отговор 5   ESC/POS протокол 5 Бързи съобщения за установяване готовността на ФПр 6 2 ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ 7 Формат на представяне на командите 7 Общи команди 7   Команда: 20h / […]

прочети още

Инструкция за работа с касови апарати TREMOL

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 3 Използвани съкращения 3 Безопасна експлоатация. Опазване на околната среда 3 1.2.1Правила за монтаж и безопасна експлоатация на уреда 3 1.2.2.Правила за опазване на околната среда 3 1.3. Запознаване с КА 4 Външен вид. Съставни части 4 Клавиатура. Общ вид и описание на отделните клавиши 5 Дисплей (индикация) 6 Принтер 6 Оперативна памет 7 Фискална памет 7 Контролна лента на електронен носител 7 Данъчен терминал 7   […]

прочети още

Итструкция за работа с фискален принтер Datecs SK1-31F-KL

Инструкция за експлоатация фискален принтер DATECS SK1-31F KL Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 5 Технически и […]

прочети още

Инструкция за работа с фискален принтер Datecs SK-21F-KL

Инструкция за експлоатация фискален принтер DATECS SK1-21F KL Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)     СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 5 […]

прочети още

Итструкция за работа с фискален принтер Datecs FP-2000-KL

Инструкция за експлоатация фискален принтерDATECS FP-2000 KL Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 5 Технически и функционални […]

прочети още

Инструкция за работа с фискален принтер Datecs FP-1000-KL

Инструкция за експлоатация Фискален принтер FP-1000 KL Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82от 10.04.2006г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 5 Технически характеристики 6 Общ […]

прочети още

Инструкция за работа с фискален принтер Datecs FP-550-KL

 Инструкция за експлоатация Принтер с фискална памет FP-550 KL Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.) СЪДЪРЖАНИЕ 1.. Въведение […]

прочети още
Page 2 of 612345...Last »