Tyxo.bg counter

Archive for the ‘FAQ’ Category

Кратко обучение за работа с касов апарат Датекс МР-55В-02

ПУСКАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ – Натиска се бутона ON с леко задържане. На дисплея се появява надписa OFF. Това е началното състояние на касовия апарат. Достигането до началното положение на касовия апарат (на дисплея да пише OFF), от който и да е режим, става с бутон „OFF“. I. РЕЖИМ ПРОДАЖБИ (РЕЖИМ 1): 1. От положение OFF натискаме бутон 1 (РЕЖИМ 1), пак 1(ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА), и БУТОН TL. На дисплея се появява: […]

прочети още

Как да пуснем месечен отчет на касов апарат

Месечният отчет е задължителен и трябва да бъде пуснат до 7-мо число на съответния месец за предходния. Трябва да се залепи в касовата книга на датата, на която е пуснат, но не по-късно от 7-мо число на месеца. Ако при въвеждане на периода, за който искаме да пуснем отчет няма направени дневни отчети с нулиране, касовия апарат няма да принтира отчет. Периодичните отчети можете да пуснете по следния начин, като […]

прочети още

Необходими документи за покупка на касов апарат

Необходимо е да имате актуално състояние на юридическото лице (копие или оригинал). Печат на фирмата (за да подпечатате бланката с данните за въвеждане в експлоатация). Необходимо е да попълните бланка с данните за вида дейност, който ще упражнява фирмата, а също и конкретните данни за самия търговски обект. Трябва да знаете какви стоки или артикулни групи  ще продавате, за да бъдат програмирани първоначално в касовия апарат.

прочети още

Какво да направиме при смяна на адрес на обекта в касов апарат

Трябва да уведомите предварително сервизната фирма за бъдещата промяна в адреса на обекта. Попълва паспорта на устройството: причина за препрограмирането, стар адрес и нов адрес на обекта, точна дата и час на програмирането. Програмира касовият апарат Регистрира промяната на адреса в данъчният терминал и изпраща данните към НАП Бележката, удостоверяваща направените промени се прикрепя към паспорта на касовия апарат. Сервизната фирма издава ново свидетелство за регистрация на касовия апарат с […]

прочети още

Какво трябва да направим за да бракуваме старо фискално устройство

За да бракуваме стар касов апарат или фискален принтер е небходимо да направим следните стъпки: Да се свържеме със сервизната фирма обслужваща касовия апарат и да го занесеме на място в сервиза, заедно със следните документи: Свидетелство за регистрация, Паспорт на фискалното устройство, Договор за техническо обслужване на съответния касов апарат. Сервиза издава протокол за ремонт, в който се посочва причината за ремонта, сериен номер на устройството, дата и точен час […]

прочети още

Как да пуснем касов бон за 10,00 лв (Datecs DP55 KL)?

1) Включваме апарата с леко задръжане на бутон ON; На екрана се зарежда “ГЛАВНО МЕНЮ” 2) Натискаме последователно 1, 1, TOTAL; 3) След като видим на екрана 0,00 – натискаме 10 (цена) от сивата клавиатура, DP1 (департамент, което е стоката) и с TOTAL приключваме касовата бележка.

прочети още

Как да пуснем месечен отчет (Datecs DP55 KL)?

Как да пуснем месечен отчет (Datecs DP55 KL)?

От положение ГЛАВНО МЕНЮ избираме: 1) 2, 30, TOTAL; 2) 1, 1, STL, Начална дата (Например: 010611), X, Крайна дата (Например: 300611), VD *В примера е показано как се пуска месечен отчет за месец Юни.    

прочети още
Page 6 of 6« First...23456