Tyxo.bg counter

Archive for the ‘Новини’ Category

Инструкция за работа с фискален принтер Datecs FP-1000-KL

Инструкция за експлоатация Фискален принтер FP-1000 KL Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82от 10.04.2006г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 5 Технически характеристики 6 Общ […]

прочети още

Инструкция за работа с фискален принтер Datecs FP-550-KL

 Инструкция за експлоатация Принтер с фискална памет FP-550 KL Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.) СЪДЪРЖАНИЕ 1.. Въведение […]

прочети още

Инструкция за работа с фискален принтер Datecs FP-60-KL

Инструкция за експлоатация фискален принтер DATECS FP-60 KL   Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)         […]

прочети още

Инструкция за работа с фискален принтер Datecs FMP-10KL

Инструкция за експлоатация Принтер с фискална памет DATECS FMP-10 KL   Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82от 10.04.2006г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 5 […]

прочети още

Инструкция за работа с касов апарат Datecs MP-55-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ DATECS MP-55 KL Инструкция за експлоатация ВЪВЕДЕНИЕ Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS MP-55 KL (наричан фискално устройство –ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение ФУ. Възможностите на DATECS MP-55 KLса съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за […]

прочети още

Инструкция за работа с касов апарат Datecs DP-500-Plus

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ DATECS DP-500Plus Инструкция за експлоатация ВЪВЕДЕНИЕ Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-500Plus, неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на касата. Възможностите на DATECS DP-500Plus са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки […]

прочети още

Инструкция за работа с касов апарат Datecs DP-50-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ DATECS DP-50 KL Инструкция за експлоатация ВЪВЕДЕНИЕ Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-50 KL (наричан фискално устройство – ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение ФУ. Възможностите на DATECS DP-50 KL са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти […]

прочети още

Инструкция за работа с касов апарат Datecs DP-35 KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ DATECS DP-35 KL Инструкция за експлоатация     Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82от 10.04.2006г.)   Версия: ноември, 2011 […]

прочети още

Инструкция за експлоатация на касов апарат Datecs DP-25-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ DATECS DP-25 KL Инструкция за експлоатация         Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно о борудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82от 10.04.2006г.) Съдържание […]

прочети още

Инструкция за работа с касов апарат Datecs DP-15-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ DATECS DP-15 KL Инструкция за експлоатация         Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.   Съдържание стр. ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5 ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО 7 КЛАВИАТУРА 7 РАЗОПАКОВАНЕ 7 ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ 8 ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА 8 РЕЖИМИ […]

прочети още
Page 3 of 1412345...10...Last »