Tyxo.bg counter

Archive for the ‘Полезна информация’ Category

Пълна инструкция за работа с касов апарат Daisy eXpert-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ “DAISY eXpert-KL” ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ   Съдържание Достъп до режимите на работа на ЕКАФП 3 Функционални възможности 3 Клавиатура 3 Дисплей 5 Захранване на ЕКАФП 5 Замяна на хартиената ролка 6 РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ 7 Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения 7 Програмиране на системни параметри 8 Програмиране на оператори 10 Програмиране на заглавие на касова бележка 11 Програмиране на плащания 12 Програмиране на стоки(артикули) 12 […]

прочети още

Нови кодове за видове плащания от март 2014

Нови кодове за видове плащания от март 2014

Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане: ·         11 00 00 – за плащане за данъци (приходи на централния бюджет) ·         55 11 11 – за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ ·         56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК) Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за […]

прочети още

Последни изменения на Наредба Н-18, касаеща отчитането на касовите апарати 2014 г.

Промени в Наредба № Н-18 Основната част от промените в е свързана с регламентиране на отчитане на продажбите от автомати за самообслужване. Промените са обусловени от: Решение на Върховния административен съд (ВАС) № 5079 от 10. 04. 2013 г., оставено в сила с решение на петчленен състав на ВАС от 10. 10. 2013 г. (обн. ДВ, бр. 93 от 25. 10. 2013 г.), с което се обяви нищожността на текстове, […]

прочети още

Отпечатване на копие на бележка от касов апарат Daisy Perfect S KL

Копието на касовите бележки би могло да Ви помогне да контролирате работата на Вашите служители и съответно, ако има разминаване в сумите за деня, месеца или годината. След като включите апарата е необходимо да отидете със стрелките до меню “ЧЕТЕНЕ”. Натиснете бутон OK. Въведете паролата 9999. Натиснете отново ОК. На екрана на касовия апарат ще видите {ПЕЧАТ КЛЕН}. За да разпечатате справка по номер на касова бележка (примерно от 123456 […]

прочети още

Приложениe № 4 към ГДД/2013 относно сделките със свързани лица.

Уведомяваме Ви, че на сайта на НАП е публикувано указание относно попълването на Приложениe № 4 към ГДД/2013 относно сделките със свързани лица. С текста на указанието можете да са запознаете тук. Акцентираме, че в него трябва да се декларират средствата, които съдружниците са предоставили на собственото си дружество под формата на допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ. Досега те не се декларираха, защото не се третираха като заеми […]

прочети още

Нов начин на плащане към НАП от началото на месец март 2014 година

От 4 март 2014 г. плащанията към бюджета ще стават по четири банкови сметки, като се откриват и три нови кода за вид плащане. Повече подробности  можете да намерите в текста по-долу.     Промени в плащането на данъчните и осигурителни задължения от началото на март   Във връзка с решение на Конституционния съд, с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното събрание прие […]

прочети още

Становище и указания във връзка с изменения и допълнения на Наредба Н-8 относно съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица.

Промените са основно във връзка с подаване на Декларация обр.6 за дължими осигуровки и данъци. Тъй като осигурителните вноски са дължими до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен труда, а данък общ доход е дължим до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършено плащането на заплатата, се налага разграничение на декларирането. За заплатите за м.01/2014 год., които са изплатени през м.02/2014 трябва да […]

прочети още

Автобусите – без касови апарати, до края на 2014 г.

Пътническите транспортни фирми ще имат още една година да закупят и оборудват автобусите си с касови апарати, осигуряващи връзка с НАП. След неколкократно отлагане от юли миналата година, крайният срок бе до 3 януари тази година, за да могат всички да си закупят новите апарати. Оказа се обаче, че този срокът е недостатъчен и  бе увеличен на 31 декември, 2013 г. Ето че част от българските превозвачи отново не са подготвени. След последното отлагане, […]

прочети още

Касовите апарати за Междуградските автобуси – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!

Касовите апарати в автобусите за междуградски транспорт у нас, към момента остават задължителни от началото на тази година. Изискването за инсталиране на касови апарати с връзка с НАП от 1 януари беше направено с промени в Закона за ДДС от март 2013 г. В последните работни дни на миналата година обаче парламентарната транспортна комисия прие нова промяна в срока. С изменения в Закона за автомобилните превози задължителното въвеждане на фискалните […]

прочети още

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР 2013 г.

Ноември 2013 г.     Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:   до 25 ноември   ? за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Октомври 2013 г.   ? за лицата по чл. 4, […]

прочети още
Page 4 of 14« First...23456...10...Last »