касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

RSS WEB APPLICATION

Нова функционалност в складовата програма под LINUX – меню, през което можете да комуникирате с фискалното устройство, да пускате задължителните периодични (месечни отчети), да приключвате деня (Z-отчет) през програмата, без да е необходимо да извършвате това директно от касовия апарат. Възможни са сверяване на дата и час от компютъра, диагностична информация, авариен бутон, в случай че фискалното устройство е останало в състояние на “отворен фискален бон”. Това улеснява работата на нашите клиенти и дава възможност за бързо излизане от критична ситуация, която би могла да възникне в търговския обект.

Можете да поръчате модул за import/export към счетоводен модул, за да можете да улесните Вашите счетоводители и да избегнете честите технически грешки при месечното приключване. Това става, чрез натискането на няколко бутона и генерирането на файл, който съдържа Вашите продажби за определен период от време. Този файл може да бъде генериран за всякакъв период от време и Вие можете да определите какъв да бъде той. Файлът се импортва в счетоводната система и всичко може да бъде осчетоводено за само за няколко минути.