Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира информационен ден за разясняването на проблемите по наредбата за регистрацията и отчитането на продажбите. Прилагането на изискванията продължава да създава затруднения на бизнеса, въпреки че разпоредбите за по-голямата част от търговците са в сила от три месеца.

Междувременно, браншови организации дадоха на съд наредбата, заради „неясни и противозаконни текстове, и всеобхватен данъчен контрол“.

Основната цел на срещата е да запознае участниците с правните и техническите изисквания на получилата популярност като „наредбата за касовите апарати“ и да насочи представителите на дребния бизнес какви действия да предприемат, за да спазят данъчното законодателство.

Отново ще бъдат представени новите изисквания за съдържанието на касовите бележки, а именно QR кода за проследяване и отчитане в реално време на продажбите, както и изискванията към фискалните устройства и електронните магазини. Софтуерните системи, с които бизнесът работи, сроковете за привеждане в съответствие, правомощията на НАП по проверките и санкциите, и предстоящите промени в режима по Наредбата.

Разясненията се очакват от представители на Приходната агенция, министерствата на финансите и на икономиката, и на експерти.

Припомням, че за повечето от търговците изискванията по наредбата вече са в сила, а за тези, които използват софтуер за управление на продажбите, разпоредбите предстои да се прилагат от 30-и септември.

Бизнесът обаче не е съгласен с редица от новите правила и ги оспорва пред съда.

Копирано от standartnews.com