При разполагане на моята маса/сергия или друг временен обект съм заплатил изисканата от общинските власти такса за ползване на места за продажба на стоки, при организирани панаири, събори, празници и други. Имам ли задължение да регистрирам приходите си с касов апарат?

Да! Заплащането на така наречената„такса тротоарно право“ не Ви освобождава от задължението