Извършвам продажби от под-вижна маса/сергия или павилион на различни събития с масов характер – панаири, събори, изложения и празници на населени места. Трябва ли да регистрирам получените приходи с касов апарат?
Да! Независимо, че стоките, които предлагате за продажба, са разположени на маси и сергии или други обекти с временен характер, последните представляват търговски обект и Вие имате задължение да използвате касов апарат, за да регистрирате получените от Вас плащания в брой. Касовият апарат трябва да има изградена дистанционна връзка с НАП!

Категории: БлогПолезно