нап

Информационен ден за наредбата за касовите апарати

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира информационен ден за разясняването на проблемите по наредбата за регистрацията и отчитането на продажбите. Прилагането на изискванията продължава да създава затруднения на бизнеса, въпреки че разпоредбите за по-голямата част от търговците са в сила от три месеца. Междувременно, браншови организации Прочетете повече…

нап

НАП търси 33 фискални агенти

Национална агенция за приходите търси 33 служители за звеното „Фискален контрол“. Агенцията е обявила конкурси за длъжността „инспектор по приходите”, от които 28 са за отдел „Оперативни дейности“ в София, а 5 за Граничен контролно-пропускателен пункт „Кулата“. Те ще работят в екипи  и ще извършват фискален контрол на територията на Прочетете повече…

нап

Важна информация от НАП относно моделите касови апарати в страната

С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери, и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност. Сроковете във връзка с тези промени са следните: Регистрираните по ДДС лица (с Прочетете повече…

Много често до моята маса/ сергия или друг временен търговски обект не е осигурено електрическо захранване. Това дава ли ми право да не използвам касов апарат, а само касови бележки от кочан?

Не! Съществуват много модели фискални устройства, работещи с батерии, които могат да се зареждат многократно. Използването на касови бележки от кочан е допустимо само при наличие на касов апарат, който е повреден, приет за ремонт по надлежния ред, и то в определените срокове.

Със закупуването и регистрирането на фискално устройство и наличието му на експлоатираната от мен маса/сергия, изчерпват ли се моите задълженията ?

Не! Освен че, в търговския обект трябва да има регистриран касов апарат, търговецът има задължение, едновременно с получаване на плащането, да предостави на клиента издадената фискална касова бележка.

Извършвам разносна търговия, без да имам търговски обект. Необходим ли ми е касов апарат?

Да! Действащото законодателство в страната не освобождава лицата, извършващи разнос-на търговия, от задължението да регистрират извършените от тях продажби с фискално устройство.

Касов апарат ако продавам на сергия?

Извършвам продажби от под-вижна маса/сергия или павилион на различни събития с масов характер – панаири, събори, изложения и празници на населени места. Трябва ли да регистрирам получените приходи с касов апарат? Да! Независимо, че стоките, които предлагате за продажба, са разположени на маси и сергии или други обекти с временен Прочетете повече…

Каква е санкцията, ако извършвам търговска дейност от временен обект, без да имам регистриран касов апарат?

На физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв., на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата е от 600 до 2000 лв., а на имуществената санкция – от 6000 Прочетете повече…

НАП: Няма да има отлагане за подмяната на касовите апарати

Няма да има отлагане на срока за подмяната на касовите апарати, въпреки настояванията от страна на бизнеса за удължаване поне до началото на 2020 година. Старите фискални устройства трябва да излязат от употреба до края на март догодина 2019 г., а целта на промените е оборотът на фирмите да излезе Прочетете повече…

Осигурителен календар 2013 г

Ноември 2013 г.     Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:   до 25 ноември   ? за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври възнаграждения, Прочетете повече…