Извършвам разносна търговия, без да имам търговски обект. Необходим ли ми е касов апарат?

Да! Действащото законодателство в страната не освобождава лицата, извършващи разнос-на търговия, от задължението да регистрират извършените от тях продажби с фискално устройство.