Да! Действащото законодателство в страната не освобождава лицата, извършващи разнос-на търговия, от задължението да регистрират извършените от тях продажби с фискално устройство.