Съгласно Наредба Н-18 на Министерството на финансите физическите лица, които продават собствена и непреработена продукция в лицензирани стокови борси и тържища, трябва да имат касови апарати, чрез които да регистрират и отчитат приходите от продажби. Изискването обхваща и предприемачите, които търгуват със собствена продукция в закрити помещения – магазини, складове и други подобни.

Ако търговците продават стоките си на открито и нямат задължение за фискално устройство, те трябва да издават алтернативен на бона документ за доходите си. Например могат да попълват бележка от кочан, съдържаща някои задължителни реквизити, описани в Закона за счетоводството.

Регионалната инспекция на НАП в Пловдив е извършила 2040 проверки за наличие на касови апарати през първите 6 месеца от годината. 1 315 от тях са в търговски обекти и фирми-работодатели в област Пловдив. Останалите 725 са в Стара Загора, Хасково, Смолян, Пазарджик и Кърджали.

В 139 от случаите приходната агенция е съдействала на други контролни органи, а 295 от проверките са по сигнали и жалби за некоректно осигуряване, работа без касов апарат или издаване на служебен бон вместо фискален бон при покупка.

НАП напомня още, че глобата за юридическите лица и еднолични търговци, които извършват търговска дейност и приемат плащания в брой, без да имат фискално устройство, започва от 3 000 лева. Между 500 и 2 000 лв. е паричната санкция за тези от тях, които имат касов апарат, но не издават фискални касови бележки. За физически лица, които не са търговци, санкцията за липса на фискална касова бележка е от 100 до 500 лева.