нап

Информационен ден за наредбата за касовите апарати

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира информационен ден за разясняването на проблемите по наредбата за регистрацията и отчитането на продажбите. Прилагането на изискванията продължава да създава затруднения на бизнеса, въпреки че разпоредбите за по-голямата част от търговците са в сила от три месеца. Междувременно, браншови организации Прочетете повече…

нап

НАП търси 33 фискални агенти

Национална агенция за приходите търси 33 служители за звеното „Фискален контрол“. Агенцията е обявила конкурси за длъжността „инспектор по приходите”, от които 28 са за отдел „Оперативни дейности“ в София, а 5 за Граничен контролно-пропускателен пункт „Кулата“. Те ще работят в екипи  и ще извършват фискален контрол на територията на Прочетете повече…

нап

Важна информация от НАП относно моделите касови апарати в страната

С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери, и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност. Сроковете във връзка с тези промени са следните: Регистрираните по ДДС лица (с Прочетете повече…

НАП: Няма да има отлагане за подмяната на касовите апарати

Няма да има отлагане на срока за подмяната на касовите апарати, въпреки настояванията от страна на бизнеса за удължаване поне до началото на 2020 година. Старите фискални устройства трябва да излязат от употреба до края на март догодина 2019 г., а целта на промените е оборотът на фирмите да излезе Прочетете повече…

Осигурителен календар 2013 г

Ноември 2013 г.     Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:   до 25 ноември   ? за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври възнаграждения, Прочетете повече…

Данъчен календар 2013 г

І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ   ЯНУАРИ   До 10-ти януари: ЗДДФЛ Внасяне от възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2012 г. за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. Прочетете повече…

Масирани проверки за издаване на касови бележки в извънработно време.

Проверките за касови бележки ще правят в извънработно време и в почивните дни. 1200 ревизори от Националната агенция за приходите се присъединиха към колегите си, които следят за данъчни нарушения в търговските обекти. Инспекторите, които ще проверяват за отчитане на оборотите и издаване на касови бележки вече са над 1600 души. В инициативата ще се включат и Прочетете повече…

От днес (30-06-2014 г.) влизат в сила билетите за автобус от касови апарати

Най-после може да влезе в сила изискването билетите за автобус да се издават от касови апарати, свързани с Националната агенция по приходите (НАП). Причината е, че готвените промени в Закона за автомобилните , които премахват въвеждането на изискването, може и изобщо да не бъдат одобрени. Те заседнаха в парламента и Прочетете повече…

Последни изменения на Наредба Н-18, касаеща отчитането на касовите апарати 2014 г.

Промени в Наредба № Н-18 Основната част от промените в е свързана с регламентиране на отчитане на продажбите от автомати за самообслужване. Промените са обусловени от: Решение на Върховния административен съд (ВАС) № 5079 от 10. 04. 2013 г., оставено в сила с решение на петчленен състав на ВАС от 10. 10. Прочетете повече…

Нови кодове за видове плащания от март 2014

Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане: 11 00 00 – за плащане за данъци (приходи на централния бюджет) 55 11 11 – за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ 56 11 11 – за здравни вноски Прочетете повече…