Осигурителен календар 2013 г

Ноември 2013 г.     Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:   до 25 ноември   ? за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври възнаграждения, Прочетете повече…

Данъчен календар 2013 г

І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ   ЯНУАРИ   До 10-ти януари: ЗДДФЛ Внасяне от възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2012 г. за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. Прочетете повече…

Масирани проверки за издаване на касови бележки в извънработно време.

Проверките за касови бележки ще правят в извънработно време и в почивните дни. 1200 ревизори от Националната агенция за приходите се присъединиха към колегите си, които следят за данъчни нарушения в търговските обекти. Инспекторите, които ще проверяват за отчитане на оборотите и издаване на касови бележки вече са над 1600 души. В инициативата ще се включат и Прочетете повече…

От днес (30-06-2014 г.) влизат в сила билетите за автобус от касови апарати

Най-после може да влезе в сила изискването билетите за автобус да се издават от касови апарати, свързани с Националната агенция по приходите (НАП). Причината е, че готвените промени в Закона за автомобилните , които премахват въвеждането на изискването, може и изобщо да не бъдат одобрени. Те заседнаха в парламента и Прочетете повече…

Последни изменения на Наредба Н-18, касаеща отчитането на касовите апарати 2014 г.

Промени в Наредба № Н-18 Основната част от промените в е свързана с регламентиране на отчитане на продажбите от автомати за самообслужване. Промените са обусловени от: Решение на Върховния административен съд (ВАС) № 5079 от 10. 04. 2013 г., оставено в сила с решение на петчленен състав на ВАС от 10. 10. Прочетете повече…

Нови кодове за видове плащания от март 2014

Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане: 11 00 00 – за плащане за данъци (приходи на централния бюджет) 55 11 11 – за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ 56 11 11 – за здравни вноски Прочетете повече…

Отпечатване на копие на бележка от касов апарат Daisy Perfect S KL

Копието на касовите бележки би могло да Ви помогне да контролирате работата на Вашите служители и съответно, ако има разминаване в сумите за деня, месеца или годината. След като включите апарата е необходимо да отидете със стрелките до меню “ЧЕТЕНЕ”. Натиснете бутон OK. Въведете паролата 9999. Натиснете отново ОК. На Прочетете повече…

Приложениe № 4 към ГДД/2013 относно сделките със свързани лица.

Уведомяваме Ви, че на сайта на НАП е публикувано указание относно попълването на Приложениe № 4 към ГДД/2013 относно сделките със свързани лица. С текста на указанието можете да са запознаете тук. Акцентираме, че в него трябва да се декларират средствата, които съдружниците са предоставили на собственото си дружество под формата на допълнителни Прочетете повече…

Нов начин на плащане към НАП от началото на месец март 2014 година

От 4 март 2014 г. плащанията към бюджета ще стават по четири банкови сметки, като се откриват и три нови кода за вид плащане. Повече подробности  можете да намерите в текста по-долу.     Промени в плащането на данъчните и осигурителни задължения от началото на март   Във връзка с Прочетете повече…