35 търговци от Пловдив и Пазарджик свързват предсрочно касовите си апарати с НАП, тъй като не са издавали редовно касови бележки. Нарушенията в обектите са открити при проверки от инспектори на НАП Пловдив през октомври и ноември. Заради пропуските при отчитане на приходите от продажби, търговците са се „сдобили” с 10-дневен срок от датата на установяване на нарушението, да осигурят дистанционна връзка между фискалните си устройства и приходната агенция. Дистанционната връзка има за задача именно да ограничи укриването на обороти и съответно неплащането на данъци, тъй като всяка извършена покупка автоматично ще се отразява в базата данни на НАП.

Предварителното свързване на касовите апарати преди законовия срок за търговци, които не издават касови бележки, бе въведено с последните промени в Наредбата за регистриране и отчитане на приходите от продажби.

В момента тече срокът за свързване на зърнопроизводителите с НАП. До 30-ти ноември или в оставащите само 5 работни дни, те трябва да осигурят он-лайн връзка между касовите апарати в обектите си и единната електронна система на агенцията. Ако след тази дата, зърнопроизводител работи без да отговаря на изискванията, обектът ще бъде затварян, а собственикът – глобен, като санкциите, съгласно разпоредбите, стигат до 10 000 лева.