Пътническите транспортни фирми ще имат още една година да закупят и оборудват автобусите си с касови апарати, осигуряващи връзка с НАП. След неколкократно отлагане от юли миналата година, крайният срок бе до 3 януари тази година, за да могат всички да си закупят новите апарати. Оказа се обаче, че този срокът е недостатъчен и  бе увеличен на 31 декември, 2013 г. Ето че част от българските превозвачи отново не са подготвени. След последното отлагане, се очаква да се уточни срокът, в който ще влезе в сила.

Нека все пак си зададем въпроса какви са евентуалните причини да се забавя това снабдяване с касови апарати. Новите касови апарати за връзка с НАП имат вграден данъчен терминал и контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Дистанционната връзка с НАП става посредством GPRS вграден данъчен терминал с вградена data SIM карта към мобилен оператор. Следователно по този начин се слага край на укриване на доходите! Това ще даде възможност за изчистване на бизнеса от превозвачите в “сиво”.

Също така новите касови апарати струват повече, а не всички стари апарати могат да направят връзка с НАП. Цената на новите е около 200-300 лв, с около 50-100 лв. повече от старите. Това също звучи като реална причина за забавянето, но от друга страна за година и половина този проблем би трябвало отдавна да е бил планиран като разход и решен.