Поредните промени в закона за акцизите бяха приети на първо четене от парламента

И ведомствените бензиностанции ще бъдат задължени да свържат измервателните си уреди с електронната система на Националната агенция за приходите (НАП). Това гласят поредните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, приети на първо четене от парламента, предаде БТА.

Изискването е свързано със засиления контрол върху търговията с горива и е регламентирано с преходните и заключителни разпоредби на закона, съобщи зам. министърът на финансите Владислав Горанов.

Мярката се въвежда поради установените злоупотреби и опити за незаконна търговия с горива от ведомствените бензиностанции, които нямат право на подобна търговия, обясни още Горанов.

С последните законови промени беше регламентирано до края на годината да заработи и общата информационна система между митниците и НАП. В тази връзка Горанов съобщи, че обявената от двете ведомства обществена поръчка вече е в напреднал етап.

Целта е да се обхване цялото движение на акцизните стоки, като по този начин се гарантира събираемостта на акцизите и Данъка върху добавената стойност, където до този момент са отчетени най-гореми нарушения.

Горанов добави, че сравнителният анализ на данните от агенция “Митници” и от НАП е показал, че голяма част от дължимия ДДС, теоретично изчислен на база на постъпилия акциз, се губи по веригата, което е провокирало правителството да разработи съвместната информационна система.