31 март 2012 година е крайният срок, за да бъде спазено изискването.
Без значение колко са големи оборотите им, щом работят с касов апарат, търговците трябва да ги свържат с НАП. Дребните бизнеси ще изчакат последния момент, прогнозират производителите на касови апарати и устройства за присъединяване.
По данни на приходната агенция от 300 хиляди търговци с касови апарати, към системата вече са се присъединили 60 хиляди.
Санкцията за несвързани с НАП устройства е от 300 до 1000 лева за физически лица, а за юридически – от 3 000 до 10 000 лева.