Фирмите вече сами могат  да проверяват онлайн колко фискални устройства има регистрирани на техния БУЛСТАТ, съобщи Националната агенция за приходите (НАП). За да възползват от новата услуга, трябва да разполагат с електронен подпис.

Освен това представителите на дружествата могат да правят и справки за това, какви отчети са подадени към НАП от техните касови апарати.

Досега а със системата на НАП дистанционна връзка имат 370 000 фискални устройства. Клиентите на НАП могат да намерят новата услуга на www.nap.bg в секцията “Електронни услуги”.

Притежателите на електронен подпис могат да подават онлайн декларации и документи по Закона за ДДС, уведомления за трудовите договори, осигурителни декларации, декларации за облагане с корпоративен данък.