SaaS е софтуер,  който е достъпен за крайния потребител чрез Интернет. За разлика от традиционните пакети с приложения, които потребителите инсталират на компютрите или сървърите си, фирмата доставчик притежава софтуера и го предоставя на компютрите, като съхранява в системата си техните данни. Потребителят плаща само месечна такса за използването му. С тази услуга не е необходимо закупуването на допълнителен хардуер или инфраструктура за работата на софтуера. Моделът спестява на компанията-потребител пари за консултантски услуги, свързани с инсталиране на софтуера. Ако крайният потребител не намира услугата за полезна, може да се откаже от нея по всяко време, без да загуби нищо.

Моделът SaaS има предимства пред алтернативното закупуване на софтуер. С него не е необходимо продуктът да се инсталира на всеки компютър поотделно, с което се спестява време и пари , съответно за закупуване на лицензи.  Обновленията се извършват централизирано и компанията винаги разполага с последната версия без това да и струва никакви усилия и средства на фирмата-потребител .

Като цяло, услугата SaaS работи най-добре в прости и независещи от интегрирани бизнес-функции системи. Моделът работи добре и за процеси, които се автоматизират за първи път. Ако компанията иска да въведе готови процеси за определена функция като CRM, информационни системи за маркетинга и управлението или управление на стоките, моделът SaaS е правилното решение. Ако искате обаче компанията ви да се отличава от останалите при обслужването на клиенти или доставянето на услуги, по-добре е да закупите и внедрите съответното програмно осигуряване. Приложения, които са свързани със същността на бизнеса (като ERP), обикновено не се ползват по модела “софтуер като услуга”.

В България софтуерът като услуга (SaaS)  все още набира скорост, но предимствата на модела вече се осъзнават от ИТ потребителите. Не липсват предложения и от страна на доставчиците на ИТ услуги. Интересен пример е анонсираната наскоро инициатива на центърът за данни Daticum (част от Сирма Груп), който си поставя за цел е да подпомогне доставчици, планиращи да предлагат софтуер като услуга. Центърът ще им предоставя оборудване, което те ще могат да използват за даден период от време безплатно за да преценят дали искат да инвестират в подобен модел. Така те ще могат да се съсредоточат върху основната си задача да разработват софтуер. Заплащането на услугата ще става, когато доставчиците предложат услугата на пазара.

Предлагането на софтуер като услуга (SaaS – Software as a Service), което се засилва в последните няколко години, по всичко личи, ще се превърне в трайна тенденция. Моделът бързо привлича почитатели, които вместо да си купят дадена програма, я наемат“ от някой, който да се грижи за поддръжката й.  Потребителите, избрали софтуер услуга, получават по-ефективно разпределение на ресурсите, по-ниска обща цена на продукта, 24-часова поддръжка и възможност да прехвърлят на някого грижите по управлението на собствените си програми. По всичко личи, че моделът е по-скоро печеливш: клиентите успяват да намалят разходите си, а софтуерните фирми са доволни, че сключват дългосрочни договори с перспективи за развитие.

Понастоящем по-голямата част от фирмите използват софтуера като продукт. Когато някой се нуждае от програма, той си купува готово решение или плаща да му бъде написано такова специално за неговите нужди. След това намира подходящи компютри, инсталира програмите на машините и обикновено наема хора, за да ги наглеждат, за да е сигурен, че всичко ще работи безпроблемно.

IT стратегията обаче е малко по-различна – тя включва употреба на софтуер като услуга. При този вариант човек не купува и не конфигурира нито софтуер, нито машини.
Не наема и хора, които да се занимават с поддръжката. Вместо това се търси цялостно решение, при което отговорността се поема от трета страна. Фирмата доставчик осигурява софтуер, хардуер, поддръжка и редовно осъвременяване на системата.
Подобна концепция има ред предимства в голяма част от случаите. На една бързо развиваща се организация например не се налага да се разделя с толкова много време и пари, когато реши, че софтуерът вече не покрива нуждите й и трябва да се смени с нов.

SaaS позволява и развитие в

други посоки. С такъв модел е напълно възможно да се изгради система, при която таксуването става не на общо основание, а според използваните ресурси.
Така услугата зависи от мащабите, необходими на потребителя, а той плаща само за това, което наистина му трябва.
Доставчиците на софтуер услуга имат централизирани сървъри с една програма, достъп до която с леки модификации могат да предоставят на всички желаещи. Това за съжаление означава също, че евентуален проблем със софтуера незабавно се отразява на всички клиенти. От друга страна обаче, по този начин системата много по-лесно се поддържа от по-малък екип. Когато се появи нов потребител, фирмата доставчик най-често вече разполага с инфраструктура, готово решение и трябва само да го интегрира в системата на клиента.
Много компании вече използват SaaS във вътрешните си мрежи. За да не инсталират програми на всеки нов компютър, те имат централен сървър, от който служителите отварят необходимите им приложения.
Подобен подход позволява добавяне, отстраняване и подмяна на отделни компоненти в движение. Това дава много по-голяма гъвкавост. SaaS в България SaaS и уеб базираните услуги вървят ръка за ръка. Много фирми биха искали да засилят присъствието си в интернет, да разширят корпоративния си сайт и да дадат на клиентите си достъп до различни ресурси чрез уеб решения. Пречка пред реализирането на подобен проект е необходимостта от закупуване на софтуер, хардуер и наемане на обучен екип, който да работи с тях. Софтуерът като услуга решава този проблем.
В България търсенето на SaaS все още не е голямо. Причините са няколко. Една от основните е страхът от промяна в един вече работещ механизъм и/или наличието на договорка с конкретна софтуерна или консултантска компания. Друга причина е разбираемото нежелание да се поверява важна информация и приложения с критично значение на външен изпълнител. Не на последно място някои фирми предпочитат да намалят разходите си, като използват пиратски софтуер, вместо като наемат легален такъв.

Източници: (www.cio.bg) (www.capital.bg)