Всяка година договорът за сервизно обслужване трябва дасе сключва със сертифицирана фирма за поддръжка и реомнт на фискални устройства от ДАМТН (Държавна Агенция по Метрология и Технически Надзор). Това е задължително по Наредба Н-18, касаеща регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти.

След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е с 12 месечен ГАРАНЦИОНЕН договор за техническо обслужване и ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА DATA SIM КАРТА също за 12 месеца. Когато изтече този период, в който касовия апарат е гаранционен, следва договорът за сервиз заедно с абонамента за DATA SIM да бъдат подновени с цел безпроблемната работа на фискалното устройство. Процедурата е следната:

1.Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за техническо обслужване касовия апарат дапочва да “подсеща” за събитието, като след всяка издадена бележка изписва “ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕВИЗЕН ДОГОВОР”.

2.Ако договоът е изтекъм на всеки дневен отчет отдолу има надпис “ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР”, което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов извън гаранционен договор за сервиз, който може да включва допълнителни услуги, свързани с дейността на конкретния търговски обект.

4.Сервизната фирма издава договор за сервизно техническо обслужване, като в него се отбелязнат ВСИЧКИ задължителни данни, който трябва да бъдат изпратени към НАП.

5.Сервизната фирма попълва паспорта на фискалното устройство и вписва новият договор за техническо обслужване със съответната дата на договора.

6.Променя данните в касовия апарат или фискален принтер – нов договор за сервиз като се посочват дата на сключване на договора и дата на изтичане и ВСИЧКИ данни се изпращат към НАП през данъчния терминал или казано по друг начин се прави ПРОМЯНА НА ДАННИ.

7.След успешен запис в терминала, касовия апарат издава бележка бележка с новите данни за договор и сервиз.Те се прикрепят към паспорта на устройството.

Тези са необходимите стъпки за коректното сключване на нов сервизен договор за техническа поддръжка на касови апарати или фискални принтери. Важно е да не се пропусни нито една от тях, тъй като това може да доведе до подаване на некоректни данни към НАП, за което е възможно да има санкции.