От началото на ноември стартират проверки за издаване на касови бележки в магазините в цялата страна. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

На база на анализите от данните, подавани от касовите апарати в Агенцията, вече са набелязани 1000 обекта. Те ще бъдат посетени през следващите няколко седмици от данъчните.

Целта е търговците, чиито обороти се различават значително от тези на аналогични обекти в съседство, да бъдат проверени  дали издават касови бележки и на какво се дължат разликите. Едновременно с проверките на касовите апарати, инспекторите по приходите ще следят и дали се спазва осигурителното законодателство, дали продавачите имат сключени трудови договори, подадени ли са всички осигурителни декларации в НАП.

Проверките започнаха от 1 ноември в София и ще продължават в цялата страна. Само един  ден в столицата за няколко часа бяха проверени 42 обекта. Неиздаване на касови бележки е констатирано в 30% от случаите.

От НАП предупреждават, че глобата за физическо лице, което не издаде касова бележка, е до 500 лв., а за фирмата, може да се стигне и до запечатване на търговския обект.