2 седмици остават до крайния срок за свързване на касовите апарати на търговците със сървърите на Националната агенция за приходите. Инспекторите предупреждават, че времето, необходимо за дистанционна връзка, ще става все по-дъгло заради наближаващия краен срок и струпването на голям брой заявки в последния момент.

Средната цена на устройствата е около 400 лева. Новите касови апарати работят със СИМ карта на мобилен оператор, за което търговците ще дължат допълнително и ежемесечна такса. Дружествата, приемащи плащания за стоки и услуги само по банков път, нямат задължение за осигуряване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите.

Тези, които имат регистриран касов апарат, но след 31 март няма да го използват, а ще се разплащат с клиентите и доставчиците си само по банков път, то устройството трябва да бъде предоставено на съответната сервизната фирма за демонтаж на фискалната памет. При тази операция се издава протокол. Екземпляр от него в 3-дневен срок трябва да бъде заверен в териториалната дирекция на НАП.

От свързаните до момента с Националната агенция за приходите в пловдивско най-много са търговците в сферата на услугите. Това са: хранителни магазини, питейни заведения, медицински услуги, аптеки и магазини за дрехи и стоки за бита. На 2-и април данъчните инспектори ще започнат проверки и всеки, който отчита оборота си на устройство без дистанционна връзка, ще бъде санкциониран с глоба до 1000 лева за физически и до 10000 лева за юридически лица.