Предвижда се лицата, които се отчитат пред данъчните чрез дистанционна връзка с касови апарати, да не предават същите данни и по интернет.

Предложения за промени в Закон за ДДС елиминират двойното предоставяне на едни и същи данни на НАП от доставчици и получатели на течни горива. По този начин се предвижда лицата, които се отчитат пред данъчните чрез дистанционна връзка с касови апарати, да не предават същите данни и по интернет. От това задължение ще се освобождават и крайните получатели на течни горива, които са отчетени от доставчика чрез електронна система с фискална памет.

Предложенията бяха одобрени от правителството и предложени за обсъждане в парламента, съобщи правителствената пресслужба.

Промените ще доведат до намаляване разходите на бизнеса по отчитане продажбите в търговските обекти, както и ще създадат правна сигурност за данъчно задължените лица, използващи съвременни компютърни системи за управление на търговската дейност.

“Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност” е система, предназначена да обслужва търговската дейност на голям брой търговски обекти, свързани помежду си, които чрез дистанционна връзка предават данни на НАП за осъществените обороти.