На 2000 аптеки им предстои да изпълнят изискването. Срокът изтича на 31 август.Близо 80% от всички търговци във фармацевтичния бранш вече са свързали касовите си апарати с компютърната система на Националната агенция за приходите, стана ясно на среща в НАП с представители на бранша. Около 2000 аптеки от цялата страна имат малко по-малко от 3 седмици да изпълнят законовото изискване, за да избегнат затварянето им от инспекторите на НАП.

С последните промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти бе въведен срок за изграждане на дистанционна връзка с данъчната администрация за търговците с лекарства и зърно. Търговците на дребно с лекарствени средства трябва да осигурят връзката до края на август, а търговците на зърно –  до края на ноември 2011 г. Всички останали търговци в страната трябва да свържат касовите си апарати с НАП до края на март 2012 г.

Според браншовите организации от фармацевтичния бранш срокът ще бъде спазен, защото има достатъчно време и техническа обезпеченост. Подробна информация за изискванията на закона, включително софтуер за проверка дали едно фискално устройство може да бъде доработено или се налага заменянето му с ново може да се намери в сайта на НАП www.nap.bg или на телефона на информационния център на агенцията 0700 18 700.

„Все още е твърде малък броят на регистрираните по ДДС компании, които са изградили дистанционна връзка. Съветът ми към тях е да се обърнат веднага към сервизните фирми, защото последиците от неспазването на закона могат да са много сериозни”, каза след днешната среща директорът на дирекция „Контрол” в Централно управление на НАП Васил Панов.

(източник: http://poligraff.net)