ружествата, които допускат нарушения при работата с касови апарати, ще трябва да свържат устройствата с Националната агенция за приходите предсрочно. Това предвижда проект за промени в наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти.
Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите.
Според предвижданите промени електронната връзка с приходната агенция ще трябва да се осъществи до десет дни след като данъчните инспектори са съставили акта за нарушение.
Крайният срок за свързването на всички касови апарати с информационната система на НАП е 31 март 2012 г. Изключение правят единствено фискалните устройства на аптеките, които трябва да се свържат до края на август,  и търговците на зърно, регистрирани по ДДС, за които срокът е краят на ноември, припомнят данъчните.
От приходната агенция призовават клиентите си да не изчакват крайния срок. Досега с НАПса свързани 26 хил. касови апарата от общо около 400 хил.