Актуален списък на одобрените фискални устройства

Тук ще можете да видите одобрените модели фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД)