След като е необходима подмяна или доработване на касовите апарати, за осъществяване на дистанционна връзка с Националната Агенция за Приходите до края на месец Март 2012 г. за всички търговски обекти, с изключение на земеделските производители, ще Ви обясним какво е необходимо да направите при избора да доработите ли или да замените касовите си апарати.

1. Важно е да знаете, че ако решите да доработите стария апарат, той продължава да е същият физически, т.е. няма гаранция. При този вариант е възможно сумата за последващ ремонт на касовия апарата и сумата за доработка  да надвиши цената на чисто нов апарат.

2. Доработката е свързана с допълнителни  кабели за данъчен терминал, тъй като той е отделно устройство извън  кутията на касовия апарат или фискален принтер, което е възможно да доведе до неудобства при монтажа на устройството в търговския обект, ако не е предвидено място за включване в електрическата мрежа.

3. Нямате гаранция за устройството, тъй като по закон данъчния терминал  и фискалното устройство са едно цяло, т.е. , ако има проблем гаранция НЯМА. Не забравяйте, че това не е нов касов апарат.

4. Има вероятност доработката да бъде по-скъпа от ново устройство.

5. Замяната на касов апарат Ви дава ГАРАНЦИЯ.

6. Замяната Ви дава преференциални цени и условия, както на новия касов апарат, така и за стария.(по-ниска цена на новото фискално устройство и безплатно бракуване на старото устройство)

7. Новият касов апарат Ви гарантира спокойствие, че ако се наложи ремонт на касовия апарат, то той ще бъде ГАРАНЦИОНЕН и няма да Ви струва средства.

8. Вероятността от повреда и спиране на работата на търговския обект е МИНИМАЛНА.

9. Не заплащате, НИКАКВИ такси за първата година.

10. Новото фискално устройство ще Ви спести разходи за консумативи, тъй като използва по-малко хартия (касови ролки), при отчетите.