Според официалната статистика на Националната агенция за приходите (НАП), половината аптеки нямаха регистриран нито един касов апарат с дистанционна връзка със сървърите на приходното ведомство пет дни преди изтичането на крайния срок. Какво е това съотношение към днешна дата?

Към днешна дата можем да кажем, че законовото изискване е изпълнено от всички. И този резултат беше постигнат най-вече в последните дни – явно такова е било решението на повечето „играчи” във фармацефтичния бранш. По информация от браншовите организации в сектора знаем, че една голяма част от аптеките са закупили необходимото оборудване, договорили са инсталацията със сервизните компании, но са изчакали последния възможен момент да го направят. Над 700 касови апарата са свързани само през уикенда, което всъщност компенсира известното изоставане дни преди изтичането на крайния срок. Така че към днешна дата можем да кажем, че изискването е изпълнено изцяло.

Колко са регистрираните до момента касови апарати на дрогерии и аптеки в НАП?

Нашето виждане е че всички аптеки и дрогерии имат връзка с НАП. Възможно е да има изключения и по тази причина са възложени проверки днес и занапред в близките дни.

НАП съобщи преди по-малко от седмица, че от 1 септември започват масови проверки на аптеките. Какви санкции ще бъдат наложени на дрогрерии и аптеки които не са свързали касовите си апарати с НАП в посочените за това срокове?

Нашата цел не е налагането на санкция на всяка цена. Идеята не е някой да бъде санкциониран, глобен, да бъде принуден да върши нещо силом, при положение, че има начин това да стане доброволно. Целта ни не е да глобим някого или да съберем пари от това, че не е изпълнено изискването. Нашата цел е чрез тази електронна система да имаме поглед въру оборотите на фармацевтичния бранш, защото там има определени рискове от избягване на облагане. И тази цел може да се постигне по два начина – добороволен и принудителен. Ние видяхме, че целта беше постигната доброволно, без да се налагат санкции, така че проверките в момента имат по-скоро „санитарен” ефект, за да проверим дали все пак някой не е останал извън кръга на наблюдението. Нямаме планове да правим фискална акция. Вероятно няма да се наложи налагането на санкции, но все пак те са до 10 000 лв. глоба или имуществена санкция и затваряне на обекта до изпълнение на изискването.

Фактът, че фискалните устройства на някои търговци подлежат на доработка, за да отговорят на изискванията на новата наредба за отчитане на продажбите и това, че се налага да закупят нови устройства ли възпрепятства процеса?

Доколкото знам под 15% от фармацевтичния бранш е подменил касовите си апарати. Всички останали над 80% са надградили съществуващите си, инсталирайки им допълнителен модул, което е по-бърза, по-евтина и по-ефективна стъпка. Така че не мисля, че е имало какъвто и да е инфраструктурен технически проблем. Всичко е било въпрос на воля, желание, готовност и избор. Ние не можем да наложим на някого да изпълни едно законово изискване по-рано. Все пак законовото изискване дава крайния срок и ако човек реши да го изпълни в последния възможен момент, това е негово законно право. Проблемът обаче е, че понякога в крайните срокове се случва претоварване на системите на съответните организации, на функциите и това може да изиграе лоша шега. Ние просто предупредихме, че ако някой изчака крайния срок, той може да се окаже неизпълнил изискването, което води до затварянето на неговия бизнес. Надяваме се, че до там няма да се стига.

В края на ноември 2011 г. изтича срокът за търговците на зърно, регистрирани по ЗДДС, които трябва да свържат касовите си апарати с информационната система на НАП. Кои ще бъдат следващите търговци, които ще трябва да регистрират касовите си апарати и в какъв срок?

Всъщност няма повече деления. Този проект започна с търговците на горива на дребно през януари месец тази година, в края на август изтече срока за фармацевтичния бизнес, в края на ноември месец проектът ще обхване и ще контролира кешовите разплащания в търговията със зърно. От тук нататък вече няма браншово деление – има общ срок, който изтича в края на март 2012г.и се отнася за всички останали браншове и компании, без оглед на това дали са регистрирани по ДДС или не и без оглед на това в кой икономически сектор оперират.

Ще ни разкажете ли и малко повече за системата, която ще следи резултатите? Разполага ли тя с алгоритъм за следене на данните и рапортуване на нарушенията?

Системата, която ще следи резултатите е наш собствен специализиран софтуер, който е разработен от ИТ експертите на НАП. Той обработва базите данни, информацията, която постъпва от фискалните устройства по един конфиденциален алгоритъм, дефинирани са определени рискови критерии. Основните ползи от изграждането на дистанционна връзкаса в това, че НАП разполага с дигитална информация в реално време, което позволява автоматизирана оценка на риска и възможността да се видят рисковите обекти с необичайно различен оборот в сравнение с подобни обороти от същия икономически сектор или географски район. Системата позволява и доста по-гъвкаво използване на ресурсите на агенцията. Ако сега се наложи да бъдат извършени сто проверки, половината от които да бъдат срещу коректен бизнес, който отчита всичките си обороти и няма данъчни проблеми, ние сме похарчили човешки, времеви и финансов ресурс напразно. А тази платформа ни дава възможност да насочим ресурса само към рисковите и да оставим без излишен контрол коректните. Системата е надеждна и служителите на данъчно осигурителен контрол в цяла България имат достъп до нея. Те имат достъп до множество функции, позволяващи анализ и обработка на данни, включително идентифициране на рискови обекти, които да бъдат проверени, което всъщност е и основната полза от нея.

източник: www.idg.bg