Можете да проверите ТУК като изберете производителя, а след това и модела, който притежавате. Така ще бъдете сигурни дали апарата подлежи на допълнителна доработка или трябва да го бракувате и закупите нов.