“Ер Ес Ес”  представи нова уеб складова програма в началото на 2013 г.  Приложението работи през уеб браузър и не изисква инсталация на място, нито настройка от клиента. Поддържа всякакъв тип баркод скенери и фискални устройства с марка Датекс и Дейзи. Може да се ползва от всяко устройство, на което има инсталиран уеб браузър, какъвто и да е той. Притежава следната функционалност:

 • 1. Многоскладов режим на работа. (неограничен брой складове).
 • 2. Неограничен брой стоки.
 • 3.Неограничен брой партньори.
 • 4.Създаване на мерни единици.
 • 5.Работа с различни ценоразписи /ценови листи/.
 • 6.Възможност за създаване на собствени атрибути на стоките / размер, цвят , номер и т.н./
 • 7.Доставки.
 • 8.Продажби (както  от POS, така и от склад)
 • 9.Ревизия. (на стока, стокова група, склад)
 • 10. Прехвърляне на стоки от склад в склад.
 • 11.Фактуриране.
 • 12.Проследяване на направените доставки / по дата, по партньор, по стока, по склад/
 • 13.Проследяване на направените продажби / по дата, по партньор, по стока, по склад/
 • 14.Проследяване на издадените фактури / по дата, по партньор, по номер на фактура/
 • 15.Проследяване на направените ревизии / по стока, по склад, по дата/
 • 16.Проследяване на движенията на стоки от склад в склад / по стока, по склад, по дата/
 • 17.Справка наличност на стока в склад
 • 18.Справка продажби(по стока, склад за период)
 • 19.Справка доставки (по партньор, стока, склад за период)
 • 20.Справка оборот по касиер.
 • 21.Справка печалба.
 • 22.Ресторант
 • 23.Прехвърляне на сметки от оператор на оператор.
 • 24.Разделяне на сметки.
 • 25.Различни видове плащания.(в брой с карта, безналично)
 • 26.Работа от различни устройства, с различни операционни системи.
 • 27.Продажба от различни POS на различни ценови листи.
 • 28.Нива на достъп до програмата.
 • 29.Роли на потребителите.
 • 30.Възможност за водене на две мерни единици за една и съща стока (пример 1 брпръстен с тегло 2.5 гр)

С приложението се работи изключително лесно, като е възможно и проектиране и изпълнение на индивидуални справки и функционалности, който ще са активни само за съответните потребители.

Програмата е безплатна, т.е няма лицензно споразумение и може да се ползва от неограничен брой точки. Заплаща се единствено месечна поддръжка, който включва помощ по телефона, през интернет (дистанционно) и ако е необходимо на място, след допълнителна уговорка. В месечният абонамент са включени текущи ъпдейти, без това да спира работата на потребителите. В програмата всички операции, редакции и генериране на справки става в реално време, без да е необходима каквато и да е  синхронизация.