Съставени са близо 100 ревизионни акта.

Най-много допълнителни начислени данъци за бюджета има по Закона за данъка върху добавената стойност. Собственици на фирми са се опитали да укрият над 6 млн. лв. сочат докладите на ямболските инспектори.Данъците са укривани предимно в отраслите „Строителство” и „Производство и търговия със зърнени култури”. В първият отрасъл са начислени 3, 6 млн. лв. задължения, във втория бранш са установени 500 хил. лв. дължими суми. От Националната агенция за приходите в Ямбол очакват до края на годината повишение на стойностите на допълнително разкритите приходи, тъй като ямболските  инспектори ще ревизират фирми от компетенцията на териториална дирекция Бургас.

(източник: www.news.bg)