Вероятно това интересува всички, които ползват нови касови апарати, тъй като гаранцията и гаранционните условия за много важни. Какво точно покриват? Каква е стандартната процедура при гаранционен ремонт на касовите апарати? Ще се опитаме да дадем отговор на тези важни за бизнеса въпроси в този пост.

Общите гаранционни условия са:

1. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СЕРВИЗНАТА ФИРМА НАЙ-ОБЩО СА СЛЕДНИТЕ

– Технически консултации за опериране с инсталираната техника.

– Завеждане на сервизно досие на касовия апарат или фискален принтер и своевременно отразяване на всички ремонти в паспорта на фискалното устройство.

– Възможност да изпраща сервизни специалисти за отстраняване на възникнали повреди в абонираните технически средства в работни дни от 09.00 – 18.00 часа:

  • до 2 (два) работни дни за градовете, като разходите по транспорта се поемат от клиента.
  • до 4(четири) работни дни извън градовете, като разходите по транспорта се поемат от клиента.

– Ремонтът се извършва на място при клиента, а при невъзможност  – касовия апарат илифискален принтер се взима за ремонт в сервизната база, където повредите се отстраняват в срок от 2(два) работни дни (чл. 52 от Наредба Н-18)

– Предоставя на абоната указания за правилна експлоатация и съхраняване на фискалните устройства.

– Уведомява клиента за случаите на неправилна експлоатация и неспазване на техническите изисквания на производителите, като изисква отстраняване на причините.

– При смяна на модул Фискална памет сроковете са съгласно Наредба Н-18, а именно 5(пет) работни дни след получаването на заверените от ТД на НАП протоколи за демонтаж на фискална памет в сервиза на производителя.

При какви случаи се отказва гаранция на касовите апарати или фискални принтери?

2.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТИТЕ/КЛИЕНТИТЕ

– Да допуска за работа с техническите средства само добре обучен и квалифициран персонал.

– Да осигури подходящи условия за работа на техническите средства и сервизен персонал, а именно: съхранение, нормално електрическо напражение, зануляване на контактите, заземяване и други технически изисквания предявени от производителя, както и използване на качествени консумативи.

– Да не допуска отваряне на абонираните техническите средства от други сервизни специалисти, освен тези на сервиза, с който има договор за техническо обслужване. В противен случай клиента поема изцяло разходите произтичащи от горното.

– Да гарантира целосттта на пломбите на фискалното устройство и на модул фискална памет.

– Да осигури свободен достъп на сервизните специалисти на сервиза до абонираните технически средства при упражняване на предмета на договора.

3. СЛУЧАИ НА ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯ

– Нарушаване на целостта на гаранционната лепенка със сериен номер

– Опит за отстраняването на възникнал проблем извън сервизните центрове на сервиза.

– Неправилно включване или проблем в електрическата мрежа.

– Неправилна експлоатация или инсталация на касовия апарат или фискален принтер.

– Неправилна поддръжка или липса на такава.

– Използване на некачествени консумативи.

– Дефекти, възникнали при опит на клиента или други лица да пуснат дадено изделие да работи в режим, неотговарящ на фабричните му спецификации.

– Не се заменят гаранционно повредени захранвания (адаптери) и батерии.