За да спестим време и средства на нашите клиенти предлагаме Пакетна цена, която включва следните услуги:

1. Програмиране на данните на юридическото лице в  касовия апарат или фискален принтер.

2. Програмиране на департаменти, артикули, доверители и т.н. в касовия апарат.

3. Въвеждане в експлоатация (фискализация).

4. Издаване на Свидетелство за регистрация на фискално устройство.

5. Попълване на данните в паспорта на устройството,  съгл. Наредба Н-18.

6. Договор за техническо обслужване за 12 месеца.

7. Гаранция за 12 месеца.

8. Влючен абонамент към мобилен оператор за Data SIM карта за 12 месеца.

9. Регистриране на касовия апарат в НАП.

10. Бракуване на старо устройство (при замяна) или ако изрично е посочено.

 

Когато цената е пакетна, това на практика означава крайна цена, без никакви допълнителни, скрити разходи за клиентите.