Уведомяваме Ви, че на сайта на НАП е публикувано указание относно попълването на Приложениe № 4 към ГДД/2013
относно сделките със свързани лица. С текста на указанието можете да са
запознаете тук.

Акцентираме, че в него трябва да се декларират средствата, които съдружниците са предоставили на
собственото си дружество под формата на допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ.
 Досега те не се декларираха, защото не се третираха като заеми (също съгласно указание на НАП в тази връзка), не се дължаха лихви по тях и не се предоставяше информация в годишната декларация по чл.50 на физическото лице предоставило средствата.
Сега обаче трябва да се представи в годишната декларация на фирмата, получила такъв вид финансова помощ. Тъй като нямат характер на заем – те намират място в код 6 на приложението – други.